Çok Boyutlu Terapi Uygulaması

Bu kitap, onlara danışan insanlarla daha yüksek bir verim ve etkinlik seviyesini yakalamak konusunda gerçekten istekli olan ruh sağlığı uzmanlarına hitap etmektedir. İhtiyacımız olan son şey yeni bir psikoterapötik sistemin, şu anda mevcut olan yüzlercesine eklenmesidir. Çok boyutlu terapi bir sistem değildir, değerlendirme ve terapi için insani bir bütünleşme, sistemleştirme ve kapsamlı bir “plan” sağlayan bir yaklaşımdır.

Çoklu Kişilik Bozukluğu

“…Çoklu Kişilik Bozukluğu: Teşhis ve Tedavi, bu dissosiyatif bozukluğa aşina olmayan terapistlere yönelik bir kitap olarak düşünüldü. Kitap, birçok hastayla yürütülen çalışmalar ve terapistlerin deneyimlerinden derlenen tedavi teknikleri ve felsefelerin bir sentezi durumunda. Kitap, zihinsel sağlık alanında çalışan klinik tedavi uzmanlarını ÇKB terapist topluluğuyla ilgili ana akım düşünce ve deneyime yönlendirmeyi ve orada bütünleştirmeyi tasarlıyor.

Çoğul Kişilik 9. BPT Ders Notları 2010

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 9. Grubunun Kasım ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında nesne ilişkileri kuramı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Öznelerarası Alanda Çalışmak Psikanalitik Uygulamada Bağlamsalcılık

Bu kitapta ilk olarak öznelerarasılık kuramının temel ilkelerini gözden geçiren yazarlar, psikanalitik teknik kavramının ve analitik yansızlık mitinin bağlamsalcı eleştirisini ortaya koyuyorlar. Ardından psikolojik dağılma durumlarının öznelerarası bağlamlarını inceleyerek sonuçta bağlamsal olarak düşünmenin ve çalışmanın felsefi ve klinik boyutta ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla ele alıyorlar.

Öznelerarası Bakış Açısı

Psikanalitik kuramda son yıllarda ilişkisel ve etkileşimsel kavramlar açısından ne gibi değişiklikler olduğunu en kapsamlı ve açık şekilde işleyen bu kitap, ruh sağlığı uzmanlarının okumadan geçmemesi gereken bir eserdir. Terapide terapist ve hastanın ruhsal dünyaları arasındaki etkileşimi daha da derinden kavramanıza yardım edecek olan bu kitap, öznelerarasılık kuramının zenginliğini ve yaratıcılığını da gözler önüne sermektedir.

Öznelliğin Yapıları Psikanalitik Görüngübilim İncelemeleri

Bu kitapta, psikanalitik kuramın kavramsal ve yöntemsel te-mellerini yeniden ve etraflıca ele almaya yönelik bazı girişimler bir araya getirilmiştir. Bu girişimlere rehberlik eden hususlardan ilki, sunulacak yeni bir çerçevenin, klasik analitik kuramcıların katkılarını koruması ve bunları ortak bir kavramsal dile dökmesi gerektiği düşüncesidir. İkinci olarak, psikanaliz kuramının, klinik gözlem olgusuna sıkıca tutunan, deneyime yakın bir söylem üze-rine formüle edilmesi gerektiği görüşü hakimdir.

Şizoid – Narsist – Borderline Kendilik Bozuklukları

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 8. Grubunun Mart ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında Masterson Yaklaşımı ve Kendilik Bozuklukları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

“Ben Kimim?” Sahtelikten Gerçekliğe Kabuktan Öze Yolculuk Rölatif Bütüncül Psikoterapi 12.Dönem Serisi

Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 12. Grubunun Mart ayı deşifrelerini sunulmaktadır. Bu ders notlarında Masterson yaklaşımının tarihsel gelişimi, diğer kuramlarla ilişkisi, ayrılma ve bireyleşme, Masterson yaklaşımında borderline, narsisistik ve şizoid kişilik bozuklukları, nesne kalıcılığı ve nesne sürekliliği konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğunda Zihinselleştirmeye Dayalı Tedavi Pratik Bir Rehber

Borderline Kişilik Bozukluğunda Zihinselleştirmeye Dayalı Tedavi Pratik Bir Rehber

194_Kapak_jpg_Zihinsellestirme_12.9.15

Gözle görünen davranışın arkasında yatan zihinsel durumlara dair çıkarsamalarla kendini ve başkalarını anlayabilmek şeklinde özetleyebileceğimiz zihinselleştirme, çocuklukta güvenli bağlanma ilişkileri bağlamında gelişir. Borderline kişilik bozukluğunun tedavisinde klinik olarak etkisi kanıtlanmış bir tedavi olan zihinselleştirmeye dayalı tedaviye pragmatik ve yapısal bir yaklaşım sunan bu pratik rehber, gerçek yaşamdan örneklerle birebir klinik uygulamaya odaklanmaktadır.

Psikoterapi Enstitüsü Kitap Satış Sitesi

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ