Karmaşık Hipnotik Oldu : Uygulama Egzersizi

John G. Watkins, Ph.D.

Montana Üniversitesi

[bu deneme egzersizini öğrencileri ile kullanmayan eğitimciler içeriği sınıf içi uygulamasında kullanmak üzere faydalı bulabilirler. Ed.]

Her zamanki gibi küçük takımlar oluşturulur.  Bu egzersiz seansı için en yatkın süjeleri seçin ki öğrenciler başarılı olsun.

Kompleks (Derin Trans ) Olgusu

Değişik telkinler, algısal çarpıtmalar

 1. Hipnozu indükleyin ve derinleştirin.
 2. Süjelerin bir rakamı, örneğin 3, göremeyeceklerini telkin edin.
 3. Bu telkini rahatlama ile post-hipnotik olarak verin (“senin omzuna dokunana kadar….”)
 4. Süjelerden kolonları toplamalarını isteyin:                         5      2      3      7

                                                                                                  3      4      2      2

                                                                                                  1      6      4      4

                                                                                                  4      5      1      3

  1. Seçenek:  değişik bir görünmez olacak rakam kullanarak bir toplama seti verin.

GERİLEME VE HİPERMENEZİ

Seçenek A

 1. süjeden çocukluğundaki bir anıyı canlandırmasını isteyin.  Raporu kelimesi kelimesine yazın.
 2. Hipnozu indükleyin ve derinleştirin (eğer isterseniz tekrar hipnotize etmek için ipucu ile)
 3. Hastayı zaman ve mekan açısından dağıtın ( “bütün burada olduğunu ve zamanda olduğunu unutuyorsun ve hangi yılda olduğunu)
 4. Hastayı daha önceki bir zamana götürün, olayın zamanına (daha genç ve daha genç oluyorsun, 15 yaşındasın, 14, 13…vs.)
 5. Hipermenezi: ona olayı tarif etmesini sorun

      ya da

      Geriletme:  ona olayı tekrar yaşamasını sorun (oradasın neler oluyor?)

 1. Materyalin artan zenginliğinin öne çıkmasına dikkat edin
 2. Süjeyi günümüzdeki yaşına ve zamana getirin.  Hipnozu kaldırın.

Seçenek B

a.       Daha önceki okul hayatındaki bir deneyimi belirleyin.

b.      Hipnozu indükleyin ve derinleştirin

c.       Hastayı zaman ve mekan açısından çarpıtın

d.      Okuldaki sınıfına geriletin, olayın olduğu sınıfa kadar

e.       Süjeye öğretmenine bakmasını ve adını söylemesini isteyin

f.       O sınıftaki sınıf arkadaşları hakkında bilgi alın.  Arkadaşlarının isimlerini sorun ve her birinin nerede oturduğunu.

g.      Süjeyi tanıtın, muhtemelen sınıfın önünde (Johhny bize biraz kendinden bahsedecek).  Hafızanın sözelleşmesini korumaya çalışın.

h.      Hastayı şu anki yaşına ve zaman geri getirin, hipnozu kaldırın.

Seçenek C

a.        Süjeye birinci (2,3…) sınıfta önünde kimin oturduğunu sorun

b.        Hipnozu indükleyin ve derinleştirin

c.        Hastayı zaman ve mekan açısından çarpıtın

d.       1.ci (2-3..) sınıfa geriletin.  (daha gençleşiyorsun,  8.ci sınıfa gidiyorsun, 7.sınıfa, 6.sınıfa vs..1.sınıfa geri)

e.        Süjeye sınıfın önünde duran öğretmene bakmasını söyle (gülüyor). Adı ne?

f.         Önünde kimin oturduğunu sorun.  O’nun önünde kim var? Vs.. En ön sıraya varana kadar sorun.  Sonra süjeden geri doğru ilerleyin.  Sonra yandaki sıra vs…

g.        Verilen isimleri yazın

h.        Hastayı şu anki yaşına ve zaman geri getirin, hipnozu kaldırın.  Verilen isimleri bildirin, önceden hatırlayıp hatırlamadığını ve tanıdık gelip gelmediğini görün.

Post Hipnotik Halüsinasyonlar

Seçenek A

a.       süjeyi mükemmel hipnotize edin ve derinleştirmede biraz zaman harcayın

b.      gözlerini açtığında omzuna dokunulana kadar bir arkadaşını ya da meslektaşını görmeyeceği telkinini verin.

c.       Hastaya transta kalarak gözlerini açtırın

d.      Önünde üç kişinin durmasını sağlayın (biri arkadaşı olsun)

e.       Süjeye orada kaç kişinin olduğunu sorun

f.       Eğer süje 2 derse 2 kişinin (arkadaşı dışındakiler) ayrılmasını şöyleyim.

g.      Görünmez arkadaşın eline süje o yöne bakarken bir kitap verin ve arkadaşın kitabı aşağı yukarı sallamasını sağlayın.

h.      Süjenin şaşkınlığını fark edin.  Süjeye bunun nasıl yorumlandığını sorun.

i.        Süjenin omzuna dokunun ve görünmez arkadaş telkinini kaldırın

j.        Diğer her tür şaşırtma telkinlerini kaldırın ve hipnozdan kaldırın.

Seçenek B

 1. Hipnotize edin ve derinleştirin
 2. Süjeye gözlerini açınca önünde büyük bir köpek göreceğini telkin edin
 3. Süjenin gözlerini açtırın.  Şaşırmasını not edin.  Tepkileri ölçün ve sorular sorun.
 4. Köpeği omzuna dokunarak kaldırın
 5. Karmaşıklığın herhangi bir telkinlerini kaldırın ve hipnozdan çıkarın

Seçenek C

a.       Ya A’yı ya da B’yi yapın ancak “halüsinasyonu” post hipnotik olarak kurgulayın, transtan birden beşe kadar sayarak çıkarıp sonra da “arkadaşın ya da köpek ben senin omzuna dokunana kadar görünmez kalmaya devam edecek”

Derin trans ya da karmaşık fenomenleri içeren seanslardan sonra, telkinlerin tamamen kaldırılması önemlidir.  Eğitmen bütün süjelerin uyanık, iyi hisseder ve zaman mekan kavramının tam olduğunu kontrol etmelidir.

Kaynak:  Watkins, J. G. (1988).  Instructors Manual for The Practice of Clinical Hypnosis.  New York.  Irvıngton.  Yayımcının izni ile basılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>