Seans Stratejilerinin Planlanması

Michael D. Yapko, Ph.D.

 San Diego, California

Hedef:  Hasta verisine uygun ve anlamlı hipnoz seansının oluşturulmasına yönlendirecek bir çerçeve içinde, organize edebilme yeteneği geliştirmek.

Yapı:  Üçerli gruplarda, birisi terapist, birisi hasta ve diğeri de gözlemci olur.  Terapist özetle hastayı inceler (yaklaşık 10 dakika) problemi hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalışarak.  Hasta daha sonra 15 dakikalığına ayrılır ve terapistle gözlemci gözlemlediklerini paylaşırlar.  Hasta dönünce düşünülenlerin verilmesi için bir sıra ve stil geliştirmeleri, daha organize olmuş etkili bir süreç yaratabilir.  Grup üyeleri daha sonra rol değiştirir, herkes bir kere terapist ve hasta olana kadar devam eder.

Yönergeler:  Üçerli gruplarda, birisi terapist olacaktır, birisi hasta, eğer istenirse gerçek bir problemi de paylaşabilir ya da başka bir hastanın problemini oynayabilir.  Gerekli bilgi topladıktan sonra, hasta odadan ayrılır.  Terapist ile gözlemci toplanan bilgiyi inceler ve bir süreç planlarlar.  Hastanın taleplerini karşılaması açısından, seansın planlamasına toplanan bilgiler ışığında önem gösterin.  Hasta döndüğü zaman, seansı uygulayın.  Seansın sonunda, hasta terapiste geçirdiği deneyimin yapısı ve içeriği ile ilgili geribildirimde bulunabilir.

Not:  Bu egzersiz aynı zamanda sınıfta da uygulanabilir.  Öğretmen terapist olarak ve sınıfın diğer geri kalanı da gözlemci ve planlayıcı olur.  Hastaya cevap olarak terapistin kendi bakış açısını da açıklaması, öğrenciler için çok faydalıdır.  Eğer öğrenciler hipnozu uygulayabiliyorlar, seans sırasında stratejinin açığa çıkmasını izleyin.  Etkili bir hipnoz uygulaması için planlamanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

GRUP GERİBİLDİRİM EGZERSİZİ

Michael D. Yapko, Ph.D.

San Diego, California

Hedef:  Uygulanan hipnotik sürecin kalitesini ve uygunluğunu değişik açılardan belirleyici geribildirim vermektir.  İnkar edilemez biçimde, hipnotist bir bireyle iyi çalışan yöntemin, diğerleriyle iyi çalışmayacağını fark edecektir ve etkili olması açısından bireysel farklılıklara adapte edilebilecek esnekliğin gerekliliğini anlayacaktır.

Yapı:  En az üçerli gruplarda, hipnotist bir ya da tüm grup üyeleri üzerinde bir trans süreci gerçekleştirir.   Diğer grup üyeleri objektif olarak detaylar üzerinde not alırlar ve aşağıda listelenmiş yönler üzerinden geri bildirimde bulunurlar.  Benzer şekilde, hipnotize edilmiş süje de hipnotize edilme hakkındaki deneyimleri hakkında geribildirimde bulunur.

Yönergeler:  Lütfen hipnozu uygulayan kişiye aşağıdaki bakış açılarını göz önünde bulundurarak geribildirimde bulunun.

Seansı genel kalitesi ve etkisi.

Telkinlerin uygunluğu

Telkinlerin netliği

İçerik bütünlüğü

Yapısal elementler

          Telkinlerin sıralanması

          Telkinlerin yapısı

          Çalışma seçenekleri

          Konuşma oranı ve konuşma hızı

          Anlık hasta geribildiriminin kullanımı

          Genel olarak sürecin tamamı

          Ses tonlaması

          Kurulan raporun derecesi

BİRLEŞEN ENGELLER

Michael D. Yapko, Ph.D.

San Diego, California

Hedef:  Çoğu klinisyen çalışma ortamında engellemelerle karşılaşır.   Hipnoz seansı sırasında engellemelerle nasıl işbirliği yapılacağının öğrenilmesi, seansı daha da yumuşak ve etkili kılar.

Yapı:  Öğrencilere çalıştıkları ortamlarda çıkan engellemeleri listelemeleri istenir.  Dikkat dağıtıcı etmen çevreden gelebilir  (ör. Bir hapşırık) öğrenciler daha sonra trans sürecine işbirliği yapan engellemeler için telkinler yaratırlar.

Engelleme örneği:  Bir uçak yukarıdan yüksek sesle geçiyor. Telkin  “… ve zihnin nereye isterse oraya seyahat ederken bilinçdışı zihnin değerli bir şey öğreniyor…”

Yönergeler:  Engellemeler çalıştığınız ortamdan ya da hastanın cevaplarından dolayı olabileceğinden, bu tür engellemelerle birlikte çalışmayı öğrenmek, hipnoz seansının bölünmemesini sağlar.  Sık karşılaşılan engellemeleri listeleyin , örneğin telefon çalması ya da hastanın öksürüğü, ve her madde için telkinler yaratın.

TELKİNLERİ OLUŞTURURKEN ESNEKLİK GELİŞTİRMEK

Michael D. Yapko, Ph.D.

San Diego, California

Hedef:  Hastanın cevap stiline göre telkinleri her iki yönde oluşturabilme yeteneğini geliştirmek.

Örnek:  İstenen hedef:                              Hastanın oturmasını sağlamak

             Direkt telkin:                                Lütfen oturun.

             Dolaylı telkin:                              Bu sandalye çok rahat.

Yönergeler:  Aşağıda istenen cevabı alacak şekilde en az üç dolaylı ve direkt telkin oluşturun. (bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde)

Oturmak

Rahat bir durum düşünmek

Her iki ayağı yere basmak

Birinin gözlerini kapatmak

Derince nefes almak

Rahatlatıcı bir yeri düşünmek

Önemli bir anıyı çağırmak

Rahatlamak

O anki ortamdan kopmuş hissetmek

İçsel bir odaklanma geliştirmek.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>