Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Uzman Doktor Tahir Özakkaş

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı.

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

He was born in Kayseri in 1958. He completed his primary and secondary education in Kayseri. He started his medical education in Hacettepe University in 1978. He graduated from Erciyes University Faculty of Medicine in 1986. During his years in the Faculty of Medicine, he completed Istanbul University Faculty of Political Sciences Department of Politics and Administration in 1983. He completed his obligatory service during 1986-88 in Kayseri İncesu district. In the same years he conducted his post graduate studies in Gazi University Faculty of Political Sciences on Psychology of Politics. During the years 1989-93 he completed his doctorate studies in Erciyes University Institute of Health Sciences on Public Health. During 1994-97 he specialized in Psychiatry in Azerbaijan University of Medicine.  Then he got the master degree equivalence in Istanbul University Faculty of Medicine Department of Psychiatry.

His areas of interest are psychotherapy and hypnotherapy applications in personality disorders and anxiety disorders.  Since 2005 he organizes Integrative Psychotherapy Training Program on theoretical, formulation and supervision levels for mental health professionals in the Psychotherapy Institute founded by him and representing the Masterson Institute in Turkey.

Print Friendly, PDF & Email