Eski Duyurular

HİPNOTİK BEYİN: HİPNOZUN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ – PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ – Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis

hipnoz_dernegi

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

HİPNOTİK BEYİN:

HİPNOZUN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis

 

20-21 Eylül 2014

Hipnoz Derneği, Bayramoğlu

A M A Ç ve K A P S A M

Hipnoz, nörobilim ve psikoterapinin kesiştiği alandaki önde gelen psikoterapist ve eğitmenlerden biri olan Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis ile hipnozun nörobiyolojik temelleri, hipnozda imajinasyon ve yaratıcılık, hipnozda imajinasyon kullanımının psikodinamik terapiyle bütünleştirilmesi ve güncel araştırmalar konularında etkileşimli bir çalışma yapılması amaçlanmaktadır.

benedittis

İtalya’nın önde gelen psikiyatrlarından Giuseppe De Benedittis, Milano Üniversitesi’nde Nöroşirurji Bölümünde öğretim üyesi ve Ağrı Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. 2009 yılına İHB tarafından hipnoz alanında verilen en önemli ödül olan Ernst R. Hilgard Bilimsel Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Ana ilgi alanları arasında kronik ağrı, hipnozun nörofizyolojik temelleri ve hipnoanaljezi yer almaktadır. Prof. De Benedittis Almanya, Hollanda, Macaristan, İsrail, Bulgaristan, Polonya, Singapur, Meksika ve ABD’de çeşitli ulusal ve uluslararası hipnoz konferanslarında açılış konuşması yapmış, panel ve atölye çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca ağrı ve hipnotik konular üzerine 200’den fazla çalışması yayınlanmıştır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, diş hekimleri, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

2 Gün

09:00-18:00 Toplam 18 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Hipnoz Derneği onaylı katılım sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ Normal Üyeler Dernek Üyeleri
17 Ağustos’a kadar 600 TL 500 TL
18 Ağustos’tan sonra 700 TL 600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Hipnoz Derneği İş Bankası Gebze Şubesi

2420 – 2377295 — TR61 0006 4000 0012 4202 3772 95

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

Kayıt için www.psikoterapi.com sitesindeki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

1 Eylül 2014 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50′si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.comadresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ
(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com

Vamık Volkan Günleri III (20-21-22 Haziran 2014)

Vamık Volkan Günleri III (20-21-22 Haziran 2014)

Ön Kayıtlar başlamıştır. Başvuru için tıklayınız.

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

VAMIK VOLKAN GÜNLERİ III

Prof. Dr. Vamık VOLKAN

20-21-22 Haziran 2014

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Psikoterapi Enstitüsü’nde 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilmiş olan Vamık Volkan Günleri eğitimlerinin üçüncüsünde değerli hocamız Prof. Dr. Vamık Volkan ile narsisistik ve borderline vakalardaki nesne ilişkilerini derinlemesine inceleme konusunda etkileşimli bir çalışma yapılması amaçlanmaktadır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

3 Gün

09:00-18:00 Toplam 24 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ

Normal

Katılımcılar

Dernek Üyeleri

20 Nisan’a kadar

650 TL

500 TL

21 Nisan’dan sonra

750 TL

600 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

Kayıt için www.psikoterapi.com sitesindeki ön kayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

20 Nisan 2014 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ
(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.orgwww.psikoterapi.comwww.psikoterapienstitusu.com 

Prof. Dr. Vamık Volkanvamik-volkan

Vamık Volkan, MD, DLFAPA, FACPsa., Virjinya Üniversitesi Psikiyatri Fahri Profesörü, Washington Psikanalitik Enstitüsü’nde Fahri Eğitim ve Süpervizyon Analisti, Massachusetts Austen Riggs Merkezi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Kıdemli Erik Erikson Öğretim Üyesidir.

Finlandiya Kuopio Üniversitesi (2005) ve Ankara Üniversitesi’nden (2006) Onursal Doktora Ünvanlarına sahiptir.

Kırk dokuz kitabın yazarı veya editörü olan ve dört yüzü aşkın bilimsel makale yayınlayan Prof. Vamık Volkan 2005, 2006, 2007 ve 2008’de, ortaya koyduğu psikopolitik teoriler ve dünyanın problemli birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED) PSİKOTERAPİ

 A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I 

“BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED)

PSİKOTERAPİ” 

Dr. Jeffrey J. Magnavita

 4 – 5 HAZİRAN 2011 

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BİRLEŞTİRİLMİŞ (UNIFIED) PSİKOTERAPİ”

Dr. Jeffrey J. Magnavita

4 – 5   HAZİRAN 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Çalışmalarını sezgisel olarak yönlendiren modeli resmen söze dökmese de
her klinik ruh sağlığı uzmanı aynı zamanda bir kuramcıdır.

J.J. Magnavita

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak bütüncül psikoterapilerde gelinen son nokta olan Birleştirilmiş Psikoterapi Projesinin konumu ve misyonu, dünyada bir ilk olan PSİKOTERAPEDİA uygulamasının tanıtılması, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kuramsal bir çatı altında toplanması ve Birleştirilmiş Psikoterapinin geniş bir yelpazeye yayılan klinik uygulamaları konularında bilgi ve deneyimin paylaşılması.

 H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda şu alanlarda bilgi ve donanım sahibi olacaklardır:

– Tek ekollü yaklaşımlardan bütünleşmeye doğru giden psikoterapinin kısa tarihi,

– Birleştirilmiş psikoterapinin yapısı, güncel konumu ve uygulama alanları,

– Psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia şeklinde tanımlanan ve psikoterapi alanında dünyada bir ilki gerçekleştiren PSİKOTERAPEDİA projesi,

– İnsan genom projesine benzetilen Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi’nin güncel ve kapsamlı bir psikoterapi veritabanı olarak bu alandaki ciddi bir boşluğu doldurma hedefi,

– Bütüncül psikoterapiden Birleştirilmiş Psikoterapiye evrilen yakınsamanın klinisyenlere açtığı yeni ufuklar.

 H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

 S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

 BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

 K A T I L I M   Ü C R E T İ

Erken Kayıt 15 Şubat 2011’e kadar.

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 500 TL +KDV

Üye olmayanlara: 600 TL +KDV

Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 550 TL +KDV

Üye olmayanlara: 650 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

 E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com – www.mastersonkongresi.com

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi

http://www.unifiedpsychotherapyproject.org

Psikoterapedia, psikoterapi teknik ve yöntemlerinin kataloglanması için oluşturulmuş internet tabanlı bir Wikipedia’dır. Ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılar Psikoterapedia kullanıcısı olarak kayıt olduktan sonra tekniklerini ve bilgilerini girebilmektedirler. Daha sonra teknikler dört yöntem kategorisinden biri altında düzenlenir. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibinin listeyi gözden geçirip uygun görülenleri incelemesinin ardından tanımlar, referanslar ve tekniği gösteren hasta-danışan etkileşimleri veritabanına dahil edilir. Yeterli veri toplandığında veritabanı araştırmacılar, eğitimciler ve klinisyenlerin erişimine açılacaktır.

Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ekibi, klinik bilim ve psikoterapi alanının geliştirilmesine kendini adamış önde gelen araştırmacılar, akademisyenler, kuramcılar ve klinisyenlerden oluşan bir gruptur. Ekibin misyonu, güncel psikoterapi yöntem ve tekniklerini kataloglayarak dört alanda sınıflandırmaktır. Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi, daha küçük çapta olmakla beraber, insan genom projesine benzemektedir, zira klinik bilim adamları ve klinisyenlerin kullanabileceği güncel ve kapsamlı bir veritabanı mevcut değildir.

Psikoterapedia Alanları ve Örnek Teknikler şöyledir:

1-    İntrapsişik Yeniden Yapılandırma

 1. Savunmacı Yeniden Yapılandırma
 2. Bilişsel Yeniden Yapılandırma
 3. Duygulanımsal Yeniden Yapılandırma
 4. Bilişsel Davranışçı
 5. Nörobiyolojik Yeniden Yapılandırma

2-    Diyadik Yeniden Yapılandırma

 1. Beklenen-Aktarımsal Yeniden Yapılandırma
 2. İlişkisel Yeniden Yapılandırma

3-    Triyadik Yeniden Yapılandırma

 1. İlişkisel Triyadik Yeniden Yapılandırma
 2. Bilişsel-Davranışçı Triyadik Yeniden Yapılandırma

4-    Mezosistem Yeniden Yapılandırması

 1. Ekosistem Yeniden Yapılandırması
 2. Toplumsal Sistem Yeniden Yapılandırması

Birleştirilmiş Klinik Bilimi ve Psikoterapi Teorisi

Birleştirilmiş klinik bilimi ve psikoterapi teorisi, evrilmekte olan organik bir sistemdir. Geçmişte, psikoterapi teorileri bütün ekolojik sistemin bir veya iki alanına vurgu yapan esas olarak tek alanlı sistemlerdi. Örneğin, psikanaliz ilk kapsamlı psikopatoloji teorisi, psikoterapide esasen zihinde veya intrapsişik düzeyde olup bitene dayalı bir sistemdi.

Daha sonraki gelişmeler, kişilerarası alana veya diyadik konfigürasyonlarda olup bitene doğru giden bir açımlanmaya yol açtı. Çeşitli teorik psikoterapi ekolleri gelişip öne çıkmaya çalışırken, doğal bir diyalektik süreç gelişti ve bütüncül psikoterapi hareketi 1980’lerde doruk noktasına ulaştı. Bu hareket, çeşitli bütünleşme türlerinin gelişiminde çığır açan öneme sahipti. Bugün klinik bilimin geldiği noktada ilkelerin, alan sistemlerinin ve tedavi tekniklerinin birbirine yaklaşmasıyla yeni bir birleşme aşamasına girmekte olduğumuza inanıyoruz.

Birleştirilmiş klinik bilim, insan işlevselliğinin esas alanlarını birbirine bağlayan yapılar, süreçler ve düzenekleri tespit etmeye çalışan kuramsal, klinik ve araştırmacı bir yaklaşımdır. Birleştirilmiş klinik bilim alanı dahilinde, profesyonel bir psikoterapist ile ilişkide başlatılan değişim süreçleri ve düzeneklerini de kapsayan kişilik kuramı, gelişimsel psikopatoloji ve psikoterapi yer almaktadır.

Jeffrey J. Magnavita

Jeffrey J. Magnavita, Ph.D., ABPP, klinik psikolog olarak çalışmanın yanı sıra birleştirilmiş klinik bilim hareketinin de öncülüğünü yapmaktadır. Birleştirme ve kişilik sistematiklerindeki çalışmaları nedeniyle 2006 yılında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından Özel Sektörde Bağımsız veya Kurumsal Uygulamaya Üstün Mesleki Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Magnavita ayrıca Connecticut Psikoloji Derneği tarafından 2000 yılında Psikoloji Uygulamasına Üstün Katkı Ödülü’ne ve 1995 yılında da Psikoloji Bilimine Üstün Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi üzerine kaleme aldığı çeşitli yayımlarıyla birleştirilmiş klinik bilim alanının ilerlemesinde etkin rol oynamıştır.

Önde gelen bir psikoterapist, teoristen ve klinik araştırmacı olan Dr. Magnavita, sekiz mesleki yayının yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca APA psikoterapi video dizilerinde yer almıştır. Kişilik işlev bozukluklarına yönelik yaklaşımı tek seans ve zamana yayılan psikoterapi formatında yayınlanmıştır.

Meslek hayatı boyunca görsel-işitsel teknolojiden yararlanarak psikoterapinin asli bileşenlerini damıtmış, bu çalışmaları Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi ile sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta seminerler vermektedir.

Çok sayıda kitap ve dergide makaleleri yayımlanmış olan Dr. Magnavita’nın yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar:

Magnavita, J. J. (1997). Restructuring personality disorders: A short-term dynamic approach. New York: Guilford Press.

Magnavita, J. J. (1999). Treating personality disorders—Practice Guidelines. Professional Information Clearing House (PICK), APA: Division 42—Independent Practice.

Magnavita, J. J. (2000). Relational therapy for personality disorders. New York: John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2002). Theories of personality: Contemporary approaches to the science of personality. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (Ed.). (2004). Handbook of personality disorders: Theory and practice. John Wiley & Sons.

Magnavita, J. J. (2005). Personality-guided relational psychotherapy: A unified approach. Washington, DC: American Psychological Association.

Magnavita, J. J. (Ed.). (in process). Evidence-based treatment of personality disorders. Principles, processes, and strategies. Washington, DC: American Psychological Association.

Masterson Günleri – V Program

Masterson Günleri V Program

Masterson Günleri V Konferans Programı

5-8 Mayıs, 2011

 

5 Mayıs Perşembe:  Borderline Kişilik Bozukluğu

 

9:00 -10:00   Gelişimsel Kuramlara Karşılaştırmalı Bir Bakış:

Jerry Katz, LCSW

10:00-11:00 Masterson Yaklaşımı ve Borderline Bozukluk

                   Ayrılma Stresi ve Ayrılma Suçluluğu

Judith Pearson, Ph.D.

11:00-11:30  Kahve Arası

11:30-12:30 Düşük Düzeyli Borderline Bozukluğun Tedavisi

William Griffith M.S.

12:30-13:30  Vaka Sunumu

                   Psikoterapi Enstitusu

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Yüksek Düzeyli Borderline Hasta – Vaka Sunumu

Caroline Andrews, MSW

16:00-17:00  Borderline Bozukluğu Sahibi Hastaya Karşı Aktarım

Loray Daws, M.S. (Skype üzerinden)

17:00-17:30  Panel ve sorular

 

6 Mayıs Cuma:  Narsisistik Kişilik Bozukluğu

 

9:00-10:15   Narsisistik Bozukluğa Masterson Yaklaşımı

Jerry Katz, LCSW

10:15-11:15  Teşhirci Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Psikoterapi Enstitusu

11:15-11:45  Kahve Arası

11:45-12:45  Gizli Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Caroline Andrews, MSW

12:45-13:45            Değersizleştirici Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastanın Tedavisi

Loray Daws, MS (Skype üzerinden)

13:45-15:15  Öğle Yemeği

15:15-16:15  Narsisistik Bozukluğu olan Bir Hastaya Karşı Aktarım

Carolyn Bankston, LCSW

16:15-16:45  Kahve Arası

16:45-17:15  Panel ve Sorular

 

7 Mayıs Cumartesi:  Şizoid Kişilik Bozukluğu

 

9:00-10:00:   Şizoid Bozukluğa Genel Bakış.

Judith Pearson, Ph.D.

10:00-11:15:Şizoid Bozukluk ve Terk Depresyonu

Video Gösterimi:   Dr. Ralph Klein

11:15-11:45:Kahve Arası

11:45-12:45:Vaka Sunumu

Psikoterapi Enstitusu   

12:45-13:45: Şizoid Bozukluk: Düşmanla Aynı Yatağa Girmek

William Griffith, M.S.

13:45-15:15:Öğle Yemeği

15:15-16:00:Şizoid Bozukluğu olan Bir Hastanın Psikolojik Test Profili

Kelly Bertrand, Ph.D.

16:00-17:00:Ayırıcı Tanı: Şizoid Bozukluk ile Asperger Sendromu.

Dr. Murray Schane

17:00–17:30:Panel ve sorular.

 

 

8 Mayıs Pazar:  Travma ve Kişilik Bozuklukları

 

9:00-10:00:   Travmanın Nörobiyolojisi:

Murray Schane, M.D.

10:00-11:00:Vaka Sunumu: Travma

Psikoterapi Enstitusu

11:00-11:30:Kahve Arası

11:30-12:30 Borderline Bozuklukta Bir Travma Vakası

Candace Orcutt, Ph.D.

12:30-13:30 Şizoid Bozuklukta Bir Travma Vakası:

Kelly Bertrand, Ph.D. 

13:30-15:00  Öğle Yemeği

15:00-16:00  Travmaya Karşı Aktarım: Travmalı Terapist

Dr. Murray Schane

16:00-16:30  Panel ve Sorular

16:30-17:30  Kapanış Töreni ve Teşekkür Belgeleri

MASTERSON GÜNLERİ-V

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE %50 İNDİRİM

300 TL + KDV

Günlük katılım 100 TL + KDV 

Masterson Günleri – V

 

P S İ K O A N A L İ T İ K P S İ K O T E R A P İ

MASTERSON GÜNLERİ-V

5 – 8 Mayıs 2011

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları, Travma

Tanı, Ayırıcı Tanı, Teknik ve Tedaviler

Bayramoğlu

 

KONFERANS DÜZENLEME KURULU

J.F.MASTERSON
Onursal Başkan

Tahir ÖZAKKAŞ
Konferans Eş Başkanı

Judith PEARSON
Konferans Eş Başkanı

 

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere , psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

 

H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Masterson’ın psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, Masterson’ ın Terk Depresyonu Kuramı’ nın oluşumunun tarihsel sürecini, kurama kaynaklık eden; gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri, bağlanma çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bilgiyi, kişilik bozukluklarından kendilik bozukuluklarına geçiş sürecini, kendilik bozukluklarının tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi süreçleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

 

H E D E F G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

 

K O N U L A R

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozukluklarında Masterson Yaklaşımı

Kendilik Bozukluklarının Alt Tipleri

Kendilik Bozuklularının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı

Travma ve Kendilik Bozuklukları

 

 

Y Ö N T E M

Sunum

Vaka sunumu

Soru-cevap

(Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Simultane tercüme yapılacaktır.)

 

S E R T İ F İ K A S Y O N v e K R E D İ L E N D İ R M E

Masterson Enstitüsü ve Psikoterapi Enstitüsü imzalı Katılım Belgesi verilecektir.

Dört günlük eğitim, ileride Masterson Enstitüsünden alınacak eğitim çerçevesinde kredilendirilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Başvuru ön kayıt formunu doldurmak için TIKLAYINIZ

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

 

K A T I L I M Ü C R E T İ (KDV Dahil)

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE %50 İNDİRİM

300 TL + KDV

Günlük katılım 100 TL + KDV

Erken Kayıt (25 Nisan 2011)

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 550 TL +KDV

Üye olmayanlara: 750 TL +KDV

Geç Kayıt

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 600 TL +KDV

Üye olmayanlara: 800 TL +KDV

Günlük katılım:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 180 TL +KDV

Üye olmayanlara: 250 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

 

 

K O N F E R A N S Y E R İ**

Eğitim ve Kongre Merkezi

Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad.

No:285 Darıca-Gebze/KOCAELİ Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

** Konferans süresince, isteyen katılımcılara başvuru yaptıkları takdirde, merkezimizde konaklama hizmeti verilecektir.


 

Masterson Enstitüsü

Masterson Enstitüsü, Masterson Grubu’nun ve onun hem kurucusu hem de müdürü olan James F. Masterson’un çalışmalarıyla hayata geçti. Bu çalışmaların yaygın şekilde kabul görmesi, Masterson Enstitüsü’nün Dr. Masterson tarafından bizzat eğitilmiş öğretim üyeleriyle, öğretim ve araştırma için, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak 1977′de kurulmasına önayak oldu. Enstitü, Kendilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri kuramını geliştirmeye, bu yaklaşımı öğretmeye ve gelecekteki araştırmaları teşvik etmeye odaklanarak öğretim faaliyetleri için kurumsal bir şemsiye oldu.

Enstitü’nün ilk konferansı 1977′de gerçekleşti ve arkasından bir ve iki günlük konferanslar ve çalışma grupları şeklinde ülke çapında sunum yapıldı. O zamandan beri, Enstitü, New York ve San Francisco’da yıllık konferanslar verdi. Bu konferanslar ve çalışma grupları daha yoğun eğitim için talep yarattı ve New York (1986) ile San Francisco’da (1988) üç yıllık resmi lisans üstü sertifika programlarının oluşturulmasını sağladı. Ayrıca, 1987′de Spokane-Washington’da özel bir sertifika programı oluşturuldu ve değiştirilmiş bir eğitim programı da Kopenhag-Danimarka’da (1987) uygulamaya konuldu. Praetorie-Güney Afrika’da da 2008 yılında bir video konferans ile yeni bir eğitim programı başlatıldı. Aynı şekilde 2009 yılı itibariyle de benzeri bir eğitim sürecinin temelleri Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir.

 

Dr. Masterson

Dr. Masterson, klinik araştırmalarla, Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde gelişimsel kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımının öncülüğünü yapmıştır. Dr. Masterson aynı zamanda Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin kurucusu ve New York Bölümü’nün eski başkanıdır.

Dr. Masterson’un çalışmalarının özü, yazmış olduğu borderline ve narsisistik bozuklukların tedavisinde öne çıkan, gerçek kendilik alanındaki ilk çalışmaları da içeren ve birçoğu çeşitli dillere tercüme edilmiş olan kitaplarında anlatılmıştır.

Zeig, Tucker, Theisen tarafından yeni basılan son kitabı “Bağlanma Teorisi ve Kendiliğin Nörobiyolojik Gelişimi Açısından Bakıldığında Kişilik Bozuklukları”, Davranış Bilimi Kitapları Servisi’nin de seçtiği bir kitaptır.

(Bakınız:http://www.behavioralsciencebooks.com/ www.behavioralsciencebooks.com)

Eğitimde USA çapında Dr. Masterson’un kitapları okunması gerekli kitaplardır. Kişilik Bozuklukları konusunda uluslararası bir otorite olarak Dr. Masterson’un makale ve bildirileri, ülkesinde ve yurtdışında önde gelen yayınlarda basılmış olup, kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Cornell Üniversitesi, Joan and Sanford I.Weill Medical College’ da Emekli-Kıdemli Psikiyatri Profesörü’dür.

Prof. Dr. J. F. Masterson13.04.2010 tarihinde uzun süredir tedavi olduğu A.B.D. New York’taki Tedavi merkezinde vefat etmiştir.


 

 

 

K O N U Ş M A C I L A R

 

 

Dr. Judith Pearson, Ph.D., psikoloji derecesini Fordham Üniversitesi’nde aldı. Bronx Psikiyatri Merkezi’nde danışman psikolog olarak ve Albert Einstein Tıp Koleji’nde Klinik Eğitmen olarak çalıştı. Masterson Enstitüsü’nün mezunu olup şu anda aynı enstitünün klinik direktörü olarak çalışmaktadır. “Splitting-up” kitabını Alvin Pam ile birlikte yazmış ve aynı zamanda Masterson’un çalışmalarında da çeşitli bölümlerin yazarlığını yapmıştır. 

Candace Orcutt, MSSW, PhD Şu anda Emeritus Fakültesi üyesi olup Masterson Enstitüsü’nün desteği ile, Psikoanalitik Psikoterapi için danışmanlık, öğretmenlik ve konferanslarla klinik çalışmaları birleştirerek 1981’den beri Masterson Grubu ile çalışmaktadır. Travma ve kişilik bozuklukları üzerine yaptığı çalışmasını ABD ve Kanada’da birçok workshop ve seminerde sunmuştur. Bu konu ile ilgili yayınları ABD, Kanada ve Japonya’da yayınlanan makalelerde çıkmıştır. Kendilik Bozuklukları: İyileştirici Yeni Ufuklar (Masterson &Klein, eds.) adlı kitapta da üç bölümün yazarlığını yapmıştır. Sertifikalı psikoanalist olarak, uzun yıllar Amerikan Klinik Hipnoz Derneği’nin ve Uluslararası Ayrışma Çalışmaları Derneği’nin üyesi olmuştur. 

Jerry S. Katz, L.C.S.W., Masterson Enstitüsü lisansüstü programı mezunu olup 2000 yılından beri aynı kurumda öğretim üyesi ve danışman olarak çalışmaktadır. Dr. Masterson tarafından en son yayına hazırlanan iki kitap için (Şizoid Kişilik Bozukluğu ve İyileştirici Tarafsızlık’da Yeni Fikirler) bölümler yazmış ve bu yaklaşım ile ilgili birçok sunum yapmıştır. J.Katz, yıllarca New York eyaleti Gelişimsel Yetersizlik Dairesi’nde psikolog olarak çalışmış ve birçok toplum kuruluşunda gönüllü çalışanları eğiterek, yönetim kurullarında görev yapmıştır. New York şehrinde kendi işyerinde çalışmaya devam etmektedir.

Murray David Schane, M.D., New York’daki Albert Einstein Tıp Koleji’nde yetişkin psikiyatrisi eğitimi, Bronx Psikiyatri Merkezi’nde Aile Çalışmaları Bölümünde ek eğitim ve arkasından da aynı kurumda Sosyal Psikiyatri bursu almıştır. Sonra Huguenot Center’ın Day Hastanesi’nin, New York-New Rochelle’deki Harlem Valley Psikiyatri Merkezi’nin Sound-Shore Halk Servisi’nin Tıp Direktörü olmuştur. Daha sonra, tıp öğrencilerini eğittiği Doktorlar ve Cerrahlar Koleji’nin ortağı Creedmoor Psikiyatri Merkezi’nin Eğitim Direktörü olmuş ve Creedmoor’a adli danışman ve Kurumsal Teftiş Kurulu Başkanı olarak da hizmet etmiştir. Aynı zamanda Dr. Schane Masterson Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimi almış ve 1995 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında, Masterson Enstitüsü’nün iki konferansında sunum yapmış ve kişilik bozukluklarının psikofarmakolojisini anlatmıştır. 2003 yılında, Hayatta Kalan Erkek: Erkeklerin Cinsel İstismara Uğramasına Karşı Ulusal Organizasyon’da yönetim kuruluna katılmış, aynı yıl kurulun başkanı olmuş ve Ekim 2007’de New York John Jay Koleji’nde Uluslararası Hayatta Kalan Erkek Konferansı’nda komite başkanlığı yapmıştır. Dr. Schane’in hazırlanmakta olan iki kitabından biri delilik savunmalarındaki anlaşmazlıklar üzerinedir. Diğerinin konusu ise, genç Freud’la 1885-86’da önde gelen Fransız jinekolog ve onların modern kadın kavramının gelişmesine ayrı ayrı etkileri üzerinedir.  

 

 

Carolyn A. Bankston, L.C.S.W., şu anda Masterson Enstitüsü’nde kişilik bozuklukları konusunda lisansüstü programına kayıtlıdır. Carol Keeler L.C.S.W., Candace Orcutt M.S.S.W.ve Jerry Katz L.C.S.W.’dan 8 yıl Masterson Yaklaşımı ile vaka süpervizyonu almıştır. Carol Bankston, kendilik bozuklukları olan çeşitli topluluklarla, çocuk adalet sistemi içinde çocukları olan ailelerle ve aile içi şiddet kurbanlarıyla çalışmıştır. Halen Florida Winter Park’da kendi yerinde çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Kelly Bertrand, Ph.D., klinik psikoloji eğitimini Long Island Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda klinik stajını yapmakta olduğu Manhattan VA Tıp Merkezi’nde Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi konmuş gaziler ve bununla ilgili durumlar üzerine çalışmaktadır. Bundan önce Bellevue Hospital Center’da Yoğun Kişilik Bozuklukları Programında ve Psikiyatrik Acil Servisinde çalıştı. Dr. Bertrand şu anda Masterson Enstitüsü’nde kişilik bozuklukları lisans üstü programında kayıtlı bulunmaktadır.

Caroline Andrew, Uluslararası Masterson Enstitüsü öğretim üyeleri arasında yer alan Avusturalyalı bir psikologdur. Masterson Yaklaşımı eğitimine 1989 yılında Avusturalya’dan telefon üzerinden başlamış, 2010 yılında öğretim üyeleri arasına katılmıştır. Yirmi yılı aşkın süredir bu yaklaşım üzerine eğitim görmekte ve bu bağlamda çalışmakta, Avusturalya’nın çeşitli yerlerinde Masterson’ın çalışmaları üzerine atölye çalışmaları ve seminerler vermektedir.

Loray Daws, kendi iş yerinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Pretoria Üniversitesi’nden mezun olup 1999’dan 2006’ya kadar tam gün eğitmenlik yapmıştır. Psikometrik değerlendirme, psikopatoloji ve psikodinamik psikoterapi öğretirken aynı zamanda Sağlık Fakültesi’nde Periontoloji Bölümü’nde danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, çeşitli psikiyatri hastanelerinde, özel kliniklerde ve üçüncü derece kurumlarda ders vermiştir. Özel ilgi alanları arasında psikodiyagnostik değerlendirme, kişilik bozuklukları, karakter yapısı çalışması, yeme bozuklukları ve psikosomatik bozukluklar yer almaktadır. 2003 yılında Güney Afrika’daki Rorschach Enstitüsü’nün kuruluşuna katkıda bulunmuştur ve  günümüzde bu kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı zamanda, Güney Afrika Rorschach Gazetesi’nin yardımcı editörüdür. Psikoanalitik psikoterapi alanında gelişmeye ve daha ileri eğitime ihtiyaç duyulması sebebiyle Loray, Güney Afrika Eğitim Enstitüsü fikrini oluşturmuş ve böyle bir eğitim için Masterson Enstitüsü ile birlikte çalışılmasını sağlamıştır. Kendisi bugün Psikoanalitik Psikoterapi çalışmaları konusunda Güney Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü konumundadır.  

William Griffith, son 10 yıldır psikoloji öğretmekte ve uygulamaktadır. Pretoria Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde öğretim üyeliği ve Weskoppies Psikiyatri Hastanesi’nde Klinik Danışmanlık yapmıştır. 2006 yılında serbest çalışmaya başlamıştır ve halen Pretoria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part-time ders vermektedir. Griffith, psikiyatrik bozukluk teşhisi konmuş çocuklar, ergenler ve yetişkin hastalarla psikopatoloji ve psikoterapi konularında uzmanlaşmıştır. Şimdi Masterson Enstitüsü’nde Psikoanalitik Psikoterapi eğitimi almaktadır ve Güney Afrika Enstitüsü’nün Psikoanalitik Psikoterapi çalışması konusunda eş-direktörlüğünü yapmaktadır. Klinik çalışanlarına danışmanlık yapmakta ve uygun adaylara uzun süreli psikoanalitik psikoterapi vermektedir.

 

 

Dr. John Norcross ATÖLYE ÇALIŞMASI

 A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I 

“BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ”

 Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması 

Dr. John Norcross

 3 TEMMUZ 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine % 50 indirimli.

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanlara, terapininin bireysel hastalara ve onların kendi özgü bağlamına uyarlanması yönünde bütüncül yöntemlerin aktarılması, klinik uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda;

♦  danışanın tedavi ve ilişki tercihlerini belirleyerek terapi sürecini iyileştirmeyi,

♦ terapinin ilerleyişi ve ilişkiye dair danışandan seans boyunca geri dönüş alabilmeyi,

♦ danışanın değişim düzeyini anlık olarak değerlendirerek tedaviyi buna uygun hale getirmeyi

♦ psikoterapiyi hastanın tepkisellik/direnç düzeyine,kültürüne ve başetme tarzına uyarlamayı

♦ tedaviyi başarısızlığa uğratan güvenilmez davranış ilişkilerinden kaçınmayı öğreneceklerdir.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

1 gün

09:00-16:00

Toplam 6 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T
Ön Kayıt Formunu Doldururken Lütfen Katılmak İstediğiniz Eğitimi Doğru İşaretleyiniz.

ÖN KAYIT FORMU
Katılım Ön Formunu Doldurmak için TIKLAYINIZ

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ (KDV Dahil)

K A T I L I M   Ü C R E T İ
250 TL + KDV
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine % 50 indirimli.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

Dr. John C. Norcross

John C. Norcross, Ph.D., ABPP, Scranton Üniversitesi Klinik Psikoloji Profesörü ve Öğretim Üyesi, uzman klinik psikolog, davranış değişimi ve psikoterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir otoridedir. Üç yüzü aşkın bilimsel yayın kaleme almış olan Dr. Norcross, 20 kitabın ortak yazarlığını veya editörlüğünü üstlenmiştir. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Klinik Psikoloji Bölümü, APA Psikoterapi Bölümü ve Uluslararası Klinik Psikoloji Birliği Başkanıdır. Klinik Psikoloji Dergisi’nin editörü olan Dr. Norcross, pek çok derginin de yayın kurulunda yer almıştır. APA Eğitime Üstün Katkı Ödülü, Carnegie Vakfı Pensilvanya Yılın Profesörü Ödüşü ve Ulusal Uygulama Akademileri üyeliği gibi çeşitli mesleki ödüle layık görülmüştür. Çalışmaları yüzlerce basın kanalında yayımlanmış, çok sayıda radyo ve televizyon programına konuk olmuştur. 28 ülkede atölye çalışmaları ve seminerler veren John Norcross, kuzeydoğu Pensilvanya’da eşi, iki çocuğu ve meczup kedisiyle yaşamını sürdürmektedir.

10. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi

E Ğ İ T İ M

 “10. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi”

10. Dönem Psikoterapi Eğitimi Temmuz 2011 Başvuruları Başlamıştır.
Başvurlarınızı Ön Kayıt Formunu doldurarak online yapabilirsiniz.
Eğitim Başvuru Formunu doldurmak için lütfen Tıklayınız

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

10. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (01 Temmuz 2011) başvuruları

başlamıştır. Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak sitemiz

aracılığıyla yapabilirsiniz.

EĞİTİM BURSU VERİLECEKTİR

(TEORİK DÖNEM 12 AYLIK)

2 Klinik Psikoloğa %50 indirimli,

2 Klinik Psikoloğa ücretsiz eğitim hakkı verilecektir.

Burs başvurusu için dilekçe, mezuniyet not ortalamasını ve özgeçmişlerinizi

basvuru@psikoterapi.com adresine gönderiniz.

(Eğitime kabuller öngörüşmeden sonra belirlenmektedir.)

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ.

2011

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru,

Psikolog, PDR ve psikiyatri hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller

başvurabilir.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU

2. Başvurular online başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Eğitim Başvurusu Ön Kayıt Formu nu doldurmak için TIKLAYINIZ

3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır.

Bunlar 360 saatlik teorik eğitim, 360 saat formülasyon eğitimi, 360 saat

süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 30 saatlik hipnoz eğitimi de

verilecektir.

4. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş

denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim

programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.

6. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini

kapsayan otuzar saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara

düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayan veya

mazeretli olarak üç eğitim grubuna katılmayan kursiyerler gruptan çıkmayı

kabul edeceklerdir.

7. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim

materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve

görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.

8. Aylık eğitim bedeli 486 TL (KDV dahil) eğitimden önce ilgili banka

hesabına yatırılacaktır. Eğitim toplantılarına mazeretli olarak

katılamayanlar da ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bunun karşılığında

kendilerine mazeretli olarak katılmadıkları ayın eğitim DVD leri

verilecektir.

(*) Eğitim ücretleri 3 yıl için sabit olmayıp, enflasyon doğrultusunda

enstitü tarafından yeniden ücretlendirilebilir.

9. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik,

formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi

Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.

10. Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.

11. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi

Kitabının konu dağılımına göre yapılacaktır.

12. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 20 yıllık hasta takip

arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu

kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların

kayıtları kullanılacaktır.)

13. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze

adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır. Eğitim aralarında çay

ve kahve ihtiyaçları enstitü tarafından karşılanacaktır.

14. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi

Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilecektir.

15. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir.

Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan

bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları

olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı

amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle

vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

16. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt

içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

basvuru@psikoterapi.com

Eğitim ve Kongre Merkezi:

Bayramoğlu Sahil Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No:285

Darıca-Gebze/KOCAELİ

Tel : 0262 6536699 Fax : 0262 6536698

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.hipnoz.com

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

ÖNKAYIT FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 6536699

basvuru@psikoterapi.com

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapotik kuramları inceleyen

ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül

bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler

konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda

belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuramlar ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Mentalizasyon Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve

hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları

bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve

tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde

çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları

aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal

fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres

bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon

bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut

dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu

, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu,

Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları,

Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar)

Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk / kleptomani /

priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları (

depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile

birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım

ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye

uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen

antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif

gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve

manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi

sorunları

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü Derneği, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında

çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim,

psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri)

aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini

hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon

ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın

içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama

alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi,

uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları

nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar

bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü Derneği olarak uluslar arası bir çerçeve

ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak

gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta

ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli

yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı

çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda

da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve,

var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve

takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki

mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir

şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya

maruz kalmaktadırlar.

2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış

güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet

uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine

verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu

konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte

ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant

kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.

3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA

kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan

kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin

psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine

baktığımızda yurt dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve başarılı birer

uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekip ruhu

anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.

4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına

baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde

değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve

yasal dayanakları farklıdır. Bu

yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin

ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim

almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve

desteklenmelidir.

5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi

hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi

perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut

yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği

varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş

müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar,

bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi

hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları

asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek

için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.

6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar

ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm

hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi

ve becerisi oranında tüm hastalıkları

tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile

ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani

uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve

idare yetkisidir. Hekim olarak tüm

hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada

durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan,

hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir.

Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer

alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı,

yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla

ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği

alanlarda da müdahale edebilmelidir.

7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın

altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler,

bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar

yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok

muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve

psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme

bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde

bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.

8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve

psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir

zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve

psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu

eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi,

yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale

getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü

olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu

bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için

birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Ocak 2011

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

2. Masterson Yaklaşımı Eğitimi Katılımcıları

2. Masterson Yaklaşımı Eğitimi Katılımcıları AÇIKLANDI

2. Masterson Yaklaşımı Eğitimi Katılımcı Listesi
Psk. Hakkı Fatih Dane
Uz.Dr. S.Alp Ömeroğlu
Dr. Derya Müftüoğlu
Kln.Psk. Neşe Özkarslı
Psk. Bahattin Öztan
Sos.Hiz.Uz.Ayşe Neriman Özküçük
Psk.Blm.Uz.Özge Karapınar
Uz.Dr.Şebnem D. ERSOY
Psk.Blm.Uz. Makbule Uras
Dr. Çağla Kılıç
Psk.Blm.Uz.Erkan Özen
Psk. Blm.Uz.Erkan Kartal

Psk. İhsan YAMLI

Psk. Blm. Uz. Dt. Özge KARAPINAR

Psk. Blm. Uz. Erkan KARTAL

Dr. Temuçin OLCAYTO

Psk. Dan. Uygar EREN

Psk. Esin GÖMCE

Uzm. Psk. Dan. Sude KARAKOÇ

Psk. Blm. Uz. Dt. Erkan ÖZEN

Psk. Tuncay ÇALIKOĞLU

Uz. Psk. Gülay ALTUNTAŞ

Dr. Müberra YENİŞAR

PDR Blm. Uz. Dr. Levent Hakan VULKAN

PDR Blm. Uz. Dr. Ali ALTINKAYA

Dr. Hayriye Nurdan CÜREOĞLU

Uz. Psk. Dan. Şahin UÇAR

Psk. Blm. Uz. Meral AYDIN

Psk. Makbule URAS

Uz. Dr. Gülünay AKÇALI

2.Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

2.Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Psikoterapi Enstitüsü Kurucusu

Psikiyatrist – Psikoterapist

Uz.Dr.Tahir ÖZAKKAŞ

Kurs Süresi: 150 Saat (Cumartesi-Pazar)

Eğitime Kimler Katılabilir?

En az dört yıllık lisans mezunu, Sosyal hizmet mezunu, Psikolog, Çocuk Geliişimi Mezunları, Hekim, Psikolojik Danışman ve Hemşireler katılabilir.

Eğitim Kadrosu

Prof.Dr.Murat Doğan

Yrd.Doç.Dr.Habib Hamurcu

Yrd.Doç.Dr.Hasan Bozgeyikli

Psikodramitist Şeref Algur

Psik.Dan.Bahamettin Karaköse

Süleyman Karedeli

Sosyal Hizmetler İl Müdürü

http://ersem.erciyes.edu.tr Online Ön ßaşvuru

Ersem ERCİYES ÜNiVERSİTESİ Kampüsü,

TEL:(352) 437 55 35 – 437 80 53

e-mail:ersem@erciyes.edu.tr

Not:Kontenjan Sınırlıdır.

Frank Dattilio

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ”

 

Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP

Harvard Tıp Fakültesi

1-2 Eylül 2012

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 Ön kayıt için formu için tıklayın.

A M A Ç

Ana akım kuramsal bir yaklaşım halini almış olan ve çift ve aile terapistlerinin giderek artan biçimde benimsediği Bilişsel Davranışçı Terapinin çift ve aile terapilerindeki uygulamalarını, bu uygulamanın tarihsel kökenlerini ve diğer yaklaşımlarla bütünleştirme potansiyelini kuramsal bilgi paylaşımı ve video gösterimleri üzerinden çalışmak.

H E D E F

Atölye çalışmasına katılanlar, bilişsel davranışçı terapiye ilişkin yaygın varsayımların nasıl sorgulandığını, bilişsel davranışçı terapinin çift ve aile terapisindeki rolünün geçmişten bugüne evrimini, kuramsal ve yöntemsel inceliklerini ve araştırmaya dayalı temellerini öğreneceklerdir.

 

K O N U L A R

Çiftler ve Ailelerle BDT’ye Giriş ve Tarihsel Gelişimi.

Çiftler ve Ailelerin Anlaşılması ve Tedavisine Bağlamsal Bir Yaklaşım.

Kavramsallaştırma Yöntemleri ve Değerlendirme.

Danışanların Çift ve Aile Terapisine Katılımının Sağlanması.

Çift ve Ailelerle BDT’de Uyarılar ve Kontrendikasyonlar.

Bağlanma Konularında Bilişsel Müdahaleler.

Çiftlerin Sadakatsizlikle Başa Çıkmasına Yardım Eden Müdahaleler.

Çift ve Aile Çatışmaları, Ebeveynlik Becerileri ile Çalışmak.

BDT’nin Başka Modalitelerle Bütünleştirilmesi.

Video Gösterimleri.

 

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri

 

S Ü R E

2 gün

09:00-18:00

Toplam 16 saat

Eğitimin Dili İngilizce olup eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

TARİH

ÜCRET

14 Mayıs’a kadar

600 TL

15 Mayıs – 31 Temmuz

650 TL

1 Ağustos’tan sonra

700 TL

Değerli kursiyerlerimize bu eğitimden fayda sağlayabilmeniz için 10 taksit imkanı sunulmaktadır.

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir.

Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

 

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025 

 TR74 0006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ

(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel: 0262 653 6699

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

 

 

 

Frank M. DATTILIO

Frank M. DATTILIO, Ph.D., ABPP, bilişsel davranışçı terapide dünyanın en önde gelen isimlerinden biridir. Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü ve Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pensilvanya, New Jersey, New York ve Delaware eyaletlerinde psikolog lisansı bulunmaktadır.

Dr. Dattilio hem klinik psikoloji hem davranışçı psikoloji alanında Amerikan Profesyonel Psikoloji Kurulu (ABPP) tarafından lisanslıdır. Bilişsel Terapi Akademisi (ACT) kurucularındandır. Dünya çapında önde gelen pek çok üniversitede ve tıp fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Amerikan Psikoloji Birliği tarafından verilen Seçkin Psikolog Ödülü, Pensilvanya Psikolojik Birliği tarafından verilen Psikoloji Bilim ve Mesleğine Üstün Katkı Ödülü, Philadelphia Klinik Psikoloji Birliği tarafından verilen Psikolojiye ve İnsanlığa Üstün Katkı Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülmüştür. 2010 yılınsa Pensilvayna Evlilik ve Aile Terapisi Birliği (PAMFT) tarafından verilen 2010 yılının Evlilik ve Aile Terapisti Ödülünü almıştır.

Dr. Dattilio’nun etkin araştırma alanları bilişsel davranışçı terapi, klinik ve adli psikoloji, vaka bazlı soruşturmalardır.

Dr. Dattilio’nun anksiyete bozuklukları, adli ve klinik psikoloji, evlilik ve aile çatışmaları konularında 250’den fazla mesleki yayımı ve 17 kitabı bulunmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde eğitim ve seminerler vermektedir. Kitapları 27 dile çevrilmiş, dünyanın 80 ülkesinde yararlanılmaktadır.