Araştırma Ruhu ve Mahareti İrdeleyici Psikoterapi Rehberi

Terapide Araştırma Ruhu kitabının devamı olan bu aydınlatıcı rehberde, irdeleyici ve derinliğine araştırıcı psikoterapi yaklaşımını benimseyen terapistlerin sahip olması gereken yaratıcı beceriler anlatılmaktadır. Terapist ile hastanın araştırma ruhunu birlikte benimseyip terapi süresince canlı tutmasını sağlayan bu hünerler, terapinin teknik ilkeleri çerçevesinde somut vaka örnekleriyle ete kemiğe bürünüyor. Terapistin danışanı anbean takip etmesi gibi, yazar da terapistdanışan etkileşimini anbean takip ederek, ilk bakışta sıradan görünen ama terapide dönüm noktası yaratacak kadar derin etkileri olan müdahaleleri dokunaklı bir incelikle ele alıyor.

Ayrışma Bireyleşmede Masterson Yaklaşımı ve Psikoterapi (11. BPT Mart 2013 Ders Notları)

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 11. Grubunun Mart ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında ilişkisel psikoterapi, ilişkisel kuram ve döngüsel bağlamsal model ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Ayrışma Ve Bireyleşme Süreçleri Paylaşılmış Paranoya – 10 BPT Ocak 2012 Ders Notları

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 10. Grubunun ocak ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında nesne ilişkileri kuramı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Azerbaycan Tıp Eğitiminde PSİKİYATRİ 1. Cilt

… Bu kitap Azerbeycan psikiyatrisini ve uygulamalarını Türk psikiyatristlerine tanıtmak, iletişim sağlamak ve ortak hareket etme zemini oluşturmak amacıyla yayımlanmıştır. Ayrıca, Türkiye ve Azerbeycan Türkçesi olarak iki cilt halinde yayımlanan bu kitap, Türk ve Azerbeycan psikiyatrisini tanıştırmak ve iletişim sağlamak için bir köprü görevini üstleneceği kanaatindeyiz…

Açıklamalı Hipnoterapi

Assen Alladin’le tanışalı neredeyse 30 yıl oluyor. İkimiz de klinik
psikologduk ve o zaman İngiliz Deneysel ve Klinik Hipnoz Derneği
kuruluyordu. O döneme dek İngiltere’de sağlık servisi profesyonelleri
için psikologları kabul eden hiçbir hipnoz derneği
yoktu. Dolayısıyla Dr. Alladin’i yönetime almak çok faydalı oldu.

AŞK VE SALDIRGANLIĞIN AYRILMAZ DOĞASI KLİNİK VE KURAMSAL BAKIŞ AÇILARIYLA

Günümüzün en önemli psikanalitik kuramcılarından olan Dr. Kernberg son kitabında başta narsisistik hastalar olmak üzere ağır kişilik bozukluğu hastalarının tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar önerirken aşk, yıkıcılık, cinsellik, yas tutma, maneviyat gibi konularda psikanalitik ve nörobiyolojik bulguları içiçe geçiren kendine has güçlü ve berrak düşünce akışına bir kez daha tanıklık ediyoruz.

Bebeğin Kişiler Arası Dünyası

Bebeğin Kişilerarası Dünyası kitabında Stern, tüm kuramlarda başat ve sağlam bir yere sahip ancak karşınızda gerçek bir kişi durduğunda spekülatif ve belirsiz olan yaşamın en erken dönemlerindeki çelişkiye ışık tutmak ve bu çelişkiyi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kitabın ilk bölümlerinde bebeğin öznel deneyimini keşfedecek ve bebeklik konusunda yeni yaklaşımlar ve bakış açıları edineceksiniz. Sonraki bölümlerde yazarın, kendilik hislerine ve çeşitli klinik yaklaşımlara odaklanmasıyla konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.