Küçük Grup Uygulama Seansları İçin Seçenekler

A.    Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyimli öğretmenler ve temel ya da orta seviye öğrencilerin çoğunluğu, küçük grup uygulama seanslarında gerçekleşen eğitimler sırasında çok isteklidirler.  Uygulama zamanı oluşturmak için bir çok alternatif vardır.

Utah Üniversitesindeki kursum, her hafta bir gece üç saat sürüyor.  Yaklaşık 3. ve 4. haftalarda zamanın %75’i  uygulamaya ayrılmıştır.  Sürenin son çeyreğinde de uygulamalara daha fazla zaman verilmektedir.  Camiadan meslektaşlar  öğrencilere süpervizyon için çağrılırlar ve genellikle her gece 8 süpervizörümüz olur.  Süpervizörler sınıfa bireysel olarak tanıştırılırlar.  Ziyaretçi süpervizörlere bir sonraki sayfadaki takip formu ve öğrencilere yazılı geri bildirim vermeleri için de bir defter verilir.

Başlangıçta, öğrenciler küçük gruplarda uygulama  yapmakta daha rahattırlar.  Diğer öğrencilerin hatalarından öğrenebilirler ve diğerlerinden kişisel geri bildirim alabilirler.  Daha sonraki çeyrekte öğrencilere iki şekilde daha fazla çalışma imkanı  verilir bu sırada eğitmen de aralarında turlayarak gözlemler.

Öğrencilerden seanslara kayıt cihazı getirmeleri istenebilir ve sonra da onları çok dikkatli biçimde dinlenmeleri muhtemelen sınıftan bir arkadaşları ile.  Bu geri bildirim almaları için çok etkili bir araçtır.

Eğitimlerinizi ve kurslarınızı planlarken, öğrencilerin küçük gruplar halinde yaptıkları çalışmaları en değerli zaman olarak değerlendiklerini unutmayın.  Bu aktivite için gerekli zaman ayarlayın.  Sınıf dışından süje bulma imkanı varsa bu daha çok istenen bir şeydir.  Diğer bölümlerin sınıflarından öğrencileri gönüllü olarak çağırabilirsiniz.  Gönüllerle Harvard Grup Ölçeği uygulanabilir, böylece hipnotik açıdan en başarılı öğrencilerin sınıfa geleceğini garantilemiş olursunuz.  John G.  Watkin’s The Practice of Clinical Hypnosis kitabının Eğitmenin El Kitabı Ekine bakmanız tavsiye olunur  ( Irvington Publishers, 1988).   Yeni basılmış olan cildi, uygulama süjeleri için mükemmel telkinler içermektedir.

 KÜÇÜK GRUP SÜPERVİZÖRLERİ İÇİN YÖNERGELER

 1. Grupları 5-6 öğrenciyle sınırlandırın.  Birinci süjenin bir başka grup üyesine uygulamak için bir sonraki uygulayıcı olmasını sağlayın.
 2. Süpervizör olarak, indüksiyonu yapma isteğinize direnin.  Grubu tek düzeleştirmeyin.  İndüksiyon diyaloglarının özet parçalarını modellemeye yardımcı olur.  Ancak, öğrencilere denemeleri için izin verin ve geri bildirim verme üzerine odaklanın.  İndüksiyonları 5 dakika  ile sınırlayın ve uygulama için daha fazla zaman ayırın.
 3. Öğrenciler uygulama yaparken yazılı notlar hazırlayın, böylece ne dedikleri ya da yaptıkları hakkında daha detaylı bir geri bildirim verebilirsiniz.  Notları öğrenci ile birlikte gözden geçirdikten sonra, daha ileri gözden geçirme için notları ona verin.
 4. Şu noktalara dikkat edin ve üzerinde geri bildirimde bulunun:
  1. Duraklamaların ve konuşmanın ritmik tarzda kullanımı.  Uygulayıcı çok hızlı mı yoksa çok yavaş mı gitti?
  2. Duyulacak kadar yüksek sesle konuşmak
  3. Süjenin sözsüz hareketinin kullanımı (eşlik etmek ve liderlik etmek)
  4. Ses tonu ya da kalitesi
  5. Sesin kullanımı. Örneğin, daha derine derken sesin alçaltılması, daha hafif derken sesin indirgenmesi.
 5. Pozitif olun, etkileyici ve yapıcı eleştirilerde bulunun.  Unutmayın ki cesaretlendirmek istiyorsunuz.  Geri bildirim vermeden önce, süje olarak o öğrenciye yardım eden kişiye uygulamayı yapan arkadaşına geri bildirimde bulunmasını isteyin.
Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>