HİPNOZ DERNEĞİ
16-17-18 Ekim 2009

www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Hafta Sonları– toplam 120 saat
Her ayın 3. hafta sonuna gelen
Cuma-Cumartesi-Pazar
4 ay – 30 saat/ay
E Ğ İ T İ M T A R İ H İ
16-17-18 Ekim 2009
18-19-20 Aralık 2009
15-16-17 Ocak 2010
19-20-21 Şubat 2010


E Ğ İ T İ M Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699


E Ğ İ T M E N L E R
Uz.Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇORAK
Prof.Dr. Osman ÖZCAN
Dr. Mehmet TEKNECİ
Uz.Dr. Cenk KİPER
Dr. Hasan KENDİRCİ
E Ğ İ T İ M M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.
Katılımcı Bilgi notları
Hipnoz 1. cilt (25 YTL ederinde)
Hipnoz 2.Cilt (25 YTL ederinde)
Cinsel problemlerde hipno-terapi (25 YTL ederinde)
Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi (15 YTL ederinde)
Psikiyatri 1. Cilt (20 YTL ederinde)
Psikiyatri 2. Cilt (20 YTL ederinde)
Otohipnoz CD si (20 YTL ederinde)
Otohipnoz Çöp İmha CD si (20 YTL ederinde)
E Ğ İ T İ M B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları
PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:
120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)
Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.
Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .
Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.
PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN
120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)
Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.
Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).
Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.
(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır.Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti
İş Bankası Bostancı Şubesi IBAN TR840006400000110260866805
S E R T İ F İ K A S Y O N
Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.
ÖN KAYIT FORMU
İndirmek için tıklayın.
Ön kayıt formunu lütfen basvuru@hipnoz.com adresine gönderiniz


BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
0262 653 6699
basvuru@hipnoz.com


P R O G R A M

I . B A S A M A K
Hipnozun Tanımı
Mitler ve Yanlış Bilinenler
Hastayı Hazırlama ve Eğitime
Hipnozun Tarihi
Hipnoz Teorileri
Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
İndiksüyon Prensipleri
Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları
Hipnoz Seviyeleri
Derinleştirme Teknikleri
Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
Otohipnoz
Çocuklara Hipnotik İndüksiyon
Ego Güçlendirme Metotları
Dolaylı Telkin Teknikleri
Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
İdeamotor İncelemesi
Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri
Hipnozda Metoforların Kullanımı
Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar
Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
Karışık Teknikler
Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
Riskler ve Negatif Etkiler
II. B A S A M A K
Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu
İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
Ego Güçlendirme Metotları II
Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
Dolaylı Telkin Metotları II
Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II
Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
İdeamotor İncelemesi II
Terapötik Metoforların Yapılandırılması
Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
Karışık Teknikler II
Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
Otomatik Yazma
Eyleme Geçen Rüyalar
Diğer Hipno-projektif Teknikler
Ego-durum Terapi
Derin Trans Fenomeni
Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
Yaş İlerletme
Adli ve Araştırıcı Hipnoz
Grup Hipnozuyla Çalışma
Hipnodrama
Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı
İçsel Danışman Tekniği
Otjenik Eğitim
Nörolinguistik Programlama Teknikleri
Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi
Vaka Konsültasyon Görüşmesi
Gerçek Problemlerle Büyük Görüşmeleri Demonstrasyonları
Hipnozda Başarısızlıklar
Hipnozda Yapılandırma
Alt Sistemler ve Üçlü Disosiasyon
III. B A S A M A K
Hipnozu Kişiselleştirme
İstemci Odaklı Deneyim
Hipnozun Özü
Geleneksel Hipnoz
Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
İlintili Benlik Ayarlama Araştırmaları İncelemesi
Biyo-geri bildirim cihazları
İlaç ve psikoloji
Heiperamnezinin Adli Kullanımı
Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
Kontraendikasyonları
Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
Sözel Kalıplar
Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
Metodoloji Araştırması
Hipnoz
İmajinasyon Görüşleri
Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
Kanser Hastalarına Hipnoz
Anestezide Hipnoz Kullanımı
Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
Kanama Kontrolü
Otoimmün Hastalıklarda Hipnoz
Kortiakl Laterizasyon ve Hipnoz
Gerçek Hastalarla Büyük Buluşma Demostrasyonları
Uyku İncelemesinde İdeamotor Metotları
Grup Hipnotik İndüksiyonu
Sporda Hipnozun Etkililiği
Geriatrik Hastalarda Hipnoz
IV. B A S A M A K
Hipnozu Kişiselleştirme
İstemci Odaklı Deneyim
Hipnozun Özü
Geleneksel Hipnoz
Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar
Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
İlintili Benlik Ayarlama Araştırmaları İncelemesi
Biyo-geri bildirim cihazları
İlaç ve psikoloji
Heiperamnezinin Adli Kullanımı
Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve
Kontraendikasyonları
Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı
Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
Sözel Kalıplar
Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri
Metodoloji Araştırması
Hipnoz
İmajinasyon Görüşleri
Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
Kanser Hastalarına Hipnoz
Anestezide Hipnoz Kullanımı
Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
Kanama Kontrolü
Otoimmün Hastalıklarda Hipnoz
Kortiakl Laterizasyon ve Hipnoz
Gerçek Hastalarla Büyük Buluşma Demostrasyonları
Uyku İncelemesinde İdeamotor Metotları
Grup Hipnotik İndüksiyonu
Sporda Hipnozun Etkililiği
Geriatrik Hastalarda Hipnoz

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>