Hipnoz Hakkındaki Yanlış Anlaşılmalar ve Korkular

Hastayı Eğitmek ve Hazırlamak

D. Corydon Hammond, Ph.D.

 Utah Üniversitesi Tıp Okulu

Hastayı ikna etmek için önemli fikirler

1.      Genellikle kontrolün kaybedilmesi, iradenin teslim edilmesi ve baskılanma korkuları ile sıklıkla karşılaşılır.  Hipnozun saflık ya da iradesizlik olmadığı konusunda hastanın güvenini tazeleyin.  Kendi özgür iradenizi kaybetmiyorsunuz ve hipnoz altındayken değerlerinizi ve etik yapınıza karşı gelecek bir şeyler yaptırılamazsınız.  Benzer şekilde, isteğiniz dışında herhangi bir şeyi açıklatılamazsınız.  Size dayatılan bir şey değildir, ancak kendi kendinize sizin yaptığınız bir şeydir.  Başkası size sadece rehber olarak yardımcı olabilir.  Bu yüzden, bu bir takım çabasıdır, savaşın zihinsel sürüklenmesi değil.

2.      Hipnoz hakkındaki bir diğer efsane ise bilincin kaybolması ve amnezi geçirilmesidir.  Hastalardan çok az bir oranı bu stereotipe uyar çünkü çok derin seviyede hipnoza girerler.  İnsanların çoğunluğu, genelde olan her şeyi hatırlarlar.  Ve bu kabul edilebilir çünkü biz hipnoz yapmayı istediğimizin çoğunluğunu orta derecede transa alabiliyoruz ve orta derece transta her şeyi hatırlayabiliyorsunuz.

3.      Hipnozun tanımı

A)      İçsel bir emilme, yoğunlaşma ve dikkatin odaklanmışlık hali.  Büyüteç metaforu – güneşin ışığı odaklandığı zaman daha da güçlüdürler.  Zihnimiz yoğunlaştığında ve odaklandığında, zihnimizin gücünü daha da kuvvetli kullanabiliyoruz.

B)       Hipnoz hayal gücümüzü kullandığımız bir odaklanmışlık durumudur.  İmgelemin güçlü örnekleri verin.

C)       Günlük Trans Kavramı:  Herkesin transı defalarca deneyimlediğini ancak bunun hipnoz olarak adlandırılmadığını vurgulayın.  Örnekler: 1.  Farkında olmadan araba kullanmak, çok fazla yoğunlaşmışızdır ve değişik bir bilinç seviyesi, bizim bilinçdışı zihnimiz, kontrolü ele almıştır.  2. Televizyon ya da bir filme kendini kaptırmak.  3. İçine çekici bir kitap okumak.

D)      Bilinçli zihin ile bilinçdışı zihin arasındaki farkı belirtin.

4.      Hastayı “sadece hayal gücünüzü kullanın ve size olanları hayal edin” şeklinde cesaretlendirin.  Bazı şeylerin olması için çok fazla çalışmayın ve olan şeyleri de durdurmaya çalışmayın.  Bir takım şeylere sadece olmak istedikleri gibi gözüktüklerinde, olmaları için izin verin.

5.      Yetişkin Hipnotik Yetenekleri Kavramı :  Trans deneyimleri oldukça kişiseldir.  Bazı insanlar değişik fenomenlerin hepsinde yeteneklidir, ancak çoğumuz bazılarında kusursuzdur ve bazılarında iyiyizdir ve bir ya da iki fenomeni deneyimlemekte başarısız olabiliriz.  Bu kavram performans endişesini düşürür, özellikle de telkin edilen hiçbir şeyi deneyimleyemeyen hastalarda.  Saygı kavramını vurgulayın, bu kavrama göre sonradan onların fikirlerini alacağınızı ve hipnozu onlara göre biçimlendireceğinizi belirtin.  “Şimdi, eğer hipnozu nasıl daha iyi yapabileceğim konusunda bir hissin varsa, beni haberdar et ve bana bildir.”

6.      Hipnozu şu an geçerli problemden ayırın:  Hızlı bir önlem gerektiren bir durum yoksa, “ bugün senin problemin üzerine odaklanmayacağız” şeklinde vurgulayın.  Sana sadece hipnozu deneyimlemen için izin vereceğiz ve ne kadar güzel olduğunu görmen için, bana hipnotik yeteneklerini ayarlamam için izin vermen için, böylece hipnozu size göre ayarlayabiliriz.  Hasta problem üzerinden gitmeye direnecekse bile, hipnoza girmeye direnmeyecektir.

HİPNOZ OLGUSU  

D. Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Okulu

1.      Katalepsi:  Kasların istem dışı esnekliği, öyle ki inhibe edilmiş bir yorgunluk ile uzuvlar konumlandığı yerde kalıyor.

Amaçlar:  Hipnoza tepkiselliği ölçmek, trans onaylama, indüksiyon ve derinleştirme, anestezi yardımcı olmak.

2.      Amnezi:  Kendiliğinden ya da telkinle olabilecek zihnin inhibe edilmesi ya da çarpıtılması.  Kendiliğinden ani bir amnezi derin trans durumu telkin eder.  Amnezinin süresi tahmin edilemez.  Amnezi bilinçli “sorgulamayı” azaltarak post hipnotik telkinlerin meydana çıkmasına yardım eder.

3.      Disosiasyon:  Mevcut çevreden uzaklaşmak, rüya görmeye benzer, kendini vücudunun dışında bir şey yaparken görüyorsun.  Disosiasyon , artmış bir derinlik sağlamak, acı azaltmada, bilinçdışı hipnotik keşif amaçları için “otomatik yazma” kullanmakta faydalıdır.

4.      Analjezi & Anestezi:  Analjezi ışıktaki ayar düğmesini aşağı döndürmek gibidir ve irkilme tepkisi, ürkme ya da yüz ekşitme eksikliği olan daha fazla acı ile özdeşleşmiştir.  Tahminlere göre %70-%90 gibi bir seviyeye kadar analjezi oluşturulabiliyor ve muhtemelen %20 tam anestezi oluşturabiliyor.  Bu olgu acı kontrolü için kullanışlıdır, iltihabı azaltmak, daha da hızlık iyileşme sağlamak ve trans onaylama için kullanılır.

5.      Hyperesthesia:  Dokunmaya karşı aşırı hassasiyet.

6.      Ideosensor aktiviteler:  Bu, beynin herhangi bir duyumsal biçim üzerine tepki geliştirme kapasitesine denir; işitsel, görsel, tadsal, kokusal, dokunsal.

7.      Sonmanbulism:  Bu, hipnozun en derin seviyelerinden birisidir ve transta olup gözlerinizin açık olmasına denir.

8.      Halüsinasyon:  Negatif halüsinasyon, olmayan bir uyaranı hissetmeye ya da görmeye denir.  Keskin bir koku ile (anozmi) negatif halüsinasyonu muhtemelen süjelerin %25-%35inde yaratılabilir.  Pozitif halüsinasyon orada olan bir şeyi açıklamaktadır.  Bütün beş duyuda halüsinasyon olabilir.  Tat ve koku halüsinasyonu en kolay olanlarıdır, görsel en zorudur (Hilgard araştırma grubunda sadece %3’ü bunu hayal etmeyi başarmıştır) ve işitsel de hayal etmek için ikinci zor olandır.

9.      Hypermnsesia:  Zihnin anımsamak için arttırılmış kapasitesine denir.

10.  Yaş gerilemesi:  A) Yeniden canlandırmak:  Tam bir gerileme ya da geçmiş olayın yeniden yaşanması, ses ve yazı çocukça olmaktadır.   B) Kısmi gerileme:  Hasta bir seviyeye kadar hipnozu uygulayandan ve kendi yetişkin kimliğinden haberdardır, ve böylece geçmiş olaylara bir yetişkin bakış açısını uygulayama kapasitesine sahiptir.

11.  İdeomotor Aktivite & Ideomotor Keşif:  Bu, kasların ani olarak düşüncelere ve fikirlere cevap vermesinin istem dışı kapasitesine denir.  Örneğin, parmakları deneyimlemek ya da uzuvların süzülmesi ve kendi kendilerine hareket ediyor gibi gözükmesi.  Ideomotor keşif istem dışı parmak işaretlerini kullanarak bilinçdışının hızla gözlemlenmesi yöntemidir.  Bu işaretler aynı zamanda içsel süreçler bittiğinde terapiste işaret vermek için de kullanılabilir (örn, hissizlik olup olmadığını anlamak için)

12.  Yaş İlerlemesi:  Zamanda geleceğe doğru sözde-yönelimlidir, bazı süjelere gelecek hakkında bir fantezi ya da zihinsel tekrar olarak gözükebilir  ancak yetenekli hipnotik süjeler bunu oldukça gerçekçi hissedebilir.  Amaçlar:  hikayeyi gizleme ve güven oluşturmak, teşhis olarak hastanın gelecek bir durumda nasıl davranacağını saptamak ve bazı durumlarda “ iyileşme” için hangi tedavinin olacağını saptamak.

13.  Zaman çarpıtması:  A) Zaman genişlemesi:  Zamanın çok yavaş gittiğine dair sübjektif bir his ile iki dakika yirmi dakika gibi gözükebilir.  Günlük örnek – karlı bir günde bir vasıta beklemek ya da çok yavaş ilerleyen bir sırada beklemek.  B) Zaman çekilmesi:  Huzur verici bir aktivite sırasında ya da telkinle, on dakika bir dakika gibi geçebilir.  Amaçlar: sporda, ağrı ve migrende, etiyolojik faktörlerin gözden geçirilmesinde ve hastayı bilincin daha değişik bir seviyesinde olduğuna dair ikna etmek için trans onaylamada.

14.  Kişisel İlişkilerini Kesmek:  Telkin ile bir insan geçici olarak kendi kimliklerini unutabilir ve geçmişteki travmatik deneyimlerini tıpkı objektif bir istihbarat şeklinde görebilir ya da başka bir insanın kimliğini kendi üzerine olarak onunla kimlikleşebilir.

15.  İndüklenmiş Rüya:  Hipnoz gece görülen rüyanın içeriğini etkileyebilir ve “rüyalar” hipnotik bir durumda oluşturulabilir.  Amaçlar: sebeplerin ve çatışmaların keşfi ve belli edilmesi, çözümleri ve iç görüyü belirlemek.  Uykusuzluk ya da fizyolojik rahatsızlıklara (örn, ülser rahatsızlığı ya da prematüre doğum) müdahale ederken hipnotik bir halde kavrayış yeteneği araştırılabilir

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>