HİPNOZ HAKKINDAKİ MİSTİK VE ABARTILI DÜŞÜNCELERİN İZAHI

Hipnozun tabiatı açısından genellikle bir çok yanlış ve batıl inanç vardır. Bu bölümde bunların bir kısmına değinerek, kafamızdaki sualleri gidermeye çalışacağım

1. KENDİMİ VE KONTROLÜMÜ KAYBEDECEĞİM DÜŞÜNCESİ

Öncedende bahsedildiği gibi hipnoz bir uyku değildir. Onun için hipnotik trans esnasında iken asla benliğinizi kaybetmezsiniz. Öylesine rahatlar iç düşüncelerinizle ve deneyimlerinizle o kadar bağdaşırsınız ki, çoğunlukla farkında olduğunuz ümitsizlikleriniz, dalgınlıklarınız önemsiz olur. Bununla birlikte eğer acil bir ihtiyaç varsa veya ele almak zorunda olduğunuz gerçekten önemli bir şey hatırlarsanız normal düşünce şeklinize derhal geri dönersiniz.

İki yüz yıllık bilimsel hipnoz çalışmalarında hipnotik tedavinin başarıları ile ilgili olarak kolayca vazgeçilemeyecek deliller mevcuttur. Hipnotik trans altında insanların benliklerinin kaybolacağı korkusunu doğrulayacak veri yoktur.

Hipnotik transtan YAŞAYAN BEN İLE DİKKAT EDEN BEN diye iki ayrı şahsiyetten söz edilebilir. Hipnotik transta tam bir anestezi sağlanabilmektedir. Bu esnada bireyde iki BEN vardır. DİKKAT EDEN BEN, YAŞAYAN BEN’e hipnozun zihinsel hareketleri ile kaynaşma özgürlüğünü vererek her an denetimini sürdürmektedir . Fakat DİKKAT EDEN BEN’e ihtiyaç duyulduğunda, YAŞAYAN BEN’in kontrolünü alarak, görevi ondan devr alır. Cerrahi yöntemlerde hasta cerraha o kadar güvenmelidir ki; operatör bizzat sanki DİKKATLİ BEN gibi hareket eder. Çoğu durumlarda hasta operatörün hareketlerini gönül rahatlığıyla razı olur.

Hipnozu kullanan bütün insanlar kendi zihinleri içerisinde yaşayan ben ile dikkat eden EG0 arasında zihinsel yarıklıkla ilgili bazı şeyleri tecrübe ettiklerini kabul ederler. Dr. Hilgard öanceden de bahsedildiği gibi normal insanların çeşitli derecedeki zihinsel yarıklıklarından haberdar olduklarını belirtmiştir. Bu nedenle önemli bir konuşmayla meşgul iken, önünüzdeki gün yapmak zorunda olduğunuz bir şeyi hatırlayabilirsiniz ve bunun zihinsel bir notunu alırsınız. Önceden imkansız görünen ve buna benzer şeylerin olabileceğini o anda anlarsınız. İçinizdeki gerçeklik, dışınızda sizi saran gerçekliği yenmişter. Zihninizin ve konsantrasyon gücünüzün aracılığı ile kendinizi bilinçaltı dürtülerin gerçekliğine verirsiniz.

Tanımlamalarınızın son iki ögesini (harici gerçeklerden sıyrılma ve zihin ile meşgul olma) kişilerin uyarıcı anlayışının hayalinden bahsetmenizin vurgulanması.Hipnoz;zihinsel operasyonlarda ve fiziksel fonksiyonlarda çok kısımlı değişiklikler olduğu zaman vuku bulur.Bu değişiklik L yöntemi düşüncesinden, R yöntemi düşüncesinedir.Bu doğrudur fakat ayrıca dıştaki gerçeklerden ve yine bunlara bağlanmaktan kişinin hayal gücünün hareketlerinedir.Esas itibariyle düşündükleriniz ile o kadar çok meşgul olursunuz ki,en azından şimdilik,hiçbirşeyin gerçekten ehemmiyeti kalmaz.Hipnoz tanımlamalarımız son derece karışık şuura akseden olayların basit gerçeklerini tarif etmek niyetindedir.Hipnozdaki ilk incelemelerden biri hiçbir tanımlama evrensel olarak kabul edilmemiştir.Bu nedenle bizim hipnoz anlayışımız olduğu hakkindaki tanımlamalarımız olabilecek insanla hem fikir olmuştur.Özünün tanımını yapmak için hiç bir teşebbüse girilmemiştir.

Şu andan itibaren hipnozun doğasını anlamış bulunuyoruz.Şimdi onun yaygın bir şekilde görülen yanlış kavranmasına bir göz atalım.Hipnotik trans farklı derecelerdedir.Hipnotik seanslarda bu dereceler tecrübe edilmiştir.Fakat günlük olarak da hepimiz tarafından bu tip trans olayları yaşanır.

Hipnotik trans altında,insanların işledikleri karışık şeylerin yapılması için zorlandıklarını ve istemeyerek hipnoz altında başkaları tarafından suça itildiğini işitmiş olmalısınız.Mahkeme dahilinde sona erdirildiği halde,bu bazen kurbanın tamamen suçsuz olmadığını göstermez.Avrupa ülkelerinde bazı durumlarda kişi,işleyeceği suçla ilgili olarak ,haklı çıkma ve sebeb olarak hipnozu kullanmak için planını önceden yapmıştır bile.Hipnoz büyü değildir.Olanlar için sorumluluğunuzu veya ne yapmaya karar verme yeteneğinizi yok edemez.

Kuşkusuz hipnoz,herhangi bir insanın birbirini etkilemesi gibi kötüye kullanılabilir.Dinleyicilerine hile yapmak için önemsiz korkutmalar yapan yüksek derecede satıcılar ve dolandırıcı insanlar tarafından örnek teşkil edildiği gibi suç için bir alet olarak görülebilir.Hile başarılı olduğunda hipnozun yanısıra diğer bir çok faktörlerde karışmış olur.Bu kadar çok tutumla ilgili durumlara ve birbirini etkileme olaylarına karıştığından beri hipnozu bir suçlu olarak ayırmalıyız.

Bir kez daha üzerinde durmalıyız ki;cinsel problemleriniz için hipnoterapi çalışmaları yaptığınız zaman,daima konrol altında sınızdır.Unutmayınız ki;kendinize hipnoza girmek için bizzat kendiniz izin veriyorsunuz ve bu nedenle alıştırmanızı (hipnozu) istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.Hatta başka biri sizi hipnoz ettiği zaman daima önerilenleri reddedebilir ve ihtiyacınıza uymak için onları (Önerileri) değiştirme özgürlüğüne sahipsinizdir. Bu özgürlüğü “Bağımsızlık Beyannemesi” olarak isimlendiriyoruz.Böyle bir beyanname hipnoterapi hastalarımızdan L. tarafından yapılmıştır. Hastamız L’ye enürezis noktürna tedavisi için hipnotik seanslar uyguladığımız esnada,çeşitli imajlar vererek hayali sahneler yaratıyorduk.Bu sahneler sonuçta bazen bizim istediğimiz tipte sahneler değilde hastanın istediği tipte sahneler oluyordu. Bu da gösteriyor ki; hasta ne kadar transta olursa olsun bilinç altından gelen düzenleyici etkilere her zaman açık bulunmaktadır.

Konu ile ilgili literatürden derlediğimiz diğer bir vaka örneği Tack idi. Konu ile ilgili şöyle bir bilgi veriliyordu. ” TACK evvelce başka birisi tarafından hipnotize edildiğini bize söyledi.TACK’ın bir müzisyen olduğunu bildiği hipnotizma için müziği düşünmekten hoşlanacağına inanıyordu ve ona bir konserde en sevdiği müziği dinleme hayalini gerçekleştirmesini önerdim.Daha sonra ona,her bir aletten gelen zengin seslere yoğunlaşmasını söyledim.Mamafih,o gün TACK müziğe hazır değildi.Bu nedenle,güzel sesler hakkında onunla konuşuyorken,Tack kendisini bir sanat müzesinde hayal etmeye başladı.Zihninde kendisini koridordan koridora hareket ettiği,heykellere,tablolara ve sanat eşyalarına hayran olduğunu gördü.Bu bizim mücadelemizi destekleyen yaygın olaylardan birisidir.”Hiçbirkimse hipnoz altında kontrolünü kaybetmez veya kaybolmaz.İnsanlardaki hipnotizma araştırması yaptıkları bağımsızlık duygularını beyan etmişlerdir.

 

2. HAFIZAMDAKİ KÖTÜ ANILARLA TEMASA GEÇECEĞiM , ONLARıN HAKKıNDA DÜŞÜNMESEM İYi EDERiM.

Bilakis,hipnoz vasıtasi ile istenmeyen düşüncelerle üzülmemeyi öğrenebilirsiniz.Gerçekte kendi kendini hipnotizma ile (Selfhipnozis) geçmişinizi düzeltmeyi bile öğrenebilirsiniz.

Kendi kendine hipnoz ile geçmişinizi,şimdiki bilgi,diğer amaç ve tecrübeleriniz ile uyuşturabilirsiniz.Geçmişteki tecrübeler,hareketler ve olaylar hatıranızın yalnızca bir parçası olduğu için,istediğiniz herhangibir şekilde düşünebilmek için kendi kendinize hipnozu kullanabilirsiniz.Belkide geçmişte eski olayların anısından rahatsız olmuşsunuzdur.Zihnininzde geçmişinizdeki mutsuz tecrübeleri yeniden yaşayarak,bununla uyan olumsuz düşünceleri başlatırsınız.Fakat kendi kendine hipnoz ile daha sonra öğreneceğiniz gibi geçmişinize dönebilir.Şimdi ki kuvvet ve aklınızla onları düzeltebilirsiniz.

Konu ile ilgili literatürden aldığımız bir vakayı burada nakletmekte yarar var.

“Sonny,hipnoz kullanarak geçmişini düzeltebilen bir insan örneğidir.Korkunç olay olmadan önce,Sonny geçmişindeki büyük bir olaydan dolayı pişman olmayan,iyi,uyumlu mutlu bir insandı.Maria ile sağlıklı bir aşk hayatından hoşlanarak onunla ciddi bir şekilde flört ediyordu.Bir gece onunla sevişmeye başladı ve o kadar heyecanlandıki hemen hemen kendisini kontrol edemiyordu.Sevişmeye başladıktan sonra,ona coitusu denediği zaman ilk önce bunu çok zor buldu.Fakat bunu üsteledi.Bir dakika sonra doyuma ulaştı.Memnunluk verici bir yorgunluk ve doymuş bir hisle yana devrildi,ondan sonra kavga başladı.Maria doyuma ulaşamamıştı ve kızgındı.Sonny’ye son iki veya üçüncü sevişmelerinde bencil ve saygısız olduğunu söyledi. Onun,eskiden çok saygılı ve sevecen olduğunu fakat son günlerde bu halin değiştiğini hissetti.Sonny,Maria’nın birdenbire parlamasından şoke olmuş ve incinmişti.Kızgın ve gücenmiş bir erkeğin gurur ve kibriyle,Maria’nın evinden hiddetten köpürerek çıktı.Ertesi gün korkunç olay olmuştu.Sonny onu bir daha görme şansı olmadan,Maria bir araba kazasında öldü.

Hipnozu kullanarak Sonny zihni ile temasa geçmeye başladı ve güçlülük duygusu ile yüzyüze gelmeyi becerebildi.Birlikte geçirdikleri son gece hakkında bu kadar çok suçluluk hissetmeseydi,Maria’nın ölümünü kabul edebileceğinin ve hayatının geri kalan bölümünü iyi geçirebilmenin yolunun,Maria ile bitirilmemiş işini tamamlamak olduğunu anladı.Hipnoz altında özellikle yaşadıkları son olayı tekrar oynadı.Zihninde,kızgın bir şekilde hiddetlenme yerine ondan özür diledi ve Maria özürünü kabul etti.Daha sonra,yavaşça ve şefkatle,Maria doyuma ulaşıncaya kadar seviştiğini hayal etti.Suçluluk duygusundan kurtulabilmek için,sadece mantıklı ve objektif tarafını yeniden cezalandırdı ve kendisini affedebildi.Zihninde hayatını mahvedeceğini tehdit eden hatırasını değiştirdi. ”

Diğer bir vaka örneği nde ise ilginç bir hatıra yatıyordu;

” Margia,hipnoz vasitası ile geçmişini düzeltebilen 54 yaşında bir kadındır.Bir gece,Margia 8 yaşında iken,çok sevdiği büyük babası,evse kimse olmadığı için ona bakıyordu.Televizyon seyrederek birbirlerine sarılmışlardı.Margia büyük babasının kendisini okşadığını hissettiği zaman,ilk önce korkmuş ve ne yapacağını bilmemişti.Daha sonra büyükbabasının dokunmasının kendinde memnunluk verici ve bilmediği duyguları harekete geçirdiğini anladı.Korkmuş ve şaşırmıştı.Her nasılsa büyükbabasının yanlış birşey yaptığını biliyordu.Sıçradı ve ileriye oturdu.Büyükbabası ona tekrar dokunmayı denemediği halde,ona bu olay hakkında birine birşey söylerse onu artık sevmeyeceği şeklinde uyardı..Margia bu olayı mümkün olduğu kadar gizledi.Margia aşk hayatına girinceye kadar ve hiç doyuma ulaşmadığını anlayıncıya kadar o gece hemen hemen unutulmuştu.

Margia evlendi ve iki çocuğu oldu.Fakat uyarıldığı an boyunca kendisini doyuma ulaşacağı noktada sıkıyordu. Sorununu çözmek için bir çok psikoterapi metodlarını denedi ise de hiçbir sonuç alamadı.Daha sonra hipnozu denedi.İlk önce zihninde olayı tekrar yaşadı.Genç bir kız iken yaşadığı olayları ve duyguları anlamaya başladı.Korku,suç ve zevk karışımı hayatını kaplayarak ayrılmardığını şimdi görmüştü.Hazır olduğunu hissettiği zaman,çocukluk hafızasında kendi kendine yeni bir karakter oluşturdu.Şimdi olgunlaşmış bir kadın olmuştu.Ondan hemen sonra Margia her zaman o vakayı hatırladı ama aynı zamanda o olaydan kurtulduğunu da düşünürdü.Çocukluk döneminde başından geçen bu rahatsız edici olaydan 40 yıl sonra bu olayı iyi yönde değiştirebiliyordu.Margia hisleri ve hatıraları ile anlaşmaya varması ile aşktan ve cinsel ilişkideki heyecandan hoşlanmak için kendi kendine yavaş yavaş söz verebiliyordu. ”

Size şunu söz verebiliriz ki,hipnoz yardımı ile eğer sorunlarınızı yani istenmeyen hatıraları atmaya hazır olduğunuz zaman hipnoz ile onlara kolaylıkla göğüs gerebilirsiniz.Hipnoz ile her zaman kontrol altında olursunuz.Ve hipnoz size hafızanızda olan sorunlardan nasıl kurtulacağınızı öğretir. Bu tip kötü anıların etkisi altında olan bir çok hasta bize başvurarak yardım talep etmiştir.Özellikle çocukluk döneminde geçirilen ve kimse ile paylaşılmayan hatıralar bir çok mutsuz evlilik yaratmıştır.

3.HİPNOZA GİRDİKTEN SONRA HİPNOZDAN ÇIKAMAYACAĞIM.

200 yıldan bu yana hipnoz ilmi meydana getirildi ve milyonlarca insan hipnoz edildi.Milyonlarca insan da self hipnozu kullanmaktadır.Hipnoseksi kullanmaya başladığınız zaman,başlamadan önce bir limit koymak isteyebilirsiniz.Hipnotik durumdan yavaş yavaş uykuya geçmek için bir kaç dakika hafif uyku almadan sonra pratiğinizi bitirmek için karar vermiş olabilirsiniz.Diğer bir deyişle zihni bir noktaya toplamakla hipnoz edildiğinizi istediğinizden daha uzun hatırlamayacaksınız.Sizin zihin saatiniz öylesine kusursuz olacak ki, uykunuzu istekli bir şekilde istediğiniz dakikada uzaklaştırabileceksiniz.Tecrübeli bir hipnolog insanları basit düşüncelerden dönderir ve onların ne zaman ne yapacağını öğretir. Hipnozda en kolay şey,hipnozdan çıkmaktır.

Akıllı bir hipnologun eli içinde hipnoz hoş ve çok eğlenceli olabilir.

 

4.HİPNOTİZÖRÜN ELİNDE OYUNCAK OLUYOR MUYUM?

Bu tip bir kuşkuyu taşımakta elbette haklısınız. Hele hele ülkemizde şarlatanca hipnoz uygulamalarını gördükten sonra… Bilindiği gibi bir bilim olan hipnoz, ülkemizde üniversitelerin dışına atılmıştır. Üniversite dışındaki bir kısım insanlar, hipnozun bazı fenomenlerini kullanarak insanları etkilemek istemişlerdir. Hipnotik indüksiyon tekniklerini çok iyi kullanan, bu özel yetenekli şahıslar sık sık şovlara çıkmaktadır. Bu şovlar esnasında seyirciler arasında fiziksel ve mental olarak uygun gördükleri kişileri seçerek, onları hipnotik transa sokmuşlardır. Bu sujeler üzerinde akla gelmeyecek şaklabanlıklar yaparak, seyircileri gülmekten kırıp geçirmektedirler. Erkekleri kadın cinsiyetine sokmak, kadınlara erkekçe davrandırmak,sujelerin vücut organlarını kaybettirerek onların şaşkılığını seyretmek,isimlerini unutturmak ve bebeklik dönemlerine göndermek izleyiciler için oldukça ilginç ve enteresan olsa gerek.

İşte bu olumsuz gözlemleri taşıyan sujeler, hasta olarak gittikleri hipnologlarında kendilerine bu şekilde davranacağını düşünerek ileri derecede rahatsız olmaktadırlar.

Bilim çerçevesinde insanlara yardım ve hipnotik fenomenlerin bilimsel araştırmasını yapan gerçek hipnologlar için böyle bir şey elbette söz konusu değildir.

5. O KADAR GÜÇLÜYÜM Kİ; BENİ KİMSE HİPNOTİZE EDEMEZ.

Eğer hayal görebilirseniz, hipnotizmadan faydalanabilirsiniz. Fakat daha önce belirtildiği gibi istemeniz gerekir. Hal ve hareket ve motive olma İ.U.T.Y. için gerekli özellikleridir. Hipnotizma hakkında olumlu ve açık bir tavrınız olmalıdır ve sıkı çalışmak için motive edilmeniz gerekir. Eğer çok güçlü iradeli ve mümkün bir şekilde hipnotizma edilemeyeceğinize inanıyorsanız o zaman haklısınız. Hipnotizma için uygun bir aday değilsiniz. Daha çok geleneksel hipnotizmanın, bazı taraftarları hala bazı insanların kolaylıkla hipnotizma edilemeyeceklerini söylüyorlar. Yine de son zamanlardaki araştırma, kişinin hipnotizma olabilmesinin konuyla ilgili olmadığını ve hipnotizmanın başarısının bir dereceye kadar hipnotizmacıya bağlı olduğunu tasdiklemişlerder. Hipnotizmacı hipnotizmayı öğretme hünerine sahip midir? Hipnotizmacı kişinin ihtiyaçlarıyla düşünme tarzını birleştirebilecek kadar yetenekli midir? Eğer hipnotizmacı bu ölçüleri karşılıyorsa, normal zekalı ve sağlak bir zihinsel sağlığa sahip herhangi bir kişiye hipnotizmayı kullanmayı öğretebilir.

Bazı insanlar hipnoz edilmekte direnirler. Çünkü onlar tasavvur etme kabiliyetinden mahrumdurlar. Bu iddiayı yapan insanlar, genellikle tasavvur etmeyi kişinin kafasında açık açık bir şeyler görmek anlamına geldiğine inanırlar ki; bir kuruntu gibi onun gerçekten oluştuğuna yemin edecekler. Bu da bizim tasavvurla anlatmak istediğimiz şey değildir. Oturma odasında değilken orayı ayrıntılarıyla tarif edebilirmisiniz? Mobilyaların nereye yerleştirildiğini izah edebilirmisiniz? Duvarın, döşemenin, tavanın rengini söyleyebilirmisiniz? Kapılar, pencereler ve hipnotizmanın bir çok yararlarını görebilirsiniz. Eğer diğer yandan oturma odanızı aklınızın gözüylü gözden geçirirseniz siz oturma odanızı düşünürken biz aklınıza gelen duyguları,sesleri, kokuları tadları araştırabiliriz. Her insanın benzer bir şeyin bahsine karşı bir tepkisi vardır. Konu ile ilgili hafızasında bir hatırası vardır. Bu hafıza acı, tatlı veya nötr olabilir. Diyelim ki onu söylerken akla gelen şey; sevdiğiniz, rahat sandalyedeyken sahip olduğunuz rahatlamış ve gevşemiş bir duygudur. Bunun hepsi sizin hayal etmenize yardımcı olmak için bize gereken şeylerdir. Biz kendinizi rahat duygunun içine sokmanızı , üzerinde elinizin basıncını hissederek, sandalyeye dokunarak onun hakkında düşünmenizi söyleyeceğiz. Diğer bir deyimle bize verdiğiniz ilk işaretle mümkün olduğu kadar çok dokunarak sizin, diğer iç duygularınız ortaya çıkarmanıza yardım edeceğiz. Siz yumuşak sandalyede kendinizi ne kadar dinlenmiş hissettiniz, bahsettiğiniz ve biz bu esnada diğer duygulara geçtik; Görerek, duyarak ve koklayarak hayalin özel bir kullanımı olan hipnotizma, hayalı gerektiren zihnin diğer görevleri kadar doğaldır.

Hafıza diye adlandırdığımızın şeyin ç,oğu sizin hayal etmeyi kullanıdığınıza bağlıdır. Arabayı park ettikten sonra onu nereye park ettiğinizi gösteren zihinsel bir fotoğrafa güvenmeden onu bulamazsınız. İnanıyoruz ki öğrenmeye istekli herhangi bir kişi hipnotizmayı kullanabilir. Hipnotizma deneyiminde ve onu harekete getiren motive olmada, güveniniz olduğu sürece. Marquis de Puysegur’unda dediği gib hipnotizmayı öğrenebilir ve faydalanabilirsiniz.

6. KORKARIM HİPNOTİZMA İRADE GÜCÜMÜ ZAYIFLATACAK.

Bu iş önceden bahsedilmiş olan kontrol kaybetme korkusuyla ilgilidir. Aslında bunun tam tersi doğrududur. Hipnoz vasıtasıyla daha çok kontrol kazanmanıza yardımcı olan yeni bir akıl kullanma yöntemini öğreneceksiniz. Bu daha önce yapamadığınız bir şeyin, nasıl yapmanız gerektiğini öğreneceğiniz büyük irade gücü ve kontrolun bir işareti değil midir? Bu hipnotizmayla olan şeydir. Dişçiden korkan kişi diş etini ve dudağını bu uygulamayla uyuşturduğu için sakindir veya senelerdir kendi erken boşalmasından korkan kişi şimdi aşkın her çeşidinden zevk alabiliyor. Hatta bir zamanlar bir problem olan şeyi düşünmeyerek ve aşkı hissi ve fiziksel olarak yaralayıcı bulan kadın şimdi vücudunda daha önce tasavvur etmediği duyguların her ince detayından zevk alıyor. Ne kadar sık hipnotizmayı kullanırsanız o kadar kolay bir şekilde hayatınızın diğer bir çok alanlarını kontrol edebilirsiniz. Nasıl dinleneceğinizi, sizin aklınızı, her yerde nasıl rahat olabileceğinizi öncekinden daha çok hayatınızdan nasıl zevk almanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Hayattan zevk alma kabiliyetinizi maksimuma çıkararak ve herhangi bir endişe olmaksızın aşktan zevk almanızı sağlayacak olan enerjiyi vererek hipnotizma sizi güvenle dolduracaktır.

7. HİPNOZ DİNİME AYKIRIDIR.

Bir çok kilise, hipnozu lanetlemiştir ve haklı olarak doğrudur. Çünkü onların uygun görmedikleri durum burada kullanıldığı gibi hipnotizma değildir. Fakat geçmişin büyülü (sihir ile yapılan) hipnotizmadır. Svengali tedavileri ve şuuru kaybetmelerini merak etmektedir. Ve hiçbir bilinçli dini lider, bireye kendi bilgisini nasıl ilerleteceğini ve hayattan tamamen nasıl zevk alacağını öğreten bir disiplini red edemez. Hipnotizmanın günümüzde geçerli olan tarafı karşılaştırıldığında hep tarafsız dini liderler onun hakkında daha çok bilmek için bir istek ve ilgi göstermişlerdir. Hipnotizma kelimesinin bir çok olumsuz çağrışımları olduğunu tesbit ettik. Bundan dolayı belki de onun yerine kullanılabilen diğer terimler vardır. Bu kelime yine de yanlış manalara gitmektedir. Çünkü hipnotizma (Yunancada hipnosdan gelen) uyumak (uyku) anlamında değildir. Diğer tanımlayıcı terimler daha doğrudur ve olumsuz çağrışımlar tarafından daha az manasından ayrılmıştır. Hayalden, dinamik tasvirden uyanarak önderlik edilmiş tasavvurlardır. Bazı ülkelerde özellikle Türkiyede tedaviye ilişkin kullanımı değiştirilerek hipnotizmayı eğlence dünyasına göndermek için bir çaba bile harcanmaktadır.

Bütün dinler, özellikle de islamiyet mensuplarının akıllarının karıştırılmasını elbetteki istemez. Burada çok önemli bir husus mevcuttur. Bıçak kasabın elinde uygun yararlı bir alet iken, bir kaatilin elinde kötü emeline ulaşması için bir vasıta olacaktır.

Hipnotik transta telkin alabilme kaabiliyeti oldukça yükselmektedir. Bireyin fıtri duygularını gözönüne alan bir hipnolog, kişiyi istediği yönde eğitebilir. Veyahutta, sujenin kişiliğine uygun çeşitli imajinatif senaryolar ile kötü şeyler yaptırabilir.

Bu durumda yapılacak tekşey, birey hipnologunu seçerken, inançlarına uygun birini seçip ondan sonra teslim olmalıdır. Burada bilimsel gayret gösteren ve hastalarına şifada yardımcı olan tüm hipnozitörlerin çalışmalarını saygı ile karşılıyorum.

Ancak; hastanın spesifik problemlerini tedavi etmekten öte, onu bireysel dini inanç ve kabullerini değiştirme konusunda telkin yapabilecek kişilerin de olabileceğini hatırlatmakta yarar görüyorum. Çünkü bireysel inançların zıddına, beyin yıkama niteliğinde verilecek telkinler kişide büyük çatışmalar doğurarak, bireye büyük zararlar verebilir.

Sorumluluk, hipnozitörünü seçen bireydedir.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>