A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“GELİŞİMSEL NÖROBİYOLOJİ VE BAĞLANMA TEORİSİ”

 10 katılımcıya %50 ve 10 katılımcıya %75 BURS verilecektir.
(Burs talep edenler durumlarını belirten bir başvuru ve özgeçmiş ile
ozakkas@psikoterapi.com adresine müracaat etmeleri gerekir.)

Prof. Dr. Allan Schore

1 – 2 EKİM 2011

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, kişilik bozukluklarına yönelik  psikoterapi uygulamalarında gelişimsel nörobiyolojinin bağlanma, ilişkisel travma, çözülme gibi konulara getirdiği açılımları tanımaları ve  aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim gibi uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda gelişimsel nörobiyoloji uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden,  bağlanma, ilişkisel travma, çözülme, aktarım-karşı aktarım, yansıtmalı özdeşim süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman  rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

S Ü R E

2 gün

09:00-16:00

Toplam 12 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Psikoterapi Enstitüsü Temsilci 500 TL
Psikoterapi Enstitüsü Dernek Üyesi 600 TL
Temsilci / Üye Olmayan 700 TL

KDV DAHİL DEĞİLDİR

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

www.psikoterapienstitusu.com

www.mastersonkongresi.com

Prof. Dr. Allan Schore

Prof. Dr. Allan Schore, UCLA David Geffen Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Biyodavranışçı Bilimler Bölümü ile UCLA Kültür, Beyin ve Gelişim Merkezi’nin klinik öğretim üyeleri arasında yer almaktadır. Duygulanım Düzenlemesi ve Kendiliğin Kökeni, Duygulanım Düzensizliği ve Kendilik Bozuklukları, Duygulanım Düzenlemesi ve Kendilik Onarımı adlı yeni ufuklar açan üç kitabın yanı sıra çok sayıda makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Temelini gelişimsel nörobilim ve gelişimsel psikoanalizden alan Düzenleme Teorisi, erken yaşta ortaya çıkan öznel örtülü kendiliğin kökeni, psikopatojeni ve psikoterapötik tedavisine odaklanmaktadır. Katkıda bulunduğu pek çok disiplin içinde gelişimsel nörobilim, psikiyatri, psikoanaliz, gelişim psikolojisi, bağlanma teorisi, travma çalışmaları, davranışçı biyoloji, klinik psikoloji ve klinik sosyal çalışmalar yer almaktadır. Nörobilimi çığır açan bir biçimde bağlanma teorisi ile bütünleştirerek “Amerikalı Bowlby”, psikoanaliz ile birleştirerek “nöropsikoanalizde dünyanın önde gelen uzmanı” ünvanını kazanmıştır.

Dr. Schore’un disiplinlerarası çalışmaları, son yirmi yıldır, ömür boyu duygusal ve sosyal gelişimin psikolojik ve biyolojik modellerini bütünleştirmeye yönelmiştir. Erken yaşta gelişen ve duyguların işlendiği sağ beynin, Freud tarafından tanımlanmış insan bilinçdışının psikolojik alt katmanını temsil ettiği yönündeki önermeyi destekleyen önemli miktarda araştırma ve klinik delil sunmuştur. Çalışmaları, bugün bütün klinik ve bilimsel disiplinlerde gerçekleşmekte olan “duygusal devrimin” önemli bir hızlandırıcısı olmuştur.

Dr. Schore’un klinisyen-bilim adamı olarak sürdürdüğü faaliyetler; erken dönem bağlanma travmasının beyin gelişimine kalıcı etkisi üzerine kişilerarası üretici nörobiyolojik modellerden, insan bilinçdışının kökenlerine dair teorik gelişimsel psikoanalitik kavramlara, bağlanma nörobiyolojisi üzerine nörolojik görüntüleme araştırmaları ve sınır kişilik bozukluğu çalışmalarından, yabani fillerde ilişkisel travma üzerine biyolojik çalışmalarına ve kırk yılı aşan psikoterapi uygulamalarına uzanmaktadır. Los Angeles, Berkeley, Portland, Seattle, Boulder ve Austin’de Gelişimsel Duygulanım Nörobilimi & Klinik Uygulama alanında Çalışma Gruplarını yönetmekte ve uluslararası çapta konferanslar vermektedir.

Dr. Schore, büyük ilgi gören Kişilerarası Nörobiyoloji üzerine Norton Serileri’nin (Norton Series on Interpersonal Neurobiology) editörü ve çok sayıda bilimsel ve klinik disiplinden 35 derginin eleştirmeni veya editör kadro üyesidir. Nörobilim Derneği ve Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) Nöropsikoloji ve Psikoanaliz Bölümleri’nin üyesidir. APA tarafından verilen Nörobilim ve Psikoanaliz Araştırmaları, Teorisi ve Uygulamalarına Üstün Katkılarından Ötürü Psikoanaliz Bölümü Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Schore, Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2009 yılı Toplantısının genel kurulunda Paradigma Değişimi: Sağ Beyin ve İlişkisel Bilinçdışı başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>