Eski Duyurular

Atölye Çalışması


A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“SÜRESİ SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ”

Ön Eğitim

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

 

9 ARALIK 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi yaklaşımını geliştiren Dr. Hanna Levenson tarafından verilecek olan ileri düzey atölye çalışması öncesinde SSDP teknik ve stratejileri konusuna giriş yapılması ve arkaplan bilgilerinin sunulması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi alanında kuramsal bilgiler edinmenin yanı sıra örnek seans uygulamaları yoluyla kısa terapi klinik uygulamalarına dair bilgilerini artıracaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları.

 

S Ü R E

1 gün

09:00-18:00

Toplam 8 saat

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

 

0262 653 66 99

 

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Katılım ücreti 150 TL’dir.

Ödemeyi banka yoluyla veya eğitim günü kayıt masasında yapabilirsiniz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025          

 TR740006400000124250432025

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

11.BPT

11. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi ( Haziran 2012) başvuruları

başlamıştır. Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak sitemiz

aracılığıyla yapabilirsiniz.

EĞİTİM BURSU VERİLECEKTİR

(TEORİK DÖNEM 12 AYLIK)

2 Klinik Psikoloğa %50 indirimli,

2 Klinik Psikoloğa ücretsiz eğitim hakkı verilecektir.

Burs başvurusu için dilekçe, mezuniyet not ortalamasını ve özgeçmişlerinizi

basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz.

(Eğitime kabuller öngörüşmeden sonra belirlenmektedir.)

Formu Doldurun

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ.

2012

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru,

Psikolog, PDR ve psikiyatri hemşireliği, Sosyal hizmet uzmanı ünvanına sahip profesyoneller

başvurabilir.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU

2. Başvurular online başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır.

Bunlar 360 saatlik teorik eğitim, 360 saat formülasyon eğitimi, 360 saat

süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 30 saatlik hipnoz eğitimi de

verilecektir.

4. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş

denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim

programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.

6. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini

kapsayan otuzar saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara

düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayanlar gruptan çıkartılırlar.

Mazaretli olarak üç yıl içerisinde %10 devamsızlık hakkı (toplam 11 gün) bulunmaktadır.

%10 devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye kalan

kursiyerler girmedikleri ve giremiycekleri tüm derslerin ücretini mükerrer kere ödemek

suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar.

7. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim

materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve

görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.

12 aylık- 6000 TL (KDV dahil) Kredi kartına taksit yapılır. (%1,5 ) aylık  fark  ile. Eğitimden önce ilgili banka

hesabına yatırılacaktır. Eğitim toplantılarına mazeretli olarak

katılamayanlar da ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bunun karşılığında

kendilerine mazeretli olarak katılmadıkları ayın eğitim DVD leri

verilecektir.

(*) Eğitim ücretleri 3 yıl için sabit olmayıp, enflasyon doğrultusunda

enstitü tarafından yeniden ücretlendirilebilir.

9. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik,

formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi

Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.

10. Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.

11. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi

Kitabının konu dağılımına göre yapılacaktır.

12. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 20 yıllık hasta takip

arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu

kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların

kayıtları kullanılacaktır.)

13. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze

adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır. Eğitim aralarında çay

ve kahve ihtiyaçları enstitü tarafından karşılanacaktır.

14. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi

Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilecektir.

15. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir.

Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan

bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları

olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı

amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle

vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

16. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt

içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

basvuru@psikoterapi.com

Eğitim ve Kongre Merkezi:

Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No:285

Darıca-Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.hipnoz.com

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

ÖNKAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 6536699

basvuru@psikoterapi.com

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapotik kuramları inceleyen

ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül

bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler

konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuramlar ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Mentalizasyon Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve

hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları

bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve

tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde

çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları

aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal

fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres

bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon

bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut

dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu

, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu,

Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları,

Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar)

Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk / kleptomani /

priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları (

depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile

birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım

ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye

uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen

antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif

gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve

manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi

sorunları

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü Derneği, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında

çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim,

psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri)

aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini

hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon

ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın

içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama

alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi,

uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları

nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar

bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü Derneği olarak uluslar arası bir çerçeve

ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak

gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta

ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli

yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı

çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda

da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve,

var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve

takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki

mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir

şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya

maruz kalmaktadırlar.

2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış

güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet

uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine

verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu

konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte

ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant

kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.

3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA

kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan

kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin

psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine

baktığımızda yurt dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve başarılı birer

uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekip ruhu

anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.

4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına

baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde

değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve

yasal dayanakları farklıdır. Bu

yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin

ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim

almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve

desteklenmelidir.

5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi

hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi

perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut

yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği

varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş

müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar,

bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi

hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları

asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek

için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.

6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar

ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm

hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi

ve becerisi oranında tüm hastalıkları

tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile

ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani

uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve

idare yetkisidir. Hekim olarak tüm

hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada

durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan,

hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.

Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer

alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı,

yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla

ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği

alanlarda da müdahale edebilmelidir.

7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın

altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler,

bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar

yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok

muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve

psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme

bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde

bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.

8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve

psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir

zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve

psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu

eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi,

yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale

getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü

olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu

bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için

birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ

E Ğ İ T İ M

“BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ”

Tahir ÖZAKKAŞ, M.D., Ph.D.

23-24 EYLÜL 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç
Nörobiyoloji ve bağlanma kuramı alanının önde gelen araştırmacılarından Allan SCHORE’un katılımıyla
düzenlenecek atölye çalışması öncesinde kendilik ve bağlanma ilişkilerinin nörobiyolojik temelleri konusuna giriş
yapılması ve arkaplan bilgilerinin sunulması.
H E D E F
Katılımcılar, bu eğitim çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji, duygulanımın düzenlenmesi, bağlanma
ilişkileri konularına temel oluşturan bilgileri paylaşma ve tartışma olanağı bulacaklardır.
K A P S A M
GELİŞİM ODAKLI PSİKOTERAPİ 
Klinik Modellerin Kaynağı: Disiplinlerarası Araştırma
Güvenli Bağlanma Bağı, Kendi kendini Örgütleyen
Beyin ve Gelişim Odaklı Psikanalitik Psikoterapi
Yansıtmalı Özdeşleşim üzerine Psiko-Nörobiyolojik
Modelin Klinik Çıkarımları
Nöro-psikanaliz, Bağlanma Teorisi ve Travma
Araştırmalarında Gelişmeler
Kendilik Psikolojisi üzerine Çıkarımlar
GELİŞİMSEL NÖRO-PSİKANALİZ
Erken Dönem Süper Ego Gelişimi
Uygulama Evresinde Utancın ve Narsisistik
Duygulanım Düzenlemesinin Ortaya Çıkışı
Freud’un Projesinin Üzerinden Yüz Yıl Geçmişken:
Psikanaliz ve Nörobiyoloji arasında Yakınlaşmadan
Bahsetmek Mümkün Mü?
Sağ Beyin, Sağ Zihin ve Psikanaliz
Freud’un Dinamik Biliçdışının Tözü olarak Sağ Beyin
H E D E F G R U P
Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve
bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.
S Ü R E
2 gün 09:00-18:00
Toplam 16 saat
S E R T İ F İ K A S Y O N
Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Ön Kayıt Formu
basvuru@psikoterapi.com
0262 653 66 99
K A T I L I M Ü C R E T İ
2 günlük katılım ücreti 50 TL’dir. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine %50 indirim uygulanacaktır.
Ödemeyi banka yoluyla veya eğitim günü kayıt masasında yapabilirsiniz.
Hesap No:
Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025
TR740006400000124250432025
E Ğ İ T İ M Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285
Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)
www.psikoterapi.com www.psikoterapi.org www.hipnoz.com

Prof. Dr. Allan Schore Atölye Çalışması

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“GELİŞİMSEL NÖROBİYOLOJİ VE BAĞLANMA TEORİSİ”

 10 katılımcıya %50 ve 10 katılımcıya %75 BURS verilecektir.
(Burs talep edenler durumlarını belirten bir başvuru ve özgeçmiş ile
ozakkas@psikoterapi.com adresine müracaat etmeleri gerekir.)

Prof. Dr. Allan Schore

1 – 2 EKİM 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik  psikoterapi uygulamalarında gelişimsel nörobiyolojinin bağlanma, ilişkisel travma, çözülme gibi konulara getirdiği açılımları tanımaları ve  aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim gibi uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden,  bağlanma, ilişkisel travma, çözülme, aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-16:00

Toplam 12 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Temsilci 500 TL
Psikoterapi Enstitüsü Dernek Üyesi 600 TL
Temsilci / Üye Olmayan 700 TL

KDV DAHİL DEĞİLDİR

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

Prof. Dr. Allan Schore

Prof. Dr. Allan Schore, UCLA David Geffen Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Biyodavranışçı Bilimler Bölümü ile UCLA Kültür, Beyin ve Gelişim Merkezi’nin klinik öğretim üyeleri arasında yer almaktadır. Duygulanım Düzenlemesi ve Kendiliğin Kökeni, Duygulanım Düzensizliği ve Kendilik Bozuklukları, Duygulanım Düzenlemesi ve Kendilik Onarımı adlı yeni ufuklar açan üç kitabın yanı sıra çok sayıda makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Temelini gelişimsel nörobilim ve gelişimsel psikoanalizden alan Düzenleme Teorisi, erken yaşta ortaya çıkan öznel örtülü kendiliğin kökeni, psikopatojeni ve psikoterapötik tedavisine odaklanmaktadır. Katkıda bulunduğu pek çok disiplin içinde gelişimsel nörobilim, psikiyatri, psikoanaliz, gelişim psikolojisi, bağlanma teorisi, travma çalışmaları, davranışçı biyoloji, klinik psikoloji ve klinik sosyal çalışmalar yer almaktadır. Nörobilimi çığır açan bir biçimde bağlanma teorisi ile bütünleştirerek “Amerikalı Bowlby”, psikoanaliz ile birleştirerek “nöropsikoanalizde dünyanın önde gelen uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

Dr. Schore’un disiplinlerarası çalışmaları, son yirmi yıldır, ömür boyu duygusal ve sosyal gelişimin psikolojik ve biyolojik modellerini bütünleştirmeye yönelmiştir. Erken yaşta gelişen ve duyguların işlendiği sağ beynin, Freud tarafından tanımlanmış insan bilinçdışının psikolojik alt katmanını temsil ettiği yönündeki önermeyi destekleyen önemli miktarda araştırma ve klinik delil sunmuştur. Çalışmaları, bugün bütün klinik ve bilimsel disiplinlerde gerçekleşmekte olan “duygusal devrimin” önemli bir hızlandırıcısı olmuştur.

Dr. Schore’un klinisyen-bilim adamı olarak sürdürdüğü faaliyetler; erken dönem bağlanma travmasının beyin gelişimine kalıcı etkisi üzerine kişilerarası üretici nörobiyolojik modellerden, insan bilinçdışının kökenlerine dair teorik gelişimsel psikoanalitik kavramlara, bağlanma nörobiyolojisi üzerine nörolojik görüntüleme araştırmaları ve sınır kişilik bozukluğu çalışmalarından, yabani fillerde ilişkisel travma üzerine biyolojik çalışmalarına ve kırk yılı aşan psikoterapi uygulamalarına uzanmaktadır. Los Angeles, Berkeley, Portland, Seattle, Boulder ve Austin’de Gelişimsel Duygulanım Nörobilimi & Klinik Uygulama alanında Çalışma Gruplarını yönetmekte ve uluslararası çapta konferanslar vermektedir.

Dr. Schore, büyük ilgi gören Kişilerarası Nörobiyoloji üzerine Norton Serileri’nin (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) editörü ve çok sayıda bilimsel ve klinik disiplinden 35 derginin eleştirmeni veya editör kadro üyesidir. Nörobilim Derneği ve Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) Nöropsikoloji ve Psikoanaliz Bölümleri’nin üyesidir. APA tarafından verilen Nörobilim ve Psikoanaliz Araştırmaları, Teorisi ve Uygulamalarına Üstün Katkılarından Ötürü Psikoanaliz Bölümü Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Schore, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2009 yılı Toplantısının genel kurulunda Paradigma Değişimi: Sağ Beyin ve İlişkisel Bilinçdışı başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Dr. Allan Schore

Dr. Allan Schore

1 – 2 EKİM 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A T Ö L Y E Ç A L I Ş M A S I

“GELİŞİMSEL NÖROBİYOLOJİ VE

BAĞLANMA TEORİSİ”  

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik psikoterapi uygulamalarında gelişimsel nörobiyolojinin bağlanma, ilişkisel travma, çözülme gibi konulara getirdiği açılımları tanımaları ve aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim gibi uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden, bağlanma, ilişkisel travma, çözülme, aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-16:00

Toplam 12 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T

Ön Kayıt Formunu Doldurmak için tıklayınız

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
0262 653 66 99

K A T I L I M Ü C R E T İ (KDV Dahil)

Erken Kayıt 15 Şubat 2011’e kadar.

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 500 TL +KDV

Üye olmayanlara: 600 TL +KDV

Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 600 TL +KDV

Üye olmayanlara: 700 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

Dr. Allan Schore

Dr. Allan Schore, UCLA David Geffen Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Biyodavranışçı Bilimler Bölümü ile UCLA Kültür, Beyin ve Gelişim Merkezi’nin klinik öğretim üyeleri arasında yer almaktadır. Duygulanım Düzenlemesi ve Kendiliğin Kökeni, Duygulanım Düzensizliği ve Kendilik Bozuklukları, Duygulanım Düzenlemesi ve Kendilik Onarımı adlı yeni ufuklar açan üç kitabın yanı sıra çok sayıda makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Temelini gelişimsel nörobilim ve gelişimsel psikoanalizden alan Düzenleme Teorisi, erken yaşta ortaya çıkan öznel örtülü kendiliğin kökeni, psikopatojeni ve psikoterapötik tedavisine odaklanmaktadır. Katkıda bulunduğu pek çok disiplin içinde gelişimsel nörobilim, psikiyatri, psikoanaliz, gelişim psikolojisi, bağlanma teorisi, travma çalışmaları, davranışçı biyoloji, klinik psikoloji ve klinik sosyal çalışmalar yer almaktadır. Nörobilimi çığır açan bir biçimde bağlanma teorisi ile bütünleştirerek “Amerikalı Bowlby”, psikoanaliz ile birleştirerek “nöropsikoanalizde dünyanın önde gelen uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

Dr. Schore’un disiplinlerarası çalışmaları, son yirmi yıldır, ömür boyu duygusal ve sosyal gelişimin psikolojik ve biyolojik modellerini bütünleştirmeye yönelmiştir. Erken yaşta gelişen ve duyguların işlendiği sağ beynin, Freud tarafından tanımlanmış insan bilinçdışının psikolojik alt katmanını temsil ettiği yönündeki önermeyi destekleyen önemli miktarda araştırma ve klinik delil sunmuştur. Çalışmaları, bugün bütün klinik ve bilimsel disiplinlerde gerçekleşmekte olan “duygusal devrimin” önemli bir hızlandırıcısı olmuştur.

Dr. Schore’un klinisyen-bilim adamı olarak sürdürdüğü faaliyetler; erken dönem bağlanma travmasının beyin gelişimine kalıcı etkisi üzerine kişilerarası üretici nörobiyolojik modellerden, insan bilinçdışının kökenlerine dair teorik gelişimsel psikoanalitik kavramlara, bağlanma nörobiyolojisi üzerine nörolojik görüntüleme araştırmaları ve sınır kişilik bozukluğu çalışmalarından, yabani fillerde ilişkisel travma üzerine biyolojik çalışmalarına ve kırk yılı aşan psikoterapi uygulamalarına uzanmaktadır. Los Angeles, Berkeley, Portland, Seattle, Boulder ve Austin’de Gelişimsel Duygulanım Nörobilimi & Klinik Uygulama alanında Çalışma Gruplarını yönetmekte ve uluslararası çapta konferanslar vermektedir.

Dr. Schore, büyük ilgi gören Kişilerarası Nörobiyoloji üzerine Norton Serileri’nin (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) editörü ve çok sayıda bilimsel ve klinik disiplinden 35 derginin eleştirmeni veya editör kadro üyesidir. Nörobilim Derneği ve Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) Nöropsikoloji ve Psikoanaliz Bölümleri’nin üyesidir. APA tarafından verilen Nörobilim ve Psikoanaliz Araştırmaları, Teorisi ve Uygulamalarına Üstün Katkılarından Ötürü Psikoanaliz Bölümü Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Schore, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2009 yılı Toplantısının genel kurulunda Paradigma Değişimi: Sağ Beyin ve İlişkisel Bilinçdışı başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Dr. Leslie S. Greenberg

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

Duygu, Sevgi ve Güç Dinamikleri

Dr. Leslie S. Greenberg

5 – 9 ŞUBAT 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç
Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, duygulanımın doğası ve evlilikte yaşanan sıkıntılardaki rolü, bağlanma ve kimlik konuları, etkileşimleri yeniden yapılandırma, yatışma ve affetme üzerine teorik ve metodolojiik yaklaşımların klinik uygulama örnekleri yoluyla paylaşılması.
 

FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLANIYIZ

H E D E F
Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:
∞ Duyguların bağlanma ve kimlikteki rolü bağlamında evlilik sıkıntıları olgusunu anlamak
∞ Uyumsal bağlanma ve kimlik odaklı birincil duygular ile ikincil olumsuz duygusal tepkileri ayırt etmeyi öğrenmek
∞ Çiftlerin sorunlarını olumsuz bir etkileşimsel döngü olarak dışsallaştırmasına yardım edecek belirli müdahaleleri tanımlamak, sorunlu duygulanım durumlarını dönüştürerek daha samimi durumlara ulaşmak
∞ Eşler arasında daha güvenli ve onaylayıcı bir duygusal bağın gelişmesini sağlamak
∞ Kendini ve ötekini yatıştırma zamanlamasını tespit etmek
∞ Affetmenin unsurlarını öğrenmek
K A P S A M
Atölye çalışması 1 günlük Giriş Semineri ve 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır. Giriş Seminerinde katılımcı sayısı sınırlaması yoktur. Dört günlük Beceri Eğitimine, Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi ve Sertifikası almak üzere başvuran ilk 18 kişi, mümkün olursa 32 kişi alınacaktır. Eğitim 4’er kişilik gruplar halinde drama ve rol-play uygulamaları, video gösterimleri, vaka sunumları ve rehberli grup süpervizyonu şeklinde gerçekleştirilerek deneyim ve beceri kazanılması esas alınacaktır.
H E D E F  G R U P
Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.
S Ü R E
1 günlük Giriş Semineri + 4 günlük Beceri Eğitimi (Toplam 5 gün)
09:00-18:00
Toplam 40 saat
K A T I L I M   Ü C R E T İ*
Giriş Semineri
TEMSİLCİ/ÜYE OLMAYANLARA:  750TL

Giriş Semineri + Beceri Eğitimi
TEMSİLCİ /ÜYE OLMAYANLARA:   2.600 TL

Temsilcilik ve Psikoterapi Enstitüsü Sözleşmeli Terapistlerine Özel İndirim Uygulanır.
*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.
Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.
Hesap No:
Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Darıca Şubesi
2425 – 0432025
TR740006400000124250432025
S E R T İ F İ K A S Y O N
Dört günlük Beceri Eğitimini takiben ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek ikinci Beceri Eğitimi Atölye Çalışması ve Süpervizyonun ardından, katılımcılara Duygu Odaklı Terapi Kliniği tarafından Duygu Odaklı Çift Terapisti sertifikası verilecektir.
Giriş Semineri, Türk Tabipler Birliği tarafından 7.5 kredi puanıyla kredilendirilmektedir. Kredilendirme tıp doktorlarını kapsamaktadır.


‘Atölye Çalışması, Türk Tabipler Birliği tarafından 26.5 kredi puanıyla kredilendirilmektedir. Kredilendirme tıp doktorlarını kapsamaktadır.’BİLGİ ve

KAYIT İÇİN:
basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

E Ğ İ T İ M   Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285
Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)
Tel :             0262 653 6699
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com
www.psikoterapienstitusu.com

Dr. Leslie S. GREENBERG
Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araştırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direktörüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emotional Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) (2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri).
Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psikoloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family Therapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

 

Hanna Levenson II

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“ZAMANLA SINIRLI DİNAMİK PSİKOTERAPİ”

İleri Düzey Eğitim

Hanna Levenson, Ph.D.

Levenson Enstitüsü Başkanı

10-11 ARALIK 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi konulu ikinci atölye çalışmasında ZSDP teknik ve stratejileri konusunda ileri düzey eğitimin yanı sıra video gösterimleri ve vaka sunumları yoluyla deneyimlerini paylaşılacaktır.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi alanındaki kuramsal bilgilerini derinleştirmenin yanı sıra örnek seans uygulamaları, vaka süpervizyonu ve video gösterimleri yoluyla kısa terapi klinik uygulamalarına dair bilgi ve deneyimlerini artıracaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir. İki atölye çalışması öncülünde Hanna Levenson tarafından verilecek olan bir yıllık süpervizyon çalışması sonunda katılımcılara Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapist sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

  1 Eylül – 6 Kasım 7 Kasım’dan sonra
Psikoterapi Enstitüsü Temsilcisi 300 TL 350 TL
Psikoterapi Enstitüsü Üye 350 TL 400 TL
Üye Olmayan 400 TL 450 TL

KDV DAHİL DEĞİLDİR

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

Hanna Levenson, Ph.D.

 Dr. Hanna Levenson’ın profesyonel kariyeri klinik uygulama, öğretmenlik ve bilimsel araştırmaya duyduğu derin ilgiyi yansıtmaktadır. İlk olarak Claremont Üniversitesi’nde kişilik teorisi ve sosyal psikoloji üzerine eğitim gören (PhD, 1972) Levenson, öğretmenlik yeteneğinin gördüğü takdir üzerine Teksas A&M Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev almıştır. Psikoloji sevgisinin ders vermenin ötesine geçtiğini fark eden Dr. Levenson, Florida, Coral Gables, Miami Üniversitesi’nde APA onaylı doktora sonrası eğitim alarak ve San Francisco Kaliforniya Üniversitesi (UCSF), Langley Porter Enstitüsü, Tıp Fakültesinde stajını yaparak 1976 yılında klinik psikoloji alanında ikinci bir doktora eşdeğeri diploma almıştır.

Dr. Levenson 20 yıl boyunca San Francisco VA Tıp Merkezi’nde Kısa Terapi Programı Direktörü, bunun altı yılında aynı zamanda Klinik Eğitim Direktörü olarak görev yapmıştır. Burada elde ettiği başarılar, Ulusal VA Psikologları Örgütü tarafından ödüle layık görülmüştür. Eş zamanlı olarak, UCSF Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde Klinik Profesör derecesine ulaşmıştır.

Dr. Levenson, 1991 yılından itibaren kısa terapi dersleri verdiği Kalifornia Pasifik Tıp Merkezi’nde üç kez Yılın Öğretmeni Üstün Başarı ödülüne layık görülmüştür. Dr. Levenson, 2004 yılında Berkeley’deki Wright Enstitüsü çekirdek öğretmen kadrosuna katılmıştır. Ayrıca özel uygulamalarını sürdürdüğü Oakland ve San Francisco’da çiftlere ve bireylere terapi sunmaktadır. Dr. Levenson, Duygusal Odaklı Çift Terapisi’nde (DOT) lisanslı terapist ve danışmandır. Levenson Eğitim Enstitüsü (LIFT) aracılığıyla bütünleyici, odaklı terapi üzerinde derinlemesine eğitimler vermektedir.

Dr. Levenson, kısa dinamik, duygusal odaklı, ilişkisel psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir uzmandır. Kısa Dinamik ve Kişilerarası Psikoterapi El Kitabı (Concise Guide to Brief Dynamic and Interpersonal Psychotherapy) (American Psychiatric Press, 2002) ve Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi (Time-Limited Dynamic Psychotherapy: A Guide to Clinical Practice) (Temel Kitaplar, 1995; İspanyolca baskı, 1997) dahil olmak üzere üç kitap ve 75 bölüm ve makale kaleme almıştır. Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi adlı kitabı, Davranışsal Bilim Kitap Servisi tarafından “yılın kitabı” seçilmiştir. Son kitabı olan Kısa Dinamik Terapi (Brief Dynamic Therapy), Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Uzman Terapistler-Psikoterapi Teorileri Serisi içinde yer almaktadır. Ayrıca çalışmalarını görsel olarak aktaran üç profesyonel videosu bulunmaktadır. Zaman İçinde Kısa Dinamik Terapi adlı en son DVD’si, APA’nın Psikoterapi Video Dizisi içinde yer almaktadır.

Dr. Levenson’ın üyesi olduğu kuruluşlar; APA, Kaliforniya Psikoloji Derneği, Psikoloji Alanında Sağlık Hizmeti Verenler Ulusal Sicili, Psikoterapi Araştırmaları Birliği, Psikoterapi Bütünleşmesinin Araştırılması Birliği ve Uluslararası Duygusal Odaklı Terapide Mükemmeliyet Merkezi’dir. Kaliforniya Devlet Psikoloji Derneği Etik Komisyonu’nda ve APA Psikoterapi Araştırma Komisyonu’nda görev almıştır. Ayrıca bir Ulusal Bilim Akademisi komisyonu üyeliğine davet edilmiştir.

4. Dönem Hipnoz Eğitimi 16-17-18 Ekim 2009

HİPNOZ  DERNEĞİ

“ 4. D Ö N E M   H İ P N O Z   E Ğ İ T İ M İ”

16-17-18 Ekim 2009

www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org 
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.
Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F   G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Hafta Sonları– toplam 120 saat
Her ayın 3. hafta sonuna gelen
Cuma-Cumartesi-Pazar
4 ay – 30 saat/ay

E Ğ İ T İ M   T A R İ H İ

 • 16-17-18 Ekim 2009
 • 18-19-20 Aralık 2009
 • 15-16-17 Ocak 2010
 • 19-20-21 Şubat 2010

E Ğ İ T İ M   Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T M E N L E R

 • Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
 • Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇORAK
 • Uz. Dr. Dilek Türkoğlu
 • Uz. Dr. Funda Güdücü Sağır
 • Prof. Dr. Osman ÖZCAN
 • Uz.Dr. Cenk KİPER
 • Dr. Hasan KENDİRCİ
 • Psk. Mustafa Tuncer

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

 • Katılımcı Bilgi notları
 • Hipnoz 1. cilt
 • Hipnoz 2.Cilt
 • Cinsel problemlerde hipno-terapi
 • Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi
 • Psikiyatri 1. Cilt
 • Psikiyatri 2. Cilt
 • Otohipnoz CD si
 • Otohipnoz Çöp İmha CD si

E Ğ İ T İ M  B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.

PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti
İş Bankası Bostancı Şubesi IBAN: TR840006400000110260866805

S E R T İ F İ K A S Y O N

 1. Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
 2. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 3. Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
 4. Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
 5. Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.

 Ön kayıt formunu lütfen basvuru@hipnoz.com adresine gönderiniz
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
0262 653 6699
basvuru@hipnoz.com

P R O G R A M

I . B A S A M A K

 • Hipnozun Tanımı
 • Mitler ve Yanlış Bilinenler
 • Hastayı Hazırlama ve Eğitime
 • Hipnozun Tarihi
 • Hipnoz Teorileri
 • Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
 • İndiksüyon Prensipleri
 • Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları
 • Hipnoz Seviyeleri
 • Derinleştirme Teknikleri
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
 • Otohipnoz
 • Çocuklara Hipnotik İndüksiyon
 • Ego Güçlendirme Metotları
 • Dolaylı Telkin Teknikleri
 • Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
 • İdeamotor İncelemesi
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 • Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri
 • Hipnozda Metoforların Kullanımı
 • Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar
 • Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
 • Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
 • Karışık Teknikler
 • Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
 • Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

 • Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu
 • İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
 • Ego Güçlendirme Metotları II
 • Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
 • Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
 • Dolaylı Telkin Metotları II
 • Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
 • İdeamotor İncelemesi II
 • Terapötik Metoforların Yapılandırılması
 • Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
 • Karışık Teknikler II
 • Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
 • Otomatik Yazma
 • Eyleme Geçen Rüyalar
 • Diğer Hipno-projektif Teknikler
 • Ego-durum Terapi
 • Derin Trans Fenomeni
 • Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
 • Yaş İlerletme
 • Adli ve Araştırıcı Hipnoz
 • Grup Hipnozuyla Çalışma
 • Hipnodrama
 • Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı
 • Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi
 • Vaka Konsültasyon Görüşmesi
 • Hipnozda Başarısızlıklar
 • Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
 • Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
 • Metodoloji Araştırması
 • Hipnoz
 • İmajinasyon Görüşleri
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Sporda Hipnozun Etkililiği
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
 • Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
 • Metodoloji Araştırması
 • Hipnoz
 • İmajinasyon Görüşleri
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Sporda Hipnozun Etkililiği
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz

Kernberg Günleri II – III

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

KERNBERG GÜNLERİ II – III

Aktarım Odaklı Psikoterapi

 10 katılımcıya %50 ve 10 katılımcıya %75 BURS verilecektir.
(Burs talep edenler durumlarını belirten bir başvuru ve özgeçmiş ile
ozakkas@psikoterapi.com adresine müracaat etmeleri gerekir.)

Otto F. KERNBERG, MD, FAPA

Frank E. YEOMANS, MD, PhD

28 Ekim – 2 Kasım, 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarıyla borderline kişilik bozukluğu ve bu bozukluğun tedavisinde etkin olarak kullanılan Aktarım Odaklı Terapi Stratejileri, Taktikleri ve Tekniklerine ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Aktarım Odaklı Psikoterapi kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

H E D E F

Bu atölye çalışması ile katılımcıları şu konularda bilgi ve beceri edinmesi amaçlanmaktadır:

– Borderline kişilik bozukluğuna sahip hastalar için özel olarak tasarlanmış bir psikodinamik tedavi olan Aktarım Odaklı Psikoterapinin uygulanması,

– Borderline kişilik bozukluğunun altında yatan psikolojik yapının ve hastanın içsel nesne ilişkileri ikililerinin tespit edilmesi,

– Hastanın baskın nesne ilişkileri ikililerini gerçekleştirdiği aktarım ilişkisine odaklanma,

– Hastanın terapist ile olan aktarımında algılarına eşlik eden duygulanımının açığa çıkarılması.

K O N U L A R

Aktarım Odaklı Psikoterapi Stratejileri, Taktikleri ve Teknikleri

Tedavi Kontratının Oluşturulması

Terapötik Nötralitenin Korunması

Karşı Aktarımın Yönetilmesi

Yorumlama Süreci

Terapinin Evrimi

K A P S A M

Atölye çalışması Otto F. Kernberg tarafından verilecek 2 günlük Giriş Semineri ve Frank E. Yeomans tarafından verilecek 4 günlük Beceri Eğitiminden oluşmaktadır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 Günlük Giriş Semineri / 4 günlük Beceri Eğitimi

09:00-18:00

Toplam 44 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Cornell Üniversitesi Kişilik Bozuklukları Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

 

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

  15 Ağustos-15 Eylül 15 Eylül sonrası
Psikoterapi Enstitüsü Temsilci 1.700 TL 1.900 TL
Psikoterapi Enstitüsü Dernek Üyesi 1.800 TL 2.000 TL
Temsilci / Üye Olmayan 2.000 TL 2.200 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

  

K O N A K L A M A   P A K E T   F İ Y A T L A R I *

Otel

Kongre Merkezine Uzaklık

Tek Kişilik

Çift Kişilik

Hotel Hegsagone*****

yürüyerek 5 dakika

€ 630,00

€ 770,00

Hotel Hegsagone****

װ

€ 460,00

€ 600,00

Hotel Pedaliza****

yürüyerek 5 dakika

€ 420,00

€ 560,00

Northstar Resort****

araçla 5 dakika

700,00 TL

1.050,00 TL

Bayramoğlu Resort Hotel***

yürüyerek 10 dakika

700,00 TL

1.050,00 TL

Otel Yelkenkaya***

araçla 10 dakika

650,00 TL

1.000,00 TL

*Yukarıdaki oteller Kocaeli, Bayramoğlu’nda bulunmaktadır. Yukarıdaki fiyatlar oda başına 27 Ekim – 3 Kasım 2011 tarihleri arasını kapsayan fiyatlar olup kahvaltı, servis ücreti ve KDV fiyatlara dahildir. Yukarıdaki fiyatlar, otel rezervasyon ve ödeme işlemleri Psikoterapi Enstitüsü üzerinden yapıldığı takdirde geçerli olacaktır.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi Sahil Mah.

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ

(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.tfp-turkey.com

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

 

OTTO F. KERNBERG, MD, FAPA

Description: C:\Documents and Settings\user\Desktop\Seminer\6 Kernberg\Kernberg146.jpg

Otto Friedmann Kernberg (1928, Viyana) Weill Cornell Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü ve New York Presbyterian Hastanesi Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Yöneticisidir.

Borderline kişilik yapılanması ve narsisistik patoloji üzerine psikanalitik kuramlarıyla tanınmaktadır. Çalışmaları, ayrıca, savaş sonrası ego psikolojisinin Kleinyan ve diğer nesne ilişkileri perspektifleriyle bütünleştirilmesinde temel rol oynamıştır.

Dr. Kernberg Uluslar arası Psikanalitiz Derneği’nin eski Başkanıdır. Ayrıca Kolombiya Üniversitesi Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde Eğitim ve Süpervizyon Analistidir. Geçmiş yıllarda C.F. Menninger Memorial Hastanesi Topeka Psikanaliz Hastanesinde Süpervizyon ve Eğitim Analisti ve Menninger Vakfı Psikoterapi Araştırma Projesi Yöneticisi olarak görev yapmış olan Dr. Kernberg, daha sonra New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü Genel Klinik Servisi yöneticiliği ve Kolombiya Üniversitesi Doktor ve Cerrah Fakültesinde Klinik Psikiyatri Profesörlüğü görevlerinde bulundu.

Psikiyatri alanına katkılarından ötürü çok sayıda ödül almış olan Dr. Kernberg, 12 kitabın yazarı ve 11 kitabın ortak yazarıdır.

Psychotherapy and Psychoanalysis: Final Report of the Menninger Foundation’s Psychotherapy Research Project, Bulletin of the Menninger Clinic, Topeka, Kansas, 1972 (with Esther D. Burstein, Lolafaye Coyne, Ann Appelbaum, Leonard Horowitz and Harold Voth);

Borderline Conditions and Pathological Narcissism, Jason Aronson, Inc., New York, New York, 1975;

Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis, Jason Aronson, Inc., New York, New York, 1976;

Internal World and External Reality: Object Relations Theory Applied, Jason Aronson, Inc., New York, New York, 1980;

Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies, Yale University Press, New Haven, 1984;

Psychodynamic Psychotherapy of Borderline Patients, New York: Basic Books, 1989 (with Michael Selzer, Harold W. Koenigsberg, Arthur Carr and Ann Appelbaum);

Psychoanalysis Toward the Second Century, Yale University Press, New Haven, 1989 (with Arnold Cooper and Ethel Person);

Aggression in Personality Disorders and Perversion, Yale University Press, New Haven, 1992;

Psychic Structure and Psychic Change, International Universities Press, Madison, 1993 (with Mardi J. Horowitz and Edward M. Weinshel);

Love Relations: Normality and Pathology, Yale University Press, New Haven, 1995;

Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations, Yale University Press, New Haven, 1998;

Psychotherapy for Borderline Personality, New York: John Wiley & Sons, 1999 (with John F. Clarkin & Frank E. Yeomans); Handbuch der Borderline-Starungen, (with Birger Dulz and Ulrich Sachsse) Schattauer, Stuttgart, 2000.

Misafir editör, Narcissistic Personality Disorder in the Psychiatric Clinics of North America, Philadelphia: Saunders, 1989;

Borderline Patients: Extending the Limits of Treatability (with Harold Koenigsberg, Michael Stone, Ann Appelbaum, Frank Yeomans, and Diana Diamond) Basic Books, New York, 2000;

A Primer of Transference-Focused Psychotherapy for the Borderline Patient (with Frank E. Yeomans and John F. Clarkin) Jason Aronson, New Jersey, 2002.

Affekt, Objekt und Ubertragung, Psychosozial Verlag, Germany, 2001.

Son dönemde yayımlanmış kitapları Aggressivity, Narcissism and Self-destructiveness in the Psychotherapeutic Relationship: New Developments in the Psychopathology and Psychotherapy of Severe Personality Disorders, New Haven: Yale University Press, 2004;

Contemporary Controversies in Psychoanalytic Theory, Techniques and their Applications. New Haven: Yale University Press, 2004;

Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations, (with John F Clarkin and Frank E. Yeomans). American Psychiatric Publishing, Washington, D.C., 2006;

Korper und Personlichkeit: Entwicklungspsychologie, Neurobiologie und Therapie von Personlichkeitsstorungen, (with Andreas Remmel, Wolfgang Vollmoeller and Bernhard Strauss). Stuttgart: Schattauer, 2006.

                             FRANK YEOMANS, MD, PHD

Description: C:\Documents and Settings\user\Desktop\Seminer\6 Kernberg\Yeomans.jpg

Weill Cornell Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde Klinik Doçent Doktor olarak görev yapan Frank  Yeomans, aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkezinde öğretim görevlisidir. Kişilik Bozuklukları Enstitüsü’nde Kıdemli Danışman olarak hizmet vermekte ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.

Dr. Yeomans; Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikoterapi Araştırmaları Derneği ve Psikiyatrinin Gelişimi Grubu üyesidir.

Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Frank Yeomans, yüksek lisansını Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, psikiyatri eğitimini Weill Tıp Fakültesi New York Presbyterian Hastanesi  Payne Whitney Kliniği’nde tamamlamıştır.

Dr. Yeomans’ın temel ilgi alanları kişilik bozukluklarının psikoterapisinin geliştirilmesi, araştırılması, eğitimi ve uygulaması üzerine odaklanmaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da çeşitli bölgelerde kişilik bozukluklarının psikodinamik terapisi için eğitim programlarının kurulmasına iştirak etmiştir. Çok sayıda kitabın yazarlığını ve ortak yazarlığını üstlenmiştir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde psikiyatri ve psikoterapi alanında eğitimler, danışmanlık ve süpervizyon çalışmalarına katılmaktadır.

Kitapları:

Yeomans FE, Selzer MA, Clarkin JF: Treating the Borderline Patient: A Contract-Based Approach. Basic Books, New York (1992).

Clarkin JF, Koenigsberg H, Yeomans GE, Selzer MA, Kernberg P, Kernberg OF: “Psychodynamic Psychotherapy of the Borderline Patient,” in Borderline Personality Disorder: Clinical and Empirical Perspectives, Eds. Clarkin JF, Marziali E, and Munroe-Blum H, Guilford Publications, New York (1992).

Clarkin JF, Yeomans FE, Kernberg OF: Psychotherapy for Borderline Personality. John Wiley and Sons, New York (1999).

Koenigsberg H, Kernberg OF, Stone M, Yeomans F, Appelbaum A, Diamond D: Borderline Personality Disorder: Stretching the Limits of Treatability. Basic Books, New York (2000).

Yeomans FE, Clarkin JC, Kernberg OF: A Primer on Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Patients. Jason Aronson, Northvale, NJ (2002).

Diamond D, Clarkin JF, Stovall-McClough C, Levy KN, Foelsch PA, Levine H & Yeomans FE: “Patient-Therapist Attachment: Impact on Therapeutic Process and Outcome,” in Attachment Theory and the Psychoanalytic Process, Eds. Cortina M and Marone M. Guilford Press, New York (2002).

Yeomans FE, Clarkin JF, Levy KL: “Psychodynamic Psychotherapies” in Textbook of Personality Disorders, Eds. Oldham J, Skodol A & Bender D. American Psychiatric Press, Washington, DC (2005).

Clarkin JF, Yeomans FE, Kernberg OF: Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations. American Psychiatric Press, Washington, DC (2006).

Diamond D, Yeomans FE: “Oedipal Love and Conflict in the Transference-Countertransference Matrix: It’s Impact on Attachment Security and Mentalization” in Attachment and Sexuality, eds. Diamond D, Blatt S & Lichtenberg J. The Analytic Press, New York (2007).

Dammann G, Clarkin JF, Yeomans FE & Kernberg OF: “Die ubertragungsfokussierte Psychotherapie TFP – Ein störungs-spezifisches, manualgeleitetes psychodynamisches Verfahren zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung” in Psychotherapie der Borderline-Störungen, eds. Dammann G & Janssen PL. Thieme, Stuttgart (2007).

Yeomans FE, Kernberg OF. “Borderline Personality Organization” in Approach to the Psychiatric Patient, Ed. Barnhill J. Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2009 (pp 99-105).

Kernberg OF, Diamond D, Yeomans FE, Clarkin JF, Levy KN. “Mentalization and Attachment in Borderline Patients in Transference Focused Psychotherapy” in Mind to Mind: Infant Research, Neuroscience and Psychoanalysis, Eds. Jurist E, Slade A, Bergner S. New York: Other Press; 2008 (pp 167-201).

Diamond D, Yeomans FE, Clarkin, J, Levy K, Kernberg OF. “The Reciprocal Impact of Attachment and Transference-Focused Psychotherapy with Borderline Patients” in Clinical Applications of The Adult Attachment Interview, Eds. H. Steele, M. Steele. New York: Guilford Press; 2008 (pp. 270-294).

Yeomans FE, Clarkin JC, Diamond D, Levy KL: “An Object Relations Treatment of Borderline Patients with Reflective Functioning as a Mechanism of Change” in Mentalization: Theoretical Considerations, Research Findings, and Clinical Applications, ed. Busch F. The Analytic Press, New York; 2008 (pp 159-181).

Caligor E, Yeomans FE, Levin Z: “Personality Disorders” in Psychiatry, Eds. Cutler, JL, and Marcus, ER. Oxford University Press (in press).

Masterson Vefaat

BİLİM DÜNYASININ BAŞI SAĞOLSUN

PROF. DR. J. F. MASTERSON 13.04.2010 TARIHINDE UZUN SÜREDIR TEDAVI OLDUĞU A.B.D. NEW YORK ‘ TAKI TEDAVI MERKEZİNDE VEFAT ETMIŞTIR.

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977’de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitü’nün ilk konferansı 1977’de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı. O zamandan beri, Enstitü, New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca, 1987’de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da (1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatıldı. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi Açısından Bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır. (Bakınız:http://www.behavioralsciencebooks.com/ www.behavioralsciencebooks.com)

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson’un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson’un makale ve bildirileri, ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Dr. Masterson, halen kendi işyerinde çalışmaya ve karşılıklı görüşme veya telefonla danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College’ da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörü’dür.