A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ”

Prof. Dr. John Clarkin

Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı

New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi

16- 17 Ekim 2010

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

KERNBERG ADINA PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ GÜNLERİ I

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

“BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ”

Prof. Dr. John Clarkin

Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Eş Başkanı

New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesi

16- 17 Ekim 2010

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 A M A Ç

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan uzmanların, borderline kişilik bozukluklarına yönelik  psikoterapi uygulamalarında aktarım odaklı psikoterapiyi de farklı bir yöntem olarak tanımaları ve uygulama örnekleri üzerinden bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu atölye çalışmasının sonunda aktarım odaklı psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, olgu sunumları üzerinden,  borderline patolojinin oluşma evreleri ve borderline yapının bölünmüş ilk nesne ve kendilik yapılarının görüngüleri, bu yapıların mentalizasyondan entegrasyona yönelik olarak  olgunlaşma ve bütünleşme süreçlerini tartışmış olacaklardır.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman rehberler, sosyal hizmet uzmanları ve

bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

“Aktarım Odaklı Psikoterapiye Giriş”

“Borderline Patolojinin Doğası,

 Değerlendirilmesi ve Tedavi Kontratının Yapılması,

 Aktarım Odaklı Psikoterapinin Esasları;

Stratejiler, Taktikler ve Teknikler,

Tedavini ilk Aşamaları ”

S Ü R E

2 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 16 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

K A Y I T

Ön kayıt formunu lütfen

basvuru@psikoterapi.com

adresine gönderiniz

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.


BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
0262 653 66 99

 K A T I L I M   Ü C R E T İ (KDV Dahil)

Erken Kayıt 15 Eylül 2010

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 300 TL +KDV

Üye olmayanlara: 350 TL +KDV

Geç Kayıt:

Psikoterapi Enstitüsü Üyelerine: 350 TL +KDV

Üye olmayanlara: 400 TL +KDV

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Bankası Bostancı Şubesi

IBAN: TR8400064000001 10260866805

E Ğ İ T İ M   Y E R İ
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org

www.psikoterapi.com

P R O G R A M

1.GÜN

16 Ekim 2010 Cumartesi 

 08.30-09.00      Açılış Konuşmaları

 09:00-10:45       Borderline Patoloji  1. oturum

 10:45-11:15       A R A

 11:15-13:00         Borderline Patoloji  2. oturum

 13:00-14:00     Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

 14:00-15:45      Borderline Patolojinin Değerlendirilmesi

 15:45-16:15       A R A

 16:15-18:00        Borderline Patolojide Tedavi Kontratı

 2.GÜN

17 Ekim 2010 Pazar

 09:00-10:45       Aktarım Odaklı Psikoterapinin Temelleri 

 10:45-11:15       A R A

 11:15-13:00         Borderline Tedavisinin ilk evreleri 

 13:00-14:00     Ö Ğ L E    Y E M E Ğ İ

 14:00-15:45        Borderline Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi

3. Oturum Olgu Sunumları  DVD gösterimi ile Tartışma ve Soru-Cevaplar

 15:45-16:15       A R A

 16:15-18:00        Borderline Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi

4. Oturum Olgu Sunumları  DVD gösterimi ile Tartışma ve Soru-Cevaplar

Kapanış Töreni

 JOHN F CLARKIN  M.D.

John F Clarkin, Otto Kernberg’in başkanı olduğu New York Cornell Üniversitesi Weil Tıp Fakültesindeki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünün eş başkanı ve de Klinik psikoloji ve psikiyatri öğretim üyesidir. Psikiyatri Araştırma Cemiyetinin eski başkanıdır. Dr. Clarkin’in araştırma aktiviteleri kişilik bozukluklarının fenomenolojisi ve bipolar bozukluklar ve borderline kişilik bozukluklarının tedavisine odaklanmıştır. Psikopatoloji, tedavi planı ve kişilik bozukluklarında çeşitli yayınları ve kitapları mevcuttur.  En son kitapları: Kişilik Bozuluğunda Major Teoriler, John F Clarkin ve Mark Lenzenweger (2005), Borderline Kişilik İçin Psikoterapi: Nesne İlişkilerine odaklayarak, John F. Clarkin, Frank Yeomans ve Otto Kernberg (2006) ve Kişilik Bozuklukları için Psikodinamik Psikoterapi: Bir Klinik El Kitabı, John F. Clarkin, Peter Fonagy ve Glen Gabbard (2010)

Psikoterapi Enstitüsü

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>