Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı IV. Dönem Eğitim Grubu

Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı IV. Dönem Eğitim Grubu

ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

E Ğ İ T İ M

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERDE

 “MASTERSON YAKLAŞIMI”

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları

Tanı, Ayırıcı Tanı, Teknik ve Tedaviler

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere, psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

 H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Masterson’ın psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, Masterson’ ın Terk Depresyonu Kuramı’ nın oluşumunun tarihsel sürecini, kurama kaynaklık eden; gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri, bağlanma çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bilgiyi, kişilik bozukluklarından kendilik bozukuluklarına geçiş sürecini, kendilik bozukluklarının tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi süreçleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

 H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

Masterson Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi

Masterson Yaklaşımının Kaynakları

Gelişimsel Psikoloji (Margaret Mahler, Daniel Stern vd.)

Bağlanma Çalışmaları (Bowlby, Aisworth vd.)

Nesne İlişkileri Kuramı

Nörobiyolojik Çalışmalar

DSM ve Kişilik Bozuklukları

Terk Depresyonu Kuramı

Sınır (Borderline) Kendilik Bozukluğu

Narsisistik Kendilik Bozukluğu

Şizoid Kendilik Bozukluğu

Kendilik Bozukluklarının Alt Tipleri

Kendilik Bozuklularının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Komorbiditesi

Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi

Yüzleştirme Terapi Tekniği

Yorumlama Terapi Tekniği

Aynalayarak Yorumlama Terapi Tekniği

Destekleyici Psikoterapi

Terapotik İşbirliği Süreci

Derinliğine Çalışma

Terapinin Bitirilmesi

Travma ve Kendilik Bozuklukları

Sosyo Kültürel Yapıların Kendilik Bozukluklarına Etkisi

Gerçek Kendilik Kapasiteleri

Gerçek Kendiliğin Yaratıcılıktaki Durumu

  S Ü R E

4 ay, 8 gün

08.00-20.00 arası

Toplam 96 saat

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

20-21 Ağustos 2016

17-18 Eylül 2016

1-2 Ekim 2016 (veya 22-23 Ekim)

19-20 Kasım 2016

 KATILIM BELGESİ

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Sevgi Akkoyun
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden önkayıt  formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

 K A T I L I M   Ü C R E T İ 

Daha sonra belirlenecektir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.
İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699-98

Gsm: 0532 267 4794

Fax : 0262 653 5345

e-posta: admin@psikoterapi.com

TEDAVİSİ ZOR HASTALARI TEDAVİ ETMEK – Frank M. Lachmann, Ph.D.

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

TEDAVİSİ ZOR HASTALARI TEDAVİ ETMEK

Frank M. Lachmann, Ph.D.

22-24 Temmuz 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Gelişimsel araştırmaların ve kendilik psikolojisinin iki temel bilgi kaynağı olarak alınacağı bu atölye çalışmasında, katılımcıların tedavisi güç hastaların tedavisinde daha donanımlı ve özgüvenli hale gelmesini ve hastaların tedaviye aktif katılımını artırarak daha istikrarlı ve başarılı çalışmalar yürütebilmelerini sağlayacak becerileri edinmesi amaçlanmaktadır.

 

K A P S A M

Tedavisi güç hastalarla ilgili altta yatan çatışmaları tespit ve tedavi etmek

Bazı hastaların tedaviye katılımının önünde engel teşkil eden kırılgan özsaygının kaynaklarını daha iyi anlamak

Hastanın bağlanma ihtiyaçları ve özsaygı düzenlemesi ile engelleyici, saldırgan, kendine zarar veren davranışlar arasındaki ilişkileri irdelemek

H E D E F G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

3 gün

09:00-18:00

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Akkoyun

0262 653 66 99

 E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 900 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 1.000 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

lachman

Frank M. Lachmann, Ph.D.

New York’taki Öznellik üzerine Psikanalitik Çalışmalar Enstitüsü Kurucu Öğretim Üyesi, NYU Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı Klinik Yardımcı Doçent. Transforming Aggression: Psychotherapy with the Difficult-to-Treat Patient (2000) kitabının yazarı, Self and Motivational Systems (1992), The Clinical Exchange (1996), A Spirit of Inquiry: Communication in Psychoanalysis (2002), Motivational Systems: A New Look (2010) kitaplarının Joseph Lichtenberg and James Fosshage birlikte eş yazarıdır. 2002 yılında, Beatrice Beebe ile Infant Research and Adult Treatment: Co-Constructing Interactions adlı kitabı yayımlamıştır. Son kitabı Transforming Narcissism: Reflections on Empathy, Humor, and Expectations 2008 yılında yayımlanmıştır.

Kaygı Bozukluklarına Kapsamlı Bir Yaklaşım – Dr. Assen Alladin

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

Kaygı Bozukluklarına Kapsamlı Bir Yaklaşım

Dr. Assen Alladin

 1-2 Ekim 2016

Hipnoz Derneği, Bayramoğlu

A M A Ç

Dr. Alladin’in otuz yılı aşkın süredir kaygı bozukluklarının tedavisi üzerine yürüttüğü klinik deneyime dayanan bu atölye çalışmasında, katılımcıların klinik uygulamalarına kolaylıkla ekleyebileceği çeşitli bilişsel, hipnotik, psikodinamik ve farkındalığa dayalı teknikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.

K A P S A M

DSM V’te yer alan kaygı bozukluklarının gözden geçirilmesi: Ayrılma Kaygısı Bozukluğu, Seçici Mutizm, Özgül Fobi, Sosyal Kaygı, Panik Bozukluk, Agorafobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu

Kaygı bozukluklarını anlamak için kapsamlı bir bütünleştirici model

Kaygı bozukluklarının tedavisine yönelik kapsamlı bir psikoterapi yaklaşımı

Bilişsel Davranışçı Terapinin hipnoz, farkındalık ve psikodinamik terapi ile birleştirilmesi

Kanıta dayalı terapi tekniklerinin ayrıntıları, vaka incelemeleri, örnek gösterimler

H E D E F G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

2 Gün 09:00-18:00 Toplam 18 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Hipnoz Derneği onaylı katılım sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Sevgi Akkoyun
(0262 653 66 99) basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için www.psikoterapi.com sitesindeki önkayıt formunu doldurup gönderiniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ
(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com

 K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ Normal

Katılımcılar

Dernek Üyeleri
31 Mayıs’a kadar 600 TL 500 TL
1 Haziran’dan sonra 700 TL 600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@ psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 KATILIM İPTAL KOŞULLARI

1 Haziran 2016 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

assenalladin2

Dr. Assen Alladin, Ph.D, R.Psych.

Dr Assen Alladin 25 yıldır klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Kanada’da Alberta bölümü Klinik Hipnoz Bölüm Başkanıdır. Klinik hipnoz hakkında kitapları ve makaleleri mevcuttur. Calgary Polis Teşkilatında psikolog olarak çalışmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli hastane ve kurumlarda çalıştı. Halen Foothills Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak ve Calgary Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık alanları:

Anksiyete, fobiler, depresyon, obsesyon, Aile / evlilik danışmanlığı, Öğrenme güçlüğü, Psikosomatik bozukluklar, Astım, hipertansiyon, ve ülser, Yas ile başa çıkma, Çok kültürlü danışmanlık, Ebeveyn değerlendirmeler, Stres bozukluğu, Ergen kimlik kaygıları, Vücut dismorfik bozukluğu ve yeme bozuklukları, Kronik ağrı, baş ağrısı, migren, Entelektüel/bilişsel ve kişilik değerlendirme, Uyku güçlüğü, kabuslar ve dissosiyatif bozukluklar, Cinsel terapi, Bağımlılık, Davranış sorunları, öfke kontrolü, Benlik saygısı, güven, sosyal beceri geliştirme, Travmalar, taciz, ve motorlu araç kazaları, Hipnoterapi

Yayımlanmış Kitapları:

Handbook of Cognitive-Hypnotherapy for Depression: An Evidence-Based Approach (2007)

Hypnotherapy Explained (2007)

Cognitive Hypnotherapy for Emotional Disorders: An Integrated Approach to Treatment (2008)

Integrative CBT for Anxiety Disorders: An Evidence-Based Approach to Enhancing Cognitive Behavioral Therapy with Mindfulness and Hypnotherapy (2016)

Panik Atakta Bütüncül Hipnoterapi

hipnoz_logo_convertli

Panik Atakta Bütüncül Hipnoterapi

6 Şubat 2016

 

HIZLANDIRILMIŞ KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ

(Akran Süpervizyonu)

Eğitimciler

Uzm. Psk. Enes Bülbül – Uzm. Dr. Betul Sezgin

Eğitim İçeriği

Eğitim; Panik atak şikâyetleri nedeniyle terapiye başvuran danışanların davranışçı, bilişsel ve dinamik kuramlar açısından değerlendirmeye alınması ve şikâyetine kaynak oluşturabilecek öğrenilmiş durumlar, olumsuz otomatik düşünceler, şemalar ve ödipal dönem sorunları incelenerek yapılan Bütüncül Hipnoterapi uygulamalarının vaka örnekleri üzerinden anlatılmasını içermektedir.

HEDEF GRUP

 Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Hipnoz temel eğitimine ve  psikoterapi eğitimine  katılmış olan uzmanlar

EĞİTİM YERİ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

SÜRE

08 :00 – 18:00 (10 saat)

VERİLECEK BELGE

Katılımcılara atölye çalışması sonunda katıldıkları günler için Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Derneğimiz ESH üyesidir.

BİLGİ VE KATILIM İÇİN

0262 653 66 99   ve  http://www.hipnozdernegi.org.tr/

 

EĞİTİM BEDELİ BİR GÜN İÇİN

250 TL.

Hipnoz derneği üyeleri için

200TL

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Vajinismus ve Bütüncül Hipnoterapi

hipnoz_logo_convertli

Vajinismus ve Bütüncül Hipnoterapi

07 Şubat 2016

 

HIZLANDIRILMIŞ KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ

(Akran Süpervizyonu)

Eğitimciler

Uzm. Dr. Ender Vardar – Uzm. Dr. Betül Sezgin

HEDEF GRUP

 Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Hipnoz temel eğitimine ve  psikoterapi eğitimine  katılmış olan uzmanlar

EĞİTİM YERİ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

SÜRE

08 :00 – 18:00 (10 saat)

VERİLECEK BELGE

Katılımcılara atölye çalışması sonunda katıldıkları günler için Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Derneğimiz ESH üyesidir.

BİLGİ VE KATILIM İÇİN

0262 653 66 99  ve http://www.hipnozdernegi.org.tr/

 

EĞİTİM BEDELİ BİR GÜN İÇİN

  250 TL.

Hipnoz derneği üyeleri için

200TL

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

                                                                                                                  

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Depresyonda Dinamik Hipnoterapi

hipnoz_logo_convertli

Depresyonda Dinamik Hipnoterapi

5 Şubat 2016

HIZLANDIRILMIŞ KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ

(Akran Süpervizyonu)

 

Eğitimci

Uzm.Dr. Betul Sezgin

Eğitim içeriği

Danışan ile işbirliği temeline oturtularak yapılandırılan, danışanı direkt olarak yönlendirmeden sakınılarak uygulanan hipnotik çalışmalar sembolik süreçlere, anılara, duygulara erişmenin çok daha kısa ve etkili bir yolu olarak kullanılabilir.  Dinamik hipnoterapi  bu sayede dinamik psikoterapinin en önemli boyutlarından biri olan keşif ve açığa çıkarma işini kolaylaştırır. Eğitim, depresyon tedavisi için yapılan Dinamik Hipnoterapi uygulamalarının vaka örnekleri üzerinden anlatılmasını içermektedir.

HEDEF GRUP

 Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Hipnoz Temel Eğitimi’ne ve/veya Bütüncül Psikoterapi Eğitimine katılmış olan uzmanlar

EĞİTİM YERİ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

SÜRE

08: 00 – 18.00 (10 saat)

VERİLECEK BELGE

Katılımcılara atölye çalışması sonunda katıldıkları günler için Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Derneğimiz ESH üyesidir.

BİLGİ VE KATILIM İÇİN

0262 653 66 99  ve http://www.hipnozdernegi.org.tr/

                                                               EĞİTİM BEDELİ BİR GÜN İÇİN

250 TL.

Hipnoz derneği üyeleri için

200TL

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek http://www.hipnozdernegi.org.tr/ sitesinde yayınlanacaktır.

GELİŞİMSEL KURAM ZEMİNİNDE İLİŞKİSEL PSİKANALİZ Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

GELİŞİMSEL KURAM ZEMİNİNDE
İLİŞKİSEL PSİKANALİZ

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP

2-3 Ocak 2016

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

İlişkisel psikanalizin gelişimsel kuram ve nesne ilişkileri zemininde ele alınması, klinik uygulamada ortaya çıkan soru ve sorunların ayrıntılı olarak incelenmesi.

K A P S A M

İlişkisel Kuram

Gelişimsel kuram ve nesne ilişkileri kuramı

Bağlanma kuramı

Vaka gösterimleri

Karşılaştırmalı süpervizyon

(Farklı kuramların uygulandığı seansların ilişkisel kuram açısından irdelenmesi)

H E D E F G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Mezunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

Sevgi Akkoyun

0262 653 66 99

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyeleri – 600 TL

Dernek Üyesi Olmayanlar – 650 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP, New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı Klinik Direktörü. Günümüzün önde gelen psikanaliz cemiyetlerinin başkanlığını yapmıştır. Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) Başkanlığı, Stephen Mitchell İlişkisel Çalışmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Amerikan Psikoloji Birliği Psikanaliz Bölümü Başkanlığı, Psikanaliz Akademisi Başkanlığı gibi pek çok görevde bulunmuştur. Klinik süreç, yaratıcılık, kültür ve sanat üzerine çok sayıda esere imza atmıştır.

HIZLANDIRILMIŞ KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ

hızlandırılmıs

10. Dönem Hipnoz Eğitimi – Uz. Dr. Tahir Özakkaş

10. Dönem Hipnoz Eğitimi

ÖN KAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

H İ P N O Z  E Ğ İ T İ M İ

10. Dönem Eğitim Grubu

 A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Sosyal hizmet uzmanları.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com ve www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır.

S Ü R E

4 ay, 8 gün

21-22 Kasım

19-20 Aralık

16-17 Ocak

20-21 Şubat

08.00-20.00 arası

Toplam 96 saat

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇORAK

Prof. Dr. Osman ÖZCAN

Dr. Hasan KENDİRCİ

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ

Katılımcı Bilgi notları

Hipnoz 1. cilt

Hipnoz 2.Cilt

Cinsel Problemlerde Hipnoterapi

Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi

Psikiyatri 1. Cilt

Psikiyatri 2. Cilt

Otohipnoz CD si

Otohipnoz Çöp İmha CD si

 K A T I L I M   Ü C R E T İ* 

Bir aylık eğitim bedeli 750 TL, toplam eğitim bedeli 3.000 TL’dir (KDV hariç)

Psikoterapi Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için aylık 600 TL, toplam 2.400 TL’dir.

Temsilcilik ve Psikoterapi Enstitüsü Sözleşmeli Terapistlerine Özel İndirim Uygulanır.

*Katılım ücreti eğitim materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir.

**Eğitim ücreti 4 aylık peşin olarak eğitimden önce ilgili banka hesabına yatırılacaktır. Kredi kartına %1,5 aylık fark ile taksit yapılır.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

 E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

*Her ayın bir hafta sonu (Cumartesi, Pazar) günleri gerçekleşecek şekilde düzenlenecektir.

  S E R T İ F İ K A S Y O N

1.    Katılımcılara eğitim sonunda “Psikoterapi Enstitüsü” tarafından katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2.    Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3.    Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4.    Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5.    Sınav ve uygulama geçiş notu 85’tir.

6. Sınavları geçenlere Dernek üyeleri olmaları halinde “Hipnoz ve/Veya Psikoterapi Enstitüsü Derneği” tarafından “Uygulama Yeterlilik Sertifikası” verilecektir.

 

P R O G R A M

I . B A S A M A K

•  Hipnozun Tanımı

•  Mitler ve Yanlış Bilinenler

•  Hastayı Hazırlama ve Eğitime

•  Hipnozun Tarihi

•  Hipnoz Teorileri

•  Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

•  İndiksüyon Prensipleri

•  Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

•  Hipnoz Seviyeleri

•  Derinleştirme Teknikleri

•  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

•  Otohipnoz

•  Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

•  Ego Güçlendirme Metotları

•  Dolaylı Telkin Teknikleri

•  Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri

•  İdeamotor İncelemesi

•  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

•  Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

•  Hipnozda Metoforların Kullanımı

•  Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

•  Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

•  Etik ve Profesyonel Organizasyonlar

•  Karışık Teknikler

•  Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

•  Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

•  Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

•  İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

•  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

•  Ego Güçlendirme Metotları II

•  Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

•  Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

•  Dolaylı Telkin Metotları II

•  Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II

•  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

•  İdeamotor İncelemesi II

•  Terapötik Metoforların Yapılandırılması

•  Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II

•  Karışık Teknikler II

•  Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

•  Otomatik Yazma

•  Eyleme Geçen Rüyalar

•  Diğer Hipno-projektif Teknikler

•  Ego-durum Terapi

•  Derin Trans Fenomeni

•  Zaman Çarpıtmasının Kullanımı

•  Yaş İlerletme

•  Adli ve Araştırıcı Hipnoz

•  Grup Hipnozuyla Çalışma

•  Hipnodrama

•  Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı

•  Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi

•  Vaka Konsültasyon Görüşmesi

•  Hipnozda Başarısızlıklar

•  Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

•  Hipnozun Özü

•  Geleneksel Hipnoz

•  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

•  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

•  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

•  Hipermnezinin Adli Kullanımı

•  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

•  Kontrendikasyonları

•  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

•  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

•  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

•  Sözel Kalıplar

•  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

•  Metodoloji Araştırması

•  Hipnoz

•  İmajinasyon Görüşleri

•  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

•  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

•  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

•  Kanser Hastalarına Hipnoz

•  Anestezide Hipnoz Kullanımı

•  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

•  Grup Hipnotik İndüksiyonu

•  Sporda Hipnozun Etkililiği

•  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

•  Hipnozun Özü

•  Geleneksel Hipnoz

•  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

•  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

•  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

•  Hipermnezinin Adli Kullanımı

•  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

•  Kontrendikasyonları

•  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

•  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

•  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

•  Sözel Kalıplar

•  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

•  Metodoloji Araştırması

•  Hipnoz

•  İmajinasyon Görüşleri

•  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

•  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

•  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

•  Kanser Hastalarına Hipnoz

•  Anestezide Hipnoz Kullanımı

•  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

•  Grup Hipnotik İndüksiyonu

•  Sporda Hipnozun Etkililiği

•  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Sevgi Çorabatur
0262 653 66 99
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için www.psikoterapi.com sitesindeki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262 653 6699

KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ – VIII

KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİMİ VIII

hipnoz logo 

Akran Süpervizyonu

 

Konular ve Eğitimciler

 Duygu Köprüsü, Uzm.Psk.Dnş. Şahin Uçar ; 25 Aralık 2015

Bağımlılıklar; Dr Hasan kendirci; 26 Aralık 2015

İndüksiyon yöntemleri, Uzm. Dr.Ender Vardar; 27 Aralık 2015

HEDEF GRUP

Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Hipnoz temel eğitimine ve psikoterapi eğitimine katılmış olan uzmanlar

 

 EĞİTİM YERİ VE ZAMANI

 Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

SÜRE

08 :00 – 18:00 (10 saat)

Katılımcılara atölye çalışması sonunda katılımcılara katıldıkları günler için Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

Derneğimiz bünyesinde hipnoz temel eğitimi alarak 120 saatlik sertifika almaya hak kazanmış katılımcılar için ise devam ettikleri saatler daha önce derneğimizden almış oldukları 120 saatlik eğitim sürelerine eklenecek, ve bu doğrultuda daha önce almış oldukları sertifikaları yenilenecektir..

BİLGİ VE KATILIM İÇİN

0262 653 66 99

www.hipnozdernegi.org.tr

 EĞİTİM BEDELİ BİR GÜN İÇİN

250 TL.

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri çay ve kahve ikramları

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

Türkiye Finans Gebze E-5 Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

                                                                                                                                                        

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.