Soruları İndüksiyon Olarak Kullanmak

D.Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu egzersizin amacı, öğrencilere telkinleri soru halinde verirken, kendi içsel rahatsızlıklarının üstesinden gelmelerine yol göstermektedir.  Sorular dolaylı telkin olarak değerlidir.  Dikkati ve farkındalığı odaklamak, ilintileri uyarmak, cevap verirliği arttırmak ve transı indüklemek için kullanılabilir.  Soru bilinçdışı zihin tarafından yanıtlanmadığı zaman değerlidirler.  Soruları, esasında katı bir tavırda kullanılmamalıdır.  Ancak devam eden hasta davranışını adapte etmelidir.  Örneğin, her soru gözlemlenebilir bir cevap telkin edecektir.  Eğer hastanın cevap seviyesini ve yeteneklerini bilmiyorsan, sorular daha fazla güvenilir yaklaşımlardır.

Başlangıçta, eğitmen hipnotik indüksiyon ve derinleştirmede ve değişik hipnotik olguları uygulamada özel olarak anlatılmalıdır.

Ders ve modellemeden sonra, öğrencilere üç- dört sayfalık bu egzersizin ders notu verilmelidir.  Ders notu öğrencilere telkin olarak kullanmak için soruları beyin fırtınası yapma imkanı verir.  Format, tekrar onlar için değişik bir örnekle modelleyerek , öğrencilerle birlikte gözden geçirilir.  Sınıf sonra ikişerli gruplara bölünür ve başka bir şey kullanmadan sadece sorularla  beş- yedidakika boyunca birbirleri üzerinde uygulamaları söylenir.  Yaklaşık yedi dakika sonra, roller değiştirilir.  Tüm indüksiyon için sıradan sorular hiç kullanılmayacaktır.  Aslında, bu egzersizin öğrencilere bu tip telkin kullanırken, kendi içsel sorunlarıyla baş etmede yardımcı olacağı açıklandı.  Ders ve egzersiz için gerekli süre otuz dakika.

Modellenmiş örnekler

“ Ve uyuşma, bunun başladığını fark ediyor musun?

Ve o el orada süzülerek dururken, ya da yüzüne doğru süzülüyor mu?

Rahatlamanın ve hatırlanacak hiçbir şey olmamasın keyfini çıkarabiliyor musun

“parmaklardaki uyuşukluğu deneyimlemeye başladın mı? Ya da elinin üzerine ya da avuç içine doğru yayıldı mı

“rahat olarak bakabileceğin bir nokta bulmak ister misin?  Noktaya bir süreliğine bakmaya devam ederken, göz kapakların kırpışmak istiyor mu?  Bu kapaklar birlikte kırpışıyor mu ya da ayrı olarak? Yavaşça ya da hızlı şekilde?  Bir anda kapanacak mı yoksa kendi kendilerine titreşecek mi?  Gözlerin sen daha fazla ve daha fazla rahatlarken, daha fazla ve daha fazla rahatlayacak mı?  Bu iyi.  Rahatlık derinleşirken sanki uyuya gidecekmiş gibi gözlerini kapalı tutabilir misin?  Bu rahatlık daha fazla devam edebilir mi ve daha fazla böylece gözlerini açmaya bile çalışmazsın.  Ya da denersin ve açamadığını fark edersin.  Ve yakında hepsini unutacaksın çünkü bilinçdışın rüya görmek istiyor?” [Erickson, M.H., & Rossi, E.L. (1979).  Hypnotherapy:  An Exploratory Casebook.  New York:  Irvington, s.29.  Yayımcının izni ile basılmıştır].

Bacaklarının üzerinde dinlenen ellerinin rahatlığını hissedebilir misin?  [Terapistin gösterdiği üzere] İşte böyle, birbirlerine dokunmalarına izin vermeden.  Onların daha da rahatlamasına izin verebilir misin böylece parmak uçların bacaklarına hafifçe dokunacak.  İşte böyle.  Onlar hafif şekilde dinlenirlerken,  her aldığın nefeste kendi kendilerine daha da hafiflediğini fark edecek misin…  Daha fazla yukarı ve daha kolayca kendi kendilerine kalkmaya başladılar mı… vücudunun geri kalanı dinlenirken…  Bu devam ederken bir el ya da belki ikisi de kalkmaya devam ediyor mu?  Azar azar, kendi kendine.    Diğer el onu yakalamak istiyor mu,  ya da diğer el bacağında dinlenmek mi istiyor.  İşte bu iyi.  Ve el bu küçük hareketlerle  ya da daha yumuşak bir şekilde yüzüne doğru kalkmaya devam ediyor mu?    Daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı hareket ediyor böylece yüzüne ulaştığında rahatlığını derinleştirecek.  Yüzene dokunduktan sonra  elin belki duraklamak isteyebilir rahatlamanı daha da derinleştirmek için.  Bu iyi.    Ve  artan rahatlamanın  sayesinde elinin yavaşça dizine düşmesine şahit olacaksın kendi kendine…  ve sen dinlenirken bilinçdışın bir rüya görmeye başlayacak mı”  ?” [Erickson, M.H., & Rossi, E.L. (1979).  Hypnotherapy:  An Exploratory Casebook.  New York:  Irvington, s.30-31.  Yayımcının izni ile basılmıştır].

“ve kilo kaybetmenin etkili yöntemi nedir?  Sadece yemek yemeyi unutman ve yemek saatlerinde sabırlı olman mı yoksa seni daha ilginç şeyler yapmaktan alı koyması mıdır?  Her ne sebepten olursa olsun bazı yiyecekler sana daha çekici mi gelecektir?  Yemeklerin keyfini çıkartacak mısın yoksa yeni yiyecekler ve yeni yemek hazırlama yöntemleri ve yeme yöntemleri karşısında şaşıracak mısın böylece kilo vermeye başlayacak mısın?  Hiçbir şeyden eksik kalmadan kilo vermek seni şaşırtacak mı?    [Erickson & Rossi,  (1979), p.31.  yayımcının izni ile basılmıştır].

SORULARI INDIREKT TELKIN OLARAK KULLANMAK

D.Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sorular dikkati ve farkındalığı odaklamak için çağrışımları uyarmak için, cevap verirliği arttırmak için ve transı indüklemek için kullanılabilir.  Sorular dolaylı telkin olarak değerli bir tiptir ve bu dikkati ve farkındalığı odaklamak, ilintileri uyarmak, cevap verirliği arttırmak ve transı indüklemek için kullanılabilir.  Soru bilinçdışı zihin tarafından yanıtlanmadığı zaman değerlidirler.  Soruları, esasında katı bir tavırda kullanılmamalıdır ancak devam eden hasta davranışını adapte etmelidir.  Örneğin, her soru gözlemlenebilir bir cevap telkin edecektir.  Eğer hastanın cevap seviyesini ve yeteneklerini bilmiyorsan sorular daha fazla garantili yaklaşımlardır.

Örnekler:  “ve uyuşukluk, başladığını hissediyor musun?”, “ve el orada süzülmeye devam edecek mi, ya da  göz kapakların kırpışmak mı ister?”  “ rahatlamanın keyfini çıkartabiliyor musun ve hatırlamayabilir misin?   “parmaklarında uyuşukluk hissetmeye  başladın mı ya da elinin arkasında ya da avuç içine doğru yayılıyor mu?”

“rahatça bakabileceğin bir nokta bulmak ister misin?  Bir süreliğine o noktaya bakmaya devam etmek ister misin , göz kapakların kırpışmak  ister mi?  Göz kapakların birlikte mi ayrı mı kırpışmak ister?  Yavaşça ya da hızlıca?  Bir anda mı kapanacak yoksa kırpışarak mı?  Sen daha fazla ve daha fazla rahatlarken göz kapakların daha fazla ve daha fazla ve daha fazlka rahatlayacak mı?  Bu iyi.  Uykuya giderkenki gibi rahatlığın artarken  dinlenmen de artacak mı?    Ya da deneyecek ve yapamadığını mı fark edeceksin? Ve ne kadar kısa bir zamanda bunları görmeyi unutacaksın çünkü bilinçdışın rüya görmek isteyecek.  [Erickson, M.H., & Rossi, E.L. (1979).  Hypnotherapy:  An Exploratory  Casebook.  New York:  Irvington, s.29.  Yayımcının izni ile basılmıştır].

Bacaklarının üzerinde dinlenen ellerinin rahatlığını hissedebilir misin?  [Terapistin gösterdiği üzere] İşte böyle, birbirlerine dokunmalarına izin vermeden.  Onların daha da rahatlamasına izin verebilir misin böylece parmak uçların bacaklarına hafifçe dokunacak.  İşte böyle.  Onlar hafif şekilde dinlenirlerken,  her aldığın nefeste kendi kendilerine daha da hafiflediğini fark edecek misin…  Daha fazla yukarı ve daha kolayca kendi kendilerine kalkmaya başladılar mı… vücudunun geri kalanı dinlenirken…  Bu devam ederken bir el ya da belki ikisi de kalkmaya devam ediyor mu?  Azar azar, kendi kendine.    Diğer el onu yakalamak istiyor mu,  ya da diğer el bacağında dinlenmek mi istiyor.  İşte bu iyi.  Ve el bu küçük hareketlerle  ya da daha yumuşak bir şekilde yüzüne doğru kalkmaya devam ediyor mu?    Daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı hareket ediyor böylece yüzüne ulaştığında rahatlığını derinleştirecek.  Yüzene dokunduktan sonra  elin belki duraklamak isteyebilir rahatlamanı daha da derinleştirmek için.  Bu iyi.    Ve  artan rahatlamanın  sayesinde elinin yavaşça dizine düşmesine şahit olacaksın kendi kendine…  ve sen dinlenirken bilinçdışın bir rüya görmeye başlayacak mı”  ?” [Erickson, M.H., & Rossi, E.L. (1979).  Hypnotherapy:  An Exploratory Casebook.  New York:  Irvington, s.30-31.  Yayımcının izni ile basılmıştır].

“ve kilo kaybetmenin etkili yöntemi nedir?  Sadece yemek yemeyi unutman ve yemek saatlerinde sabırlı olman mı yoksa seni daha ilginç şeyler yapmaktan alı koyması mıdır?  Her ne sebepten olursa olsun bazı yiyecekler sana daha çekici mi gelecektir?  Yemeklerin keyfini çıkartacak mısın yoksa yeni yiyecekler ve yeni yemek hazırlama yöntemleri ve yeme yöntemleri karşısında şaşıracak mısın böylece kilo vermeye başlayacak mısın?  Hiçbir şeyden eksik kalmadan kilo vermek seni şaşırtacak mı?    [Erickson & Rossi,  (1979), p.31.  yayımcının izni ile basılmıştır].

 Soruları Kullanma Düzeneği

                                                 ……….. bilir misin?

                                                          ………..  mısın?

                                                     ……….. ister misin?

Fark etmek

Hissetmek

Duyumsamak

(senin) bilinçdışın

Duymak

Tadmak

Koklamak

Tadmak

Dinlemek

Hatırlamak

Hayal Etmek

Görmek

Deneyimlemek

Dikkatini vermek

Meraklanmak

Seçmek

İzin vermek

Kendine izin vermek

……………….. farkında mısın?

………………..(yap) acak mısın?

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>