Uzman Doktor Tahir ÖzakkaşUz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
KISA ÖZGEÇMİŞ
1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine
Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde
zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun
yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset
Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine
doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp
Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.
Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında
Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen
çalışmalarını Türkiye’de devam ettirmektedir.
2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine
yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir.
Ayrıca Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.
Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler
imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar
arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy
Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik
Psikoterapi) bulunmaktadır.
Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül
Psikoterapi, Hipnoz 1-2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, Cinsel Problemlerde
Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi yer alır. Unified
Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın
kurulundadır.
UZUN ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEK ÖĞRENİM
1983 Siyasal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Lisans, İstanbul Üniversitesi
1986 Tıp Doktoru, Erciyes Üniversitesi
1996 Bilim Doktoru, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi
1998 Psikiyatri İhtisası, Psikiyatri Bölümü, Azerbaycan Tıp Üniversitesi
2000 Uzmanlık Belgesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
MESLEKİ DENEYİM
1986-88 Pratisyen Hekim, İncesu Sağlık Ocağı, Kayseri
1988-93 İşyeri Hekimi / TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii A.Ş.
1994-98 Öğretim Üyesi / Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
1993-halen Genel Yayın Yönetmeni / Özak Yayınevi (Psikoterapi Enstitüsü Yayınları)
2007-halen Yönetim Kurulu Başkanı / Psikoterapi Enstitüsü Derneği
2008-2011 Yönetim Kurulu Başkanı / Hipnoz Derneği
2005-halen Kurucu Başkan-Psikiyatrist / Psikoterapi Enstitüsü
MAKALELER
Özakkaş, T. (2006, November 30). Duyu ve kavramanın bozuklukları (Ruh hastalıklarının
genel semptamatolojisi). International Journal of Human Sciences.
Özakkaş, T. (2006, November 30). Psikiyatrinin kısa tarihi (Azerbaycan Tıp Eğitiminde
Psikiyatri). International Journal of Human Sciences.
Özakkaş, T., & Varol, N. (2009). Bütüncül (Ortak Faktörler, Entegratif, Eklektik ve
Asimilatif) Psikoterapiler. Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics, 2(2), 26–
34.
Özakkaş, T., & Hacıyev, T. (2000). Adli Psikiyatride Bilinç Bozuklukları ve Etkileyen
Faktörler. Azerbaycan Psihiatriya Jurnalı, 1(2), 54–57.
Özakkaş, T., & Hacıyev, T. (1999). Teşviş (Heyecan) Nevrozunun Biyolojik Mekanizmasına
Dair. Azerbaycan Psihiatriya Jurnalı, 1(1), 77-83.
Özakkaş, T., & İsmayilov, N. V. (1997). Psikiyatrik Problemlerde Hipnozun Pratik Uygulama
Alanları. Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 27–34.
Özakkaş, T. (1997). Psikiyatride Hipnoz ile Genel Tedavi Yaklaşımları ve Prensipleri.
Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 151–159.
Özakkaş, T. (1997). Grup Psikoterapileri. Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 159–164.
KİTAP BÖLÜMLERİ
Özakkaş, T. (2011). Masterson ve Yaklaşımına Genel Bir Bakış. Psikanalitik Psikoterapiler.
Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.
Özakkaş, T., Çorak A. (2007). Hipnoz. Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın
Birliği.
KİTAPLAR
Özakkaş, T. (1993). Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi. Kayseri: Özak Yayıncılık.
Özakkaş, T. (1993). Cinsel Problemlerde Hipnoterapi. Özak Yayıncılık.
Özakkaş, T. (1993). Hipnoz I. Kayseri: Özak Yayıncılık.
Özakkaş, T. (1995). Hipnoz II. Kayseri: Özak Yayıncılık.
Özakkaş, T. (2011). Bütüncül Psikoterapi (5.baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.
Özakkaş, T. (2014). Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
DERS NOTLARI
Özakkaş, T. (2011). Ruhsal Aygıt. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2012). Halk Konferanslari. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2012). Masterson Yaklaşımına Genel Bakış. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Aktarım Odaklı Terapi ve Tedavi Teknikleri. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Ayrılma ve Bireyleşme Süreçleri Paylaşılmış Paranoya. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Borderline, Narsisist, Şizoid Kişilikler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapide Davranışçı Bilişsel Kuram. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapide Hipnoz. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapiye Giriş. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Hücum Tedavisi Bütüncül Psikoterapiye Genel Bakış. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). İlkelden Olgun Narsisizme Geçişte Kendilik Psikolojisi. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). İnsanın Ruhsal Varoluşu. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Kendiliknesnesi ve Narsisizm. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Kimlik Bocalaması, Kimlik Bunalımı ve Ego Psikolojileri. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Kimlik Kendilik Ego Durumları ve Çoklu Kişilik. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Otohipnoz-Hipnotik Trans İlkel ve Orta Düzey Savunma Düzenekleri.
İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Psikoterapi Modelleri ve Formülasyon Farklılıkları. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Rüyaların Yorumlanması ve Psikanalitik Kuram. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Savunma Düzenekleri ve Nörobiyoloji. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Şizoid, Narsisist, Borderline Kendilik Bozuklukları. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2013). Vakalarla Psikodinamik Gelişimsel Dönemler. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Kökrek, Z. (2013). Davranıştan Bilişe Etki Tepki Sistemleri. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2013). Çoğul Kişilik Nesne ve Kendilik Tasarımları. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2013). Kernberg, Kohut, Masterson, Volkan’a Göre Nesne
İlişkileri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Cinsel İşlevler, Alt Islatma, Sosyal Fobi ve Ölüm Korkusunda
Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Ego Durumları ve Kimlik Oluşumu. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Hipnoz Nedir ve Tedaviye Nasıl Yardımcı Olur? İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). İlişkisel Psikoterapi ve Paul Wachtel’in Döngüsel Bağlamsal Modeli.
İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Kaynağın Keşfinden Tedavinin Sonuna Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Nasıl Değerli Olabilirim? Davranışçı Bilişsel Psikoterapi. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Psikolojik Sohbetler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Sağ Beyinden, Sağ Beyine Nörobiyolojik Gelişimimiz. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Terk Depresyonu Anlamak. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Varoluşçuluk ve Bütüncül Vaka’a Fomülasyonları. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2014). Zihinselleştirme ve Psikoterapide Formülasyon. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2014). Ruhsal Rahime Düşüş ve Doğuş Süreci. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2014). Uygulamalı Rüya Yorumları ve Dinamik Kuram. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., Çorak, A., & Özcan, O. (2014). Hipnoz ile Fobiler, Yas, Travma ve Çoklu
Kişiliğin Tedavisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Terapinin Özü ve İlk Tanışma Sırları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). “Ya Öbür Yarım” Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Çingene Sobası ve Psikiyatrik Bozukluklar. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hamdım Piştim Yandım: Kendilik Psikolojisi. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hayatın Anlamı Nedir? Varoluşçuluk. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Nasıl Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Ne Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Neden Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Hücum Terapisi ve Uygulaması. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Rölatif Bütüncül Psikoterapide Formülasyon. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Terapilerin Özeti. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Terapinin Özü ve İlk Tanışmanın Sırları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü
Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Terapistliğe İlk Adım: Nasıl Terapist Olunur. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). Vallahi Hekimler de İnsan! Hasta-Hekim İlişkileri Konferansları.
İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T. (2015). “Ya Öbür Yarım” Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Cinler, Korkular, Çoğul Kişilik ve Hipnoterapi. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Freud’un Kuramı, Serbest Çağrışım ve Rüyalar. İstanbul:
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Olayları, Verdiğin Anlam Belirler. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Öleceksin O Halde… Varoluşçuluk. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
Özakkaş, T., & Özcan, O. (2015). Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi
Enstitüsü Yayınları.
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANS SUNUMLARI
Özakkaş, T. (2015). Aktarım Odaklı Psikoterapinin Türkiye’de Uygulanması ve Kültürel
Farklılıklar. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXXI. Yıllık
Konferansı, Maryland, ABD, 18-21 Haziran.
Özakkaş, T. (2014). Öznellik ve Nörobiyoloji Açısından Psikanalitik Kuramcıların Zihin
Yapıları. Zihin Sempozyumu, TED Üniversitesi, Ankara, 24-25 Mayıs.
Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Bir Model: Rölatif Psikoterapi. SEPI (Psikoterapide
Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXIX. Yıllık Konferansı, Maryland, Barselona, İspanya,
7-9 Haziran.
Özakkaş, T. (2012). Türkiye’de Psikoterapiye Başvuran Danışanların Özellikleri. SEPI
(Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXVIII. Yıllık Konferansı, Maryland,
Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs.
Özakkaş, T. (2012). Bireysel Psikoterapiden Sosyal Hayata Geçişte Ara Kesit: Bütüncül Grup
Psikoterapisi Yaklaşımı. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXVIII.
Yıllık Konferansı, Maryland, Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs.
Özakkaş, T. (2011). Hücum Terapisi. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği)
XXVII. Yıllık Konferansı, Washington DC, ABD, 19-22 Mayıs.
Özakkaş, T. (2011). Vaka Sunumu: Travma. Masterson Günleri V, Psikoterapi Enstitüsü,
İstanbul, 5-8 Mayıs.
Özakkaş, T. (2009). Masterson Yaklaşımı. Masterson Günleri III, Psikoterapi Enstitüsü,
İstanbul, 18-19 Aralık.
Özakkaş, T. (2009). Psikoloji Öğrencilerinin Eğitimi için Psikohipnoterapi. XIV TPÖÇG
Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27 Temmuz.
Özakkaş, T. (2008). Türkiye’de Klinik Uygulamalarda Masterson Yaklaşımı. Masterson
Günleri I, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 9-10 Aralık.
Özakkaş, T., Kiper C. (2008). Türkiye’de Psikoterapi ve Hipnoz. Obsesif Kompulsif
Bozuklukta ve Panik Bozuklukta Hipnoz. 11. Avrupa Hipnoz Kongresi, Viyana, 17-21
Eylül.
Özakkaş, T. (2006). İnsan ve Hipnoz. III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe
Üniversitesi, İstanbul, 2 Kasım.
Özakkaş, T. (2005). Panik Bozukluk Atölye Çalışması. II. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi,
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 15 Ekim.
Özakkaş, T. (2005). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Hipnoterapi. II. Ulusal Tıbbi Hipnoz
Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 15 Ekim.
Özakkaş, T. (2005). Psikoterapide Hipnoz. Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, MESTED,
Bodrum, 9-13 Kasım.
Özakkaş, T. (2004). Açılış Konuşması. I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe
Üniversitesi, İstanbul, 7 Mayıs.
Özakkaş, T. (2004). Anksiyete Bozukluklarında Hipnoterapi. I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi,
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 8 Mayıs.
Özakkaş, T. (2002). Hipnozun Kullanım Alanları. Naturel Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı
Festivali, Festiva A.Ş., İstanbul, 21-24 Kasım.
Özakkaş, T. (2000). Azerbaycan’da Psikohijyen ve Psikoprafilaksi. 36. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.
Özakkaş, T. (2000). Azerbaycan’da Psikiyatrik Yardımın Tarihçesi ve Yasal Zemini. 36.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.
Özakkaş, T. (2000). Anksiyete Bozukluklarında Yoğunlaştırılmış Psikoterapi Sürecinin
Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri
Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.
Özakkaş, T. (1999). Azerbaycan Tıbbında Psikiyatri Eğitimi. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve
Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Trabzon, 6-12 Eylül.
Özakkaş, T. (1999). Anksiyete Bozukluklarının Klinik Tipleri, Farmako, Psiko ve Kombine
Terapiye Cevap Özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel
Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Trabzon, 6-12 Eylül.
Özakkaş, T. (1998). Psikiyatri ve Hipnoz. IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, İstanbul, 4 Mart.
Özakkaş, T. (1997). Homoseksüalitenin Oluşumunda Sosyal Faktörlerin Rolü. VI. Anadolu
Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık.
Özakkaş, T. (1997). Haşhaş Alımında Şuurluluk ve Ceza Ehliyeti Durumu. VI. Anadolu
Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık.
Özakkaş, T. (1996). Hipnozun Tarifi ve Genel Bilgiler. Hipnoz ve Diş Hekimliği Paneli,
İstanbul Diş Hekimleri Dayanışma ve Dostluk Derneği, İstanbul, 24 Ekim.
Özakkaş, T. (1995). Hipnozun Tarihçesi ve Hipnotik Fenomenler. Hipnoz ve Psikoterapi
Konferansı, İnönü Ünivertesi, Malatya, 16 Aralık.
VERDİĞİ EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, KONFERANSLAR
AKADEMİK EĞİTİMLER
Bütüncül Psikoterapi Eğitimleri (Teori-Formülasyon-Süpervizyon — 900 saat/grup)
1. Grup 2005-2007
2. Grup 2006-2007
4. Grup 2007-2009
5. Grup 2007-2009
7. Grup 2008-2010
8. Grup 2010-2012
9. Grup 2011-2013
10. Grup 2012-2014
11. Grup 2012-2014
12. Grup 2013-2015
13. Grup 2014-2016
14. Grup 2015-2017
Hipnoz Eğitimleri (120 saat/grup)
3. Grup 2006
4. Grup 2009
5. Grup 2010
6. Grup 2011
7. Grup 2012
8. Grup 2013
9. Grup 2014
Masterson Yaklaşımı Eğitimleri (96 saat/grup)
1. Grup 2010
2. Grup 2011
3. Grup 2015
Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Hipnoz Kursları
Hipnoz 1. Basamak (5 Grup-15 saat) 2003-2006
Hipnoz 2. Basamak (12 Grup-33 saat) 2003-2006
Hipnoz 3. Basamak (3 Grup-7 saat) 2005-2006
Bütüncül Psikoterapi Kısa Tanıtım Modülü (14 saat/ay)
Gün Psikolojik Danışmanlık, Ankara Nisan-Haziran 2007
Empati Psikolojik Hizmetler, Adana Ocak 2011
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Bütüncül Psikoterapi Bağlamında Cinsellik ve Ruhsal Hayatımız
CİTEB, Ankara, 2 Şubat 2014
İlk Görüşme Nasıl Yapılmalıdır? Bütüncül Bir Model
Melikşah Üniversitesi, Kayseri, 8 Ocak 2014
Rehberlik Servislerinde Bütüncül Danışmanlık Hizmetleri
Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 26 Aralık 2013
Engellilerin ve Bakımverenlerin Ruh Hallerini Anlamak ve Yardımcı Olmak
Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tirebolu, 8 Aralık 2013
Bütüncül Psikoterapi
GENODER-Gelişim Noktası Derneği, 7 Aralık 2013
İlk Görüşmenin Psikososyal Model Üzerine Değerlendirilmesi
Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 27 Kasım 2013
Rehberlik Eğitiminde İletişim Teknikleri
Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 10 Ocak 2013
Bütüncül Yaklaşımla Aile Danışmanlığı Uygulamaları
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 31 Aralık 2011-1 Ocak 2012
Hasta-Hekim İlişkileri: Kişilik Yapıları
İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, 22 Kasım 2011
İletişim Becerileri
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 21 Eylül 2011
PDR Eğitimi: Ergenlik
M.E.B. Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Adana, 21 Ocak 2011
Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim
Hipnoz Derneği, İstanbul, 10-11 Kasım 2012
Hipnoz ve Hipnoterapi
Işık Üniversitesi, İstanbul, 14 Ekim 2010
Psikoterapi ve Tüm Yönleriyle Hipnoz
19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, 6 Ocak 2010
Hasta-Hekim İlişkileri
İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul, 4 Nisan 2009
Gelenekselden Modern Yapıya Geçişte Ruhsal Yapımız
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 24 Aralık 2008
Dişhekimliğinde Hasta-Hekim İlişkileri
İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, 20 Kasım 2008
Veterinerlikte Hayvan Sahipleri-Hekim İlişkileri
İstanbul Veterinerler Odası, İstanbul, 19 Temmuz 2008
Psikoretapide Hipnoz
Cinsel Tıp Derneği, Ankara, 8 Nisan 2007
Psikiyatride Hipnoz
Ankara Cinsel Tıp Derneği, Ankara, 4 Mart 2007
Madde Bağımlılığı ve Cinsel Kimlik Bozukluklarında Hipnoterapi
Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3 Mart 2007
Psikoterapide Hipnodrama
Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3 Ocak 2007
Hipnoterapi Teorik ve Pratik Uygulamaları
Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3-4 Eylül 2005
Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 2. Basamak
Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul, 12 Aralık 2004
Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak
Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul, 20-21 Kasım 2004
Psikoterapi ve Hipnoz
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 25 Aralık 2003
Akupunktur Kursiyerlerine Hipnoterapi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 18 Aralık 2003
Genel Tıpta Hipnoz
Sağlık Mansupları Derneği, İstanbul, 18 Ağustos 1998
KURUMSAL KONFERANSLAR
İnsan İlişkileri ve Kişilik Yapıları
Polis Koleji, Ankara, 3 Eylül 2012
İş Ortamında Çatışma ve Uzlaşı
Rekabet Kurumu, Ankara, 11 Nisan 2012
Cezaevi Personeli-Mahkum İletişimi
Metris Cezaevi, İstanbul, 23 Kasım 2011
Proje Yönetiminde ve Yönetimde “Proje ve İnsan”
Unilever, İstanbul, 1 Şubat 2010
Proje Yönetiminde ve Yönetimde “Proje ve İnsan”
Siemens, İstanbul, 1 Aralık 2010
HALK KONFERANSLARI
İnsanın Ruhsal Yapısı ve Hipnoz
Erdem Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul, 23 Kasım 2011
Akıl ve Ruh Hastalıkları
Darıca Kaymakamlığı ve Müftülüğü, Darıca, 24 Kasım 2010
Gelenekselden Moderniteye Ruhsal Yapımız
Malatya Belediyesi, Malatya, 25 Ağustos 2008
Ergenlik
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Mayıs 2007
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 26 Aralık 2006
Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 28 Kasım 2006
Beyin Yıkama ve Sosyal Kitle Psikolojisi
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 16 Mayıs 2006
Varoluşçuluk
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 17 Nisan 2007
Kendini Heder ve Kurban Eden Kişilik Yapısı
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 20 Mart 2007
Mükemmelci Kişilik
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 13 Şubat 2007
Psikoterapi Nedir?
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Mart 2006
Hipnoz ve Hipnoterapi
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 18 Nisan 2006
Kendin Olmak
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Şubat 2006
Kimlik ve Kişilik
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 20 Aralık 2005
Kişilik Oluşumu
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 22 Kasım 2005
Psikiyatri ve Kültür
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 18 Ekim 2005
Kimlik ve Ergenlik Dönemi
Lions Gençlik Kulubü, İstanbul, 14 Şubat 2004
Hipnoz ve Hipnoterapi Konferansı
Beşiktaş Belediyesi Kitap Fuarı, İstanbul, 28 Ekim 2001
KATILDIĞI EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, KONFERANSLAR
EĞİTİMLER
Aktarım Odaklı Psikoterapi
Otto Kernberg / Personality Disorders Institute, New York
Teorik Seminer 2010-2015 (72 saat)
Yoğunlaştırılmış Klinik Eğitim Haziran 2012 (35 saat)
Haftalık Süpervizyon 2012-2015 (230 saat)
Duygu Odaklı Terapi
Leslie Greenberg / Emotion-Focused Therapy Clinic, Toronto
Beceri Eğitimi 2013 (48 saat)
Haftalık Süpervizyon 2014-2015 (24 saat)
Duygu Odaklı Çift Terapisi
Leslie Greenberg / Emotion-Focused Therapy Clinic, Toronto
Beceri Eğitimi 2012 (54 saat)
Haftalık Süpervizyon 2013-2014 (24 saat)
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi
Hanna Levenson/Levenson Institute for Training, San Francisco
Teorik Seminer 2011 (24 saat)
Haftalık Süpervizyon 2012 (40 saat)
Psikanalitik Psikoterapilerde Masterson Yaklaşımı
James Masterson/International Masterson Institute, New York
Teorik Seminer 2008-2011 (96 saat)
Yoğunlaştırılmış Klinik Eğitim 2013-2014 (192 saat)
Haftalık Süpervizyon 2009-2014 (320 saat)
SERTİFİKALAR / Atölye Çalışmaları
Psikanalitik Dinleme
Salman Akhtar, M.D., İstanbul, 5 Ekim 2015.
İçimizdeki Şifacı: Hipnozun Büyülü Dünyasına Yolculuk
Giuseppe De Benedittis, M.D., Ph.D., İstanbul, 3-4 Ekim 2015.
İlişkisel Psikanalize Giriş
Lewis Aron, Ph.D., İstanbul, 8-9 Ağustos 2015.
Hipnotik Beyin: Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri
Giuseppe De Benedittis, M.D., Ph.D., İstanbul, 20-21 Eylül 2014.
Narsisistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi
Vamık Volkan, İstanbul, 20-22 Haziran 2014.
Aile Terapileri: Bütünleşme ve Araştırmalar
William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2013.
Duygu Odaklı Terapi İleri Beceri Eğitimi
Leslie Greenberg, Ph.D., İstanbul, 26-29 Ekim 2013.
Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi
Arthur Freeman, M.D., İstanbul, 20-22 Eylül 2013.
Duygusal Bozukluklarda Kanıta Dayalı Bilişsel Hipnoterapi
Assen Alladin, Ph.D., R. Psych., İstanbul, 22-23 Haziran 2013.
Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kernberg Günleri IV
Frank Yeomans, M.D., Ph.D., Fatih Özbay, M.D., İstanbul, 22-24 Şubat 2013.
Duygu Odaklı Terapi Beceri Eğitimi
Leslie Greenberg, Ph.D., İstanbul,14-17 Şubat 2013.
Duygu Odaklı Çift Terapisi İleri Beceri Eğitimi
Leslie Greenberg, Ph.D., İstanbul, 29 Kasım-2 Aralık 2012.
Bilişsel-Davranışçı Kurama Göre Şiddet Davranışı
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
Bilişsel-Davranışçı Çift ve Aile Terapisi
Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP, İstanbul, 1-2 Eylül 2012.
Bütüncül İlişkisel Psikoterapi
Paul L. Wachtel, Ph.D., İstanbul, 16-17 Haziran 2012.
Aktarım Odaklı Psikoterapi Yoğunlaştırılmış Özel Eğitim ve Süpervizyon
Otto Kernberg, M.D., Frank Yeomans, M.D., Ph.D., Kay Haran, Psy.D., Pamela Foelsch, Ph.D.,
Jill Delaney, L.C.S.W., John Clarkin, Ph.D., Diana Diamond, Ph.D., Monica Carsky, Ph.D.,
Personality Disorders Institute, New York, 5-9 Haziran 2012.
Sosyal Zihin
Yar. Doç. Dr. Hakan Atalay, Türkiye Psikiyatri Derneği, İstanbul, 7 Mart 2012.
Duygu Odaklı Çift Terapisi Beceri Eğitimi
Leslie Greenberg, Ph.D., İstanbul, 5-9 Şubat 2012.
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi İleri Düzey Eğitim
Hanna Levenson, Ph.D., İstanbul, 10-11 Aralık 2011.
Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kernberg Günleri III
Frank Yeomans, M.D.,Ph.D., İstanbul, 30 Ekim-2 Kasım 2011.
Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kernberg Günleri II
Otto Kernberg, M.D., İstanbul, 28-29 Ekim 2011.
Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Kuramı
Prof. Dr. Allan Schore, İstanbul, 1-2 Ekim 2011.
Psikoterapide Bütünleşme
John C. Norcross, Ph.D., ABPP, İstanbul, 3 Temmuz 2011.
Birleştirilmiş Psikoterapi
Jeffrey Magnavita, Ph.D., İstanbul, 4-5 Haziran 2011.
Çift ve Aile Terapisinde Bilişsel-Davranışçı Stratejiler
Frank M. Dattilio, Ph.D., 7.Uluslararası BilişselPsikoterapiKongresi, İstanbul, 2-5 Haziran 2011.
Kişilik Bozukluklarının Yaşam Boyu Tedavisi
Arthur Freeman, M.D., 7. Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Kongresi, İstanbul, 2-5 Haziran 2011.
Masterson Günleri V: Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları
Uluslararası Masterson Enstitüsü & Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 5-8 Mayıs 2011.
Cinsel Terapide Yeni Hipnoz
Prof. Dr. Daniel L. Araoz, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, Bursa, 16-17 Nisan 2011.
Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Giriş Eğitimi
Hanna Levenson, Ph.D., İstanbul, 9-10 Nisan 2011.
Aktarım Odaklı Psikoterapi, Kernberg Günleri I
John Clarkin, Ph.D., İstanbul, 16-17 Ekim 2010.
Masterson Günleri IV: Borderline Kişilik Bozukluğu
Uluslararası Masterson Enstitüsü & Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 10-13 Haziran 2010.
Masterson Günleri III: Ayırıcı Tanı ve Terapi Teknikleri
Uluslararası Masterson Enstitüsü & Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 18-19 Aralık 2009.
Masterson Günleri II: Tanı ve Tedavide Masterson Yaklaşımının Gelişimi
Uluslararası Masterson Enstitüsü & Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 18-21 Haziran 2009.
Tıbbi Hipnoz
Dr. Assen Alladin, İstanbul, 30-31 Mayıs 2009.
Masterson Günleri I: Masterson Yaklaşımına Genel Bakış
Uluslararası Masterson Enstitüsü & Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 9-10 Aralık 2008.
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler: Düşüncel Duygulanımcı Davranış Terapisi
Ertuğrul Köroğlu, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Ekim 2007.
Kendilik Psikolojisi Temel Kursu
11. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 25-28 Nisan 2007.
Dinleme, Anlama ve Açıklama: Psikoterapötik Çalışmanın Üç Basamağı
Salman Akhtar, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim 2006.
Evrimsel Psikiyatri Kursu
41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Erzurum, 15-20 Kasım 2005.
Aktarım-Karşıaktarım, Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu
Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği, İstanbul, 22-23 Ekim 2005.
Psikanalitik Psikoterapilere Giriş Kursu (TTB-STE Kredi 19)
9. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 13-17 Nisan 2005.
Psikanalitik Psikoterapi Teknikleri (35 TTB-STE kredisi)
39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 14-19 Ekim 2003.
Bilişsel Davranışçı Tedaviler Kursu
VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.
PTSD’de Terapötik Yaklaşımlar
VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.
Bilişsel-Davranışçı Terapi: Temel ve Orta Seviye Becerileri (5 saat)
XI. Dünya Psikiyatri Kongresi, Hamburg, Almanya, 9 Ağustos 1999.
Modern Elektrokolvülsif Terapi (5 saat)
XI. Dünya Psikiyatri Kongresi, Hamburg, Almanya, 10 Ağustos 1999.
Aile ve Eş Terapisinde İletişim Çözümlemesi
34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.
SCAN / NPG Nöropsikiyatrik Görüşme Kursu (6 saat)
34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.
Hipnoterapi Kursu
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 1-4 Ekim 1997.
Çocuk ve Adolesan Hastalıklarına Psikososyal Yaklaşım
19. Pediatri Günleri, İstanbul Üniversitesi, 10-11 Nisan 1997.
Kişilerarası İlişkiler ve Evlilik Sorunlarında Bilişsel Terapiler
Dr. Keith Dobson, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 16 Ekim 1996.
Terapötik Müdahale olarak Endüksiyon Kursu
W. Trasarti Sponti, 7. Avrupa Hipnoz Kongresi, Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.
Hipnozda Klinik Yöntemler
P.B. Bloom ve diğ., 7. Avrupa Hipnoz Kongresi, Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.
Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisinde Güncel Durum
ECNP Bölgesel Toplantısı, İstanbul, 8-11 Mayıs 1996.
Modüler Terapi
Dr. Francis Macnab, III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17 Nisan 1996.
SERTİFİKALAR / Kongre ve Sempozyumlar
Yurtdışı
38. IAPSP Uluslararası Konferansı (Uluslararası Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Birliği),
Los Angeles, ABD, 15-18 Ekim 2015.
IsEFT Eğitmenler Toplantısı (Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliği), Veldhoven,
Hollanda, 8-9 Ekim 2015.
IARPP Uluslararası Yıllık Konferansı (Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi
Birliği), Toronto, Kanada, 25-28 Haziran 2015.
XXXI SEPI Uluslararası Konferansı (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği),
Maryland, ABD, 18-21 Haziran 2015.
Amerikan Psikoloji Birliği (APA) 121. Yıllık Toplantısı, Honolulu, Hawaii, ABD, 31
Temmuz –
4 Ağustos, 2013
XXIX SEPI Uluslararası Konferansı, Maryland, Barselona, İspanya, 7-9 Haziran 2013.
XXVIII SEPI Uluslararası Konferansı, Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs 2012.
XXVII SEPI Uluslararası Konferansı, Washington DC, ABD, 19-22 Mayıs 2011.
3. Uluslararası Aktarım Odaklı Psikoterapi Birliği Konferansı, İtalya, 14-15 Ekim 2014.
XXVI. SEPI Konferansı, Florence, İtalya, 27-30 Mayıs 2010.
8. Avrupa Hipnoz Kongresi, Hollanda, 14-19 Ağustos 1999.
XI. Dünya Psikiyatri Kongresi, Hamburg, Almanya, 6-11 Ağustos 1999.
14. Uluslararası Hipnoz Kongresi, Illinois, ABD, 21-27 Haziran 1997.
7. Avrupa Hipnoz Kongresi EuroHypnosis ’96, Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.
Yurtiçi
21. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, Antalya, 17-20 Nisan 2014.
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011.
15. Bahar Sempozyumu, Antalya, 12-16 Nisan 2011.
46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 5-9 Ekim 2010.
12. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 24-26 Eylül 2010.
6. Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Kongresi, Roma, İtalya, 19-22 Haziran 2008.
14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 21-24 Temmuz 2009.
43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Ekim 2007.
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, 28-30 Eylül 2007.
11. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 25-28 Nisan 2007.
8. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim 2006.
41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 15-20 Kasım 2005.
2. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, İstanbul, 14-16 Ekim 2005.
7. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 16-18 Eylül 2005.
9. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 13-17 Nisan 2005.
6. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 5-6 Kasım 2004.
40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 28 Eylül-3 Ekim 2004.
6. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 17-19 Eylül 2004.
V. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, İstanbul, 24-26 Mayıs 2004.
5. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 7-8 Kasım 2003.
5. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 19-21 Eylül 2003.
37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2-6 Ekim 2001.
2. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 3-4 Kasım 2000.
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2000.
9. Anadolu Psikiyatri Günleri, Edirne, 13-17 Haziran 2000 (TTB-STE Kredisi 25,5).
VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, 6-12 Eylül 1999.
34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.
VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık 1997.
Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 30 Ekim-1 Kasım 1997.
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1-4 Ekim 1997.
IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Adana, 7-9 Mayıs 1997.
Adli Psikiyatri Günleri, İstanbul, 7-8 Mart 1997.
1. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, Ürgüp, 13-16 Kasım 1996.
3. Uluslararası Bakırköy Günleri, İstanbul, 6-8 Kasım 1996 (18 TTB-STE kredisi).
32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 25-28 Eylül 1996.
1. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Bursa, 12-15 Haziran 1996.
V. Anadolu Psikiyatri Günleri, İzmir, 6-8 Haziran 1996.
III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17-20 Nisan 1996 (16 TTB-STE kredisi).
31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 27-30 Eylül, 1995 (34 TTB-STE kredisi).
30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Nevşehir, 9-14 Eylül, 1994.
ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
1. Türk Tabibler Birliği
2. Türkiye Psikiyatri Derneği
3. Türkiye Psikiyatri Derneği Kişilik Bozuklukları Çalışma birimi
4. Türkiye Psikiyatri Derneği Yeme Bozuklukları Çalışma birimi
5. Türkiye Psikiyatri Derneği Grup Terapileri Çalışma birimi
6. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma birimi
7. Psikoterapi Enstitüsü Derneği
8. Hipnoz Derneği
9. Bilimsel Hipnoz Derneği (Onur Üyesi)
10. Amerikan Psikiyatri Birliği
11. Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri Yayınevi Birimi
12. Amerikan Psikoloji Birliği
13. Amerikan Psikoloji Birliği Hipnoz Çalışma birimi
14. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Birimi
15. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapi Çalışma birimi
16. Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapide Bütünleşme Çalışma birimi
17. Amerikan Psikoloji Birliği Klinik Psikoloji Çalışma birimi
18. American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
19. International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP)
20. Uluslararası Masterson Enstitüsü
21. Levenson Institute for Training
22. International Society of Emotion Focused Therapy
23. The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
24. The Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity (IPSS)
25. The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
26. International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)
27. International Family Therapy Association (IFTA)
28. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
29. The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
30. Unified Psychotherapy and Clinical Science
31. The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy
(IARPP)

Print Friendly, PDF & Email