KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ II

KLİNİK HİPNOZ

UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ  

II 

18-19 MAYIS 2013

www.hipnozdernegi.org.tr

Hipnoz Derneği

BAŞVURU

Eğitime kayıt olmak için lütfen “BURAYI TIKLAYINIZ” ve açılan kayıt formunu doldurunuz.

AMAÇ

Sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz tekniklerini

uygulama becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları eğitim materyali olarak kullanılacaktır

H E D E F G R U P

Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Bütüncül Psikoterapi Eğitimine katılmış olan uzmanlar.

KATILIMCI SAYISI: 35 kişi

S Ü R E:

2 gün/ 20 saat

08:00-18:00/Toplam 20 saat

Cumartesi-Pazar 

EĞ İ T İ M Y E R İ :

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ- TÜRKİYE

(İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T İ M B E D E L İ :

İki gün için toplam:

300 TL 

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

İş Bankası Gebze Şubesi

Hesap No:2420 – 2377295 TR61 0006 4000 0012 4202 3772 95

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

E Ğ İ T M E N L E R

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Hipnotik trans altında metaforik hipnodrama ile psikohipnoterapinin uygulanması.

 

Dr. Ali Özden Öztürk

Cerrahi Uygulamalarında Hipnoz

 

Uzm. Dr. Ender Vardar

Hızlı Hipnoz Endüksiyon Tekniklerini

Dr. Hakan Vulkan

Hipnoz ile Regresyon Terapisi

Uzm. Dr. Betül sezgin

Psikoterapi ve Hipnoz uygulamalarında dilin kullanımı

Destekleyen Kurumlar:

www.psikoterapi.com

www.psikoterapi.org

www.psikoterapienstitusu.com

6. Dönem Hipnoz Eğitimi

  HİPNOZ  DERNEĞİ
6. D Ö N E M   H İ P N O Z   E Ğ İ T İ M İ”
16-17-18 Eylül 2011

ÖN KAYIT FORMU
(doldurmak için tıklayınız)

www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org 
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.
Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F   G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Hafta Sonları– toplam 120 saat
Her ayın 3. hafta sonuna gelen
Cuma-Cumartesi-Pazar
4 ay – 30 saat/ay

E Ğ İ T İ M   T A R İ H İ

§  16-17-18 Eylül 2011

§  18-19-20 Kasım 2011

§  16-17-18 Aralık 2011

§  20-21-22 Ocak 2012

E Ğ İ T İ M   Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T M E N L E R

§  Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

§  Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇORAK

§  Uz. Dr. Dilek Türkoğlu

§  Uz. Dr. Funda Güdücü Sağır

§  Prof. Dr. Osman ÖZCAN

§  Uz.Dr. Cenk KİPER

§  Dr. Hasan KENDİRCİ

§  Psk. Mustafa Tuncer

§  Dr. Haluk Alan

§  Dr. Mehmet Tekneci

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

§  Katılımcı Bilgi notları

§  Hipnoz 1. cilt

§  Hipnoz 2.Cilt

§  Cinsel problemlerde hipno-terapi

§  Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi

§  Psikiyatri 1. Cilt

§  Psikiyatri 2. Cilt

§  Otohipnoz CD si

§  Otohipnoz Çöp İmha CD si

E Ğ İ T İ M  B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:

§  120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)

§  Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.

§  Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .

§  Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.

PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN

§  120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)

§  Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.

§  Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).

§  Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

S E R T İ F İ K A S Y O N

1.       Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2.       Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3.       Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4.       Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5.       Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Aysun Çamkerten
0262 653 6699
basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

P R O G R A M

I . B A S A M A K

§  Hipnozun Tanımı

§  Mitler ve Yanlış Bilinenler

§  Hastayı Hazırlama ve Eğitime

§  Hipnozun Tarihi

§  Hipnoz Teorileri

§  Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

§  İndiksüyon Prensipleri

§  Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

§  Hipnoz Seviyeleri

§  Derinleştirme Teknikleri

§  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

§  Otohipnoz

§  Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

§  Ego Güçlendirme Metotları

§  Dolaylı Telkin Teknikleri

§  Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri

§  İdeamotor İncelemesi

§  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

§  Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

§  Hipnozda Metoforların Kullanımı

§  Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

§  Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

§  Etik ve Profesyonel Organizasyonlar

§  Karışık Teknikler

§  Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

§  Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

§  Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

§  İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

§  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

§  Ego Güçlendirme Metotları II

§  Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

§  Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

§  Dolaylı Telkin Metotları II

§  Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II

§  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

§  İdeamotor İncelemesi II

§  Terapötik Metoforların Yapılandırılması

§  Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II

§  Karışık Teknikler II

§  Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

§  Otomatik Yazma

§  Eyleme Geçen Rüyalar

§  Diğer Hipno-projektif Teknikler

§  Ego-durum Terapi

§  Derin Trans Fenomeni

§  Zaman Çarpıtmasının Kullanımı

§  Yaş İlerletme

§  Adli ve Araştırıcı Hipnoz

§  Grup Hipnozuyla Çalışma

§  Hipnodrama

§  Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı

§  Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi

§  Vaka Konsültasyon Görüşmesi

§  Hipnozda Başarısızlıklar

§  Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

§  Hipnozun Özü

§  Geleneksel Hipnoz

§  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

§  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

§  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

§  Hipermnezinin Adli Kullanımı

§  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

§  Kontrendikasyonları

§  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

§  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

§  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

§  Sözel Kalıplar

§  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

§  Metodoloji Araştırması

§  Hipnoz

§  İmajinasyon Görüşleri

§  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

§  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

§  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

§  Kanser Hastalarına Hipnoz

§  Anestezide Hipnoz Kullanımı

§  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

§  Grup Hipnotik İndüksiyonu

§  Sporda Hipnozun Etkililiği

§  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

§  Hipnozun Özü

§  Geleneksel Hipnoz

§  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

§  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

§  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

§  Hipermnezinin Adli Kullanımı

§  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

§  Kontrendikasyonları

§  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

§  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

§  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

§  Sözel Kalıplar

§  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

§  Metodoloji Araştırması

§  Hipnoz

§  İmajinasyon Görüşleri

§  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

§  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

§  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

§  Kanser Hastalarına Hipnoz

§  Anestezide Hipnoz Kullanımı

§  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

§  Grup Hipnotik İndüksiyonu

§  Sporda Hipnozun Etkililiği

§  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

5. Dönem Hipnoz Eğitimi Katılımcı Listesi

5. Dönem Hipnoz Eğitimi Katılımcı Listesi

5.DÖNEM HİPNOZ EĞİTİMİ
NO Adı Soyadı
1 ÜMİT KARABULUT
2 H.FATİH DANE
3 HİRA DEMET DAĞ
4 BAHATTİN GÖKTAN
5 KASIM HERZEM
6 EMRAH TAŞKIN
7 RANA ÇELİKKOL
8 NURAY YÜKSEL
9 FULYA KAYA
10 HALE GEDİK DOYRANLI
11 ELİF KUTUCU
12 MEHTAP ALTAYLAR
13 RABİA ÖZKURT
14 SERAP YANIKGİL
15 FATMA CANAN GÜLLÜ
16 AYNUR SAYIM
17 MELİH ARAT
18 FATMA AKKURT
19 AYŞE DUMAN
20 AHMET TALHA BEŞIŞIK
 21  Nejla Ayta

Maraton Hipnoz Eğitimi

  MARATON HİPNOZ EĞİTİMİ 

(12-22 Temmuz 2010 tarihleri arasında 11 gün süreli 120 saat)

MARATON HİPNOZ Eğitimi başlatılacaktır.

11 gün süre ile Psikoterapi Enstitüsünde kampa girilecek ve çok yoğun bir eğitim programı uygulanacaktır. Hipnoz Derneği tarafından önerilen 4 modül ardışık yapılacaktır. Eğitim programının içeriği ve ücretlendirme 4 modülün toplamı şaklinde olacaktır.

Hipnoz la yatıp hipnozla kalkmak ve kısa sürede bunun becerisini ve

bilgisini elde etmek isteyen arkadaşlara duyurulur.

Eğitimlerin yarısını Uz. Dr. Tahir Özakkaş, diğer yarısını Psikoterapi Enstitüsü Eğitmen ekibi verecektir.

 MARATON HİPNOZ EĞİTİMİ

(12-22 Temmuz 2010 tarihleri arasında 11 gün süreli 120 saat)

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.


Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F   G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :20-25 kişi

S Ü R E : 11 gün

Toplam 120 saat

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T M E N L E R

 • Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve
 • Psikoterapi Enstitüsü Eğitmen Ekibi

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

 • Katılımcı Bilgi notları
 • Hipnoz 1. cilt
 • Hipnoz 2.Cilt
 • Cinsel problemlerde hipno-terapi
 • Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi
 • Psikiyatri 1. Cilt
 • Psikiyatri 2. Cilt
 • Otohipnoz CD si
 • Otohipnoz Çöp İmha CD si

E Ğ İ T İ M  B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.

PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti
İş Bankası Bostancı Şubesi IBAN: TR840006400000110260866805

S E R T İ F İ K A S Y O N

 1. Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
 2. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 3. Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
 4. Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
 5. Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.

 Ön kayıt formunu lütfen \n \n \n basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine gönderiniz
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Aysun Çamkerten
0262 653 6699
\n
\n \n basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

P R O G R A M

I . B A S A M A K

 • Hipnozun Tanımı
 • Mitler ve Yanlış Bilinenler
 • Hastayı Hazırlama ve Eğitimi
 • Hipnozun Tarihi
 • Hipnoz Teorileri
 • Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
 • Endüksiyon Prensipleri
 • Farklı Hipnotik Endüksiyon Uygulama Gösterimleri
 • Hipnoz Seviyeleri
 • Derinleştirme Teknikleri
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
 • Otohipnoz
 • Çocuklara Hipnotik Endüksiyon
 • Ego Güçlendirme Metotları
 • Dolaylı Telkin Teknikleri
 • Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
 • İdeomotor İncelemesi
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 • Hipnoza Yatkınlık Ölçekleri
 • Hipnozda Metoforların Kullanımı
 • Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
 • Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
 • Karışık Teknikler
 • Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
 • Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

 • Gelişmiş Hipnotik Endüksiyon Demonstrasyonu
 • Endüksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
 • Ego Güçlendirme Metotları II
 • Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
 • Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
 • Dolaylı Telkin Metotları II
 • Çocuklara Hipnotik Endüksiyon II
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
 • İdeomotor İncelemesi II
 • Terapötik Metoforların Yapılandırılması
 • Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
 • Karışık Teknikler II
 • Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
 • Otomatik Yazma
 • Hipno-projektif Teknikler
 • Ego-Durum Terapisi
 • Derin Trans Fenomeni
 • Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
 • Yaş İlerletme
 • Adli ve Araştırıcı Hipnoz
 • Grup Hipnozuyla Çalışma
 • Hipnodrama
 • Hipnozda Başarısızlıklar
 • Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Yatkınlıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

 

Anksiyete Bozukluklarında Hipnoterapi

Panik Bozuklukta Hipnoterapi

Özgül Fobilerde Hipnoterapi

Sosyal Fobide Hipnoterapi

Obsessif Kompulsif Bozuklukta Hipnoterapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Hipnoterapi

Akut Stres Bozukluğunda Hipnoterapi

Somatizasyon Bozukluğunda Hipnoterapi

Konversiyon Bozukluğunda Hipnoterapi

Kendilik Bozukluklarında Hipnoterapi

Çoğul Kimlik Bozukluğunda Hipnoterapi

5. Donem Hipnoz Egitimi

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

HİPNOZ  DERNEĞİ

“ 5. D Ö N E M   H İ P N O Z   E Ğ İ T İ M İ”

6-7- 8 Eylül  2010

 


PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

HİPNOZ  DERNEĞİ

“ 5. D Ö N E M   H İ P N O Z   E Ğ İ T İ M İ”

6-7-8 Eylül  2010

www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org 
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.


Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F   G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Toplam 120 saat
4 ay – 30 saat/ay

E Ğ İ T İ M   T A R İ H İ

 • 6-7-8 Eylül 2010
 • 15-16-17 Ekim 2010
 • 19-20-21 Kasım 2010
 • 17-18-19 Aralık 2010

E Ğ İ T İ M   Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T M E N L E R

 • Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve
 • Psikoterapi Enstitüsü Eğitmen Ekibi

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

 • Katılımcı Bilgi notları
 • Hipnoz 1. cilt
 • Hipnoz 2.Cilt
 • Cinsel problemlerde hipno-terapi
 • Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi
 • Psikiyatri 1. Cilt
 • Psikiyatri 2. Cilt
 • Otohipnoz CD si
 • Otohipnoz Çöp İmha CD si

E Ğ İ T İ M  B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.

PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN

 • 120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)
 • Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.
 • Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).
 • Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti
İş Bankası Bostancı Şubesi IBAN: TR840006400000110260866805

S E R T İ F İ K A S Y O N

 1. Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.
 2. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 3. Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.
 4. Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.
 5. Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.

 Ön kayıt formunu lütfen \n \n basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine gönderiniz
BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Aysun Çamkerten
0262 653 6699
\n
\n basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

P R O G R A M

I . B A S A M A K

 • Hipnozun Tanımı
 • Mitler ve Yanlış Bilinenler
 • Hastayı Hazırlama ve Eğitimi
 • Hipnozun Tarihi
 • Hipnoz Teorileri
 • Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları
 • Endüksiyon Prensipleri
 • Farklı Hipnotik Endüksiyon Uygulama Gösterimleri
 • Hipnoz Seviyeleri
 • Derinleştirme Teknikleri
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri
 • Otohipnoz
 • Çocuklara Hipnotik Endüksiyon
 • Ego Güçlendirme Metotları
 • Dolaylı Telkin Teknikleri
 • Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri
 • İdeomotor İncelemesi
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi
 • Hipnoza Yatkınlık Ölçekleri
 • Hipnozda Metoforların Kullanımı
 • Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi
 • Etik ve Profesyonel Organizasyonlar
 • Karışık Teknikler
 • Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri
 • Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

 • Gelişmiş Hipnotik Endüksiyon Demonstrasyonu
 • Endüksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması
 • Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması
 • Ego Güçlendirme Metotları II
 • Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II
 • Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler
 • Dolaylı Telkin Metotları II
 • Çocuklara Hipnotik Endüksiyon II
 • Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II
 • İdeomotor İncelemesi II
 • Terapötik Metoforların Yapılandırılması
 • Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II
 • Karışık Teknikler II
 • Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II
 • Otomatik Yazma
 • Hipno-projektif Teknikler
 • Ego-Durum Terapisi
 • Derin Trans Fenomeni
 • Zaman Çarpıtmasının Kullanımı
 • Yaş İlerletme
 • Adli ve Araştırıcı Hipnoz
 • Grup Hipnozuyla Çalışma
 • Hipnodrama
 • Hipnozda Başarısızlıklar
 • Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

 • Hipnozun Özü
 • Geleneksel Hipnoz
 • Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik
 • Hipnotik Yatkınlıkta Kişisel Farklılıklar
 • Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu
 • Hipermnezinin Adli Kullanımı
 • Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
 • Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri
 • Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı
 • Sözel Kalıplar
 • Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi
 • Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz
 • Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması
 • Kanser Hastalarına Hipnoz
 • Anestezide Hipnoz Kullanımı
 • Ameliyatta Hipnoz Kullanımı
 • Grup Hipnotik İndüksiyonu
 • Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

 

Anksiyete Bozukluklarında Hipnoterapi

Panik Bozuklukta Hipnoterapi

Özgül Fobilerde Hipnoterapi

Sosyal Fobide Hipnoterapi

Obsessif Kompulsif Bozuklukta Hipnoterapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Hipnoterapi

Akut Stres Bozukluğunda Hipnoterapi

Somatizasyon Bozukluğunda Hipnoterapi

Konversiyon Bozukluğunda Hipnoterapi

Kendilik Bozukluklarında Hipnoterapi

Çoğul Kimlik Bozukluğunda Hipnoterapi