Katalepsi ev Kaldırma İndüksiyonları

D. Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Okulu

Biz de sıklıkla,  kısa bir sunumdan sonra öğrencilerin belirli bir indüksiyonun içeriklerini net olarak öğrenmelerini istiyoruz.   Yazar bir indüksiyonun modellenmesini, onu uygulamanın önemli noktalarının tartışılmasını ve onlara birlikte tekrarlarken yardımcı olacak bir ders notu verilmesini öneriyor.

Katalepsi İndüksiyonunu Öğrenmek

Modelleme ve katalepsi indüksiyonu hakkında tartışmadan sonra, bunu uygulama sırasında öğrenciler iki kademeli süreçten geçerler.  Öncelikle, öğrencilere ikili gruplar oluşturmaları söylenir.  Sonra da indüksiyonun sözsüz kısımlarını tekrar ve tekrar uygulamaları ve partnerlerinden geri bildirim almaları istenir.  Sonra roller değiştirilir, böylece öğrenciler tekniğin ayrıntılarını  deneyimleme imkanına sahip olur.

İkinci olarak, öğrencilere “Katalepsi İndüksiyonu” başlıklı dört sayfalık bir ders notu dağıtılır,  bunu ekte ders notu kısmında bulunabilir.  2-4. sayfalardaki sözelleştirmeleri tekrarlamaları istenir ve bunu yapmak için 4-5 dakika verilir.  Sonra öğrenciler ikili gruplara ayrılır ve sadece bu indüksiyonu uygulamaları istenir.  Yeterli zaman tanınır, böylece her grup üyesi hem süje hem de uygulayıcı olarak görev alabilir.

Kaldırma İndüksiyonunu Uygulama

Yazar öğrencilere kol kaldırma tekniğini kullanırken aynı formatı kullanır.  Öğrenciler katalepsi indüksiyonunu çalıştıktan sonra, ayrılmaları istenir ve kol kaldırma indüksiyonu onlar için modellenir.  Bir kez daha, uygulamanın ardından öğrencilere tekrar anlatılır.  Başlığı “ kol kaldırma indüksiyonu olan” ders notu verilir.  Tekniğin tartışmasını yapmak üzere öğrenciler ve öğretmen tekrar üzerinden geçer .  Bir kez daha öğrenciler ikili ya da küçük gruplara bölünür ve bu süre içinde sadece kaldırma indüksiyonunu uygulamaları istenir.

BASİT HİPNOTİK OLGU: BİR UYGULAMA EGZERSİZİ

[Bu egzersiz sınıf içinde ya da çalışma grubunun uygulama seansında kullanılabilir ya da ufak gruplar halinde sınıf içi ya da sınıf dışı olarak. Ed.]

 Seçenek A:

 1. Süjeyi seçtiğiniz herhangi tekniklerin kombinasyonlarını kullanarak hipnotize edin ve hipnotik durumu derinleştirin
 2. Hipnoz altında aşağı telkin davranışlarını uygulayın
  1. Kol katılığı ve anestezi.  İğne ile test edin.
  2. Kompülsif işaret. (el titremesi)
  3. Transta kalarak gözlerini açın.  Sinyal ile bazı hareketler yaptırın, örneğin pencereye gitmek, dışarı bakmak sonra da oturmak için geri dönmek ya da benzerleri.
  4. Tekrar hipnotize etmek için bir sinyal verin (kalem vuruşu, omuza elle dokunmak, ya da benzerleri)
 3. Aşağıdaki telkin hareketlerini post hipnotik olarak uygulayın
  1. Sinyal ile tekrar hipnotize olmak
  2. Post hipnotik olarak sağlanan anestezi ile kol katılığı
  3. Post hipnotik olarak kalan bir kompülsif işaret ile rahatlama
  4. Daha önceki telkinleri kaldırın ve süjeyi endişeden uzak ve iyi bir hisle bırakın.  Süjeyi tamamen uyanık ve tamamen hipnotize edilmemiş halde bırakın.

Seçenek B:

 1.  Süjeyi seçtiğiniz herhangi tekniklerin kombinasyonlarını kullanarak hipnotize edin ve hipnotik durumu derinleştirin
 2. Hipnoz altında aşağı telkin davranışlarını uygulayın:
  1. İşaret parmağı anestezisi.  İğne ile test edin.
  2. Koltuktan kalkamaz hale gelmek
  3. Gözleri aç ancak transta kal.  Sinyal ile başka bir hareket yap, örneğin elleri birbirine kompülsif halde sürtmek.
  4. Hipnozdan çıkmak için bir sinyal ver (kendi çenenize dokunmak, süjenin kolunu düşürmek ya da benzeri)
 3. Aşağıdaki telkin hareketlerini post hipnotik olarak uygulayın
  1. Sinyal ile tekrar hipnotize olmak
  2. İşaret parmağına post hipnotik anestezi.  Hastanın anestezi edilmiş parmağını diğer kolunda bir noktaya sürterek anestezi.
  3. Başka bir post hipnotik kompülsiyon ya da uygulama (koltuktan kalkamamak)
  4. Hipnozdan çıkmak için bir sinyal ver (kendi çenenize dokunmak, süjenin kolunu düşürmek ya da benzeri)

 Seçenek C:

 1.  Süjeyi seçtiğiniz herhangi tekniklerin kombinasyonlarını kullanarak hipnotize edin ve hipnotik durumu derinleştirin
 2. Hipnoz altında aşağı telkin davranışlarını uygulayın:
  1. Vücudun herhangi bir yerinde kaşıntı.  Yumuşatıcı “krem” ile kaldırın
  2. Kompülsif bir hareket ( masaya parmakla ritm tutmak ya da ayakla ritm tutmak)
  3. Transta kalarak gözlerini açın.  Sinyalleşme ile bazı hareketler yaptırın, örneğin pencereye gitmek, dışarı bakmak sonra da oturmak için geri dönmek ya da benzerleri.
  4. Tekrar hipnotize etmek için bir sinyal verin (kalem vuruşu, omuza elle dokunmak, ya da benzerleri)

3.  Aşağıdaki telkin hareketlerini post hipnotik olarak uygulayın

      a.   Sinyal ile tekrar hipnotize olmak

      b.  Post hipnotik olarak kaşıntının durması.  Yumuşatıcı “krem” ile gitmesi

      c.  Kompülsif bir hareketin (yukarıdakiler gibi) post hipnotik olarak verilmesi.

      d.  Hipnozdan çıkmak için bir sinyal ver (kendi çenenize dokunmak, süjenin

     kolunu düşürmek ya da benzeri)

KAYNAK:  Watkins, J. G. (1988).  Instructor’s Manual for The Practice of Clinical Hypnosis.  New York.  Irvington.  Yayımcının izni ile basılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>