Bütün Seçenekleri İçeren Telkinleri Kullanma Egzersizi

Lee Charles Overholster, Ph.D.

Süjenin bireysel tepkilerini incelerken, bütün olası cevapları göz önünde bulunduran telkinler kullanabilirsiniz.  El kaldırma ile çalışırken, eldeki bazı hisler olduğuna dair telkinlerden sonra, hareketi için telkinlerini eklemek istersiniz, her imkanda kenar, aşağı basma, yavaşça kaldırma ya da hızlıca.  Hislerin mümkün alanında kaba taslak yapabilirsiniz.

Elin ılık ya da oldukça soğuk , gıdıklayıcı, hissiz, hafif ya da başka türde hissedebileceğini vurgulayın.  Kısmı olarak doğruculuk kullanıyorsanız, el ciddi olarak yaralı değilse, belirli bir his olacak ve bunu vurguladığınız zaman bilinç o alana yönlenecektir.  Sonuçta elin hareketinde bazen değişiklikler olacaktır ya da tamamen hareketsiz olarak kalırsa bunu trans derinliğinin bir kanıtı olarak da kabul edebilirsiniz.  Sizin cevap kabulünüz, sizinle hastanın bilinçdışı arasındaki iletişimi oluşturur.  Vücudunun değişik kısımlarındaki hisler için bütün olası sonuçları içeren birkaç telkin oluşturun.  Telkinleri şunlar için oluşturun:

  1. Ilıklık ya da serinlik
  2. Göz kırpma oranlarındaki değişimler
  3. Göz kapama
  4. Nefes alma oranındaki değişimler
  5. El kaldırma
  6. Zihinsel imgelerin oluşumu
  7. Vücutta herhangi bir yerde belirsiz hisler
  8. uykulu ya da tamamen ayık hissetmek
  9. sana ilginç gelen bir olgu
  10. başka ilginç bir olgu

Eşleşin ve yukarıda oluşturduğunuz telkinlerden bazılarını kullanarak ufak bir seans oluşturun.  Partnerinize telkinlere cevap vermesi için yeterli, zamanı tanıdığınızdan ve her cevabı konfirme ettiğinizden emin olun.  Eğer kaldırma telkinlerinde cevap olarak el yükselmeye başlarsa yüze dokunana kadar daha da yukarı ve daha yukarı kalkacağını belirtin ve sonra alçalırken partneriniz daha derin ve daha derin transa girebilir.  Daha sonra derin trans ile imgelerin oluşumunu gözlemleyebilir ya da diğer olguları

Kaynak: Overholster, L.C. (1985). Ericksonian Hypnosis: Handbook of Clinical Practice.  New York:  Irvington, s. 225-226.  Yayımcının izni ile basılmıştır.

Değişik uygulama egzersizleri

Küçük grup süpervizyonu:  Dr. Graham Wics Avustralya’daki hipnoz eğitimi sırasında genellikle süpervizyon grubunda kendi hastalarını  getiren daha ileri düzeyde öğrenciler vardı.  Dr.  William Wester bu ileri düzey kursun bir parçası olarak süren terapi seanslarının videoya kaydeden ve sonra haftalık bir grup konferansında gözükmesi için getirirlerdi.

Rol oynamanın yetişkin ve çocuk hipnoterapi problemleri

Bazı deneyimli hipnoz eğitmenleri, uyarılmış hasta problemlerini, geri bildirim yöntemi olarak öğrencilere rol oyunu yaptırır.

Yapısal Amnezi için telkinler oluşturmak: genellikle yazar Ercikson’un yapısal amnezi tekniğinde ileri düzeyde belirli bir konuda hipnoza başlamadan önce hasta ile belirli bir konuda konuşmaya başlıyor.  Sonra, hastayı uyandırdıktan sonra, terapist hastanın dikkatini dağıtıyor ve aynı konuda konuşmaya devam ediyor.  Öğrenciler yapısal amnezinin bütün detaylarını yaşamak için küçük gruplara ayrılıyorlar.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>