Dolaylı Telkin Oluşturmakta Uygulama

D.Corydon Hammond, Ph.D.

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu egzersiz orta ve ileri seviye öğrenciler için dizayn edilmiştir.  Bu deneyimi dolaylı telkin içeren kasetli eğitimden sonra verilmelidir ve öğrencinin elinde “ Dolaylı Telkin Türleri” isimli ders notu olmalıdır.

Sınıf 5-7 kişilik küçük gruplara bölünür, her grup için görev aşağıdaki telkinleri oluşturmak ve başlamadan önce maddeler sınıfın önünden gözden geçirilmelidir.

 1. Gerçekçilik
 2. cevabın bütün seçeneklerinin içermek
 3. Ardıl telkinler
 4. kıyaslanabilir alternatifler bağlantısı
 5. bilinçli-bilinçdışı çifte bağlantılar
 6. çifte disosiyatif bilinçli-bilinçdışı bağlantı

Öğrencilerden beyin fırtınası yapması istenir ve altı telkinden her birini aşağıdaki yedi olgudan birine yazmaları istenir.

 1. Anestezi
 2. Yaş gerilemesi
 3. Kol kaldırma
 4. Zaman çarpıtması
 5. Amnezi
 6. Olumlu halüsinasyon
 7. Olumsuz halüsinasyon

Bir gruba beyin fırtınasına başlaması söylenir ve altı maddeyi A olgusundan başlayarak oluşturmaları istenir ve sonra da maddelerin listelerinde ilerlemeleri.  Başka bir gruba da C maddesinden başlayarak ilerlemesi, diğeri E maddesinden ve öteki de G maddesinden.  Ve bu şekilde bir döngü ile liste tamamlanır.

Yazar bu egzersizi 3 saatlik bir blok zaman imkanı olan çalışma gruplarında ve sınıflarda kullanıyor.  15 dakika 6 maddeyi gözden geçirmek için ayrılıyor.  Grup en fazla 30 dakika boyunca her maddeyi tartışır.  Sonra 2 tam saat boyunca küçük gruplar halinde, ekstra zaman verilebilir.  Böylece çoğu grubun dört değişik fenomende kullanmak için telkinleri olacaktır.  Eğitmen küçük gruplar arasında  dolaşarak onların sorularını cevaplamalı, geribildirim vermeli ve modellemeli.

3 saatin son 30 dakikasında her küçük grup sözel olarak yazdıkları fikirleri beyan ederler.  Öğrencilerden sınıfa ses kayıt cihazı getirmeleri istenir böylece dersin bir kısmı ileriki çalışmalara için kayıt edilebilir.  Bu egzersiz akademik ortamda uygulandığında öğrencilere takip ödevi verilir.  Öğrencilerin ödevi verilen 6 telkinden iki örnek yazmaları istenir.  Böylece öğrenciler toplamada 7 olgu kullanarak 84 telkin yazıyor.  Esasında, sınıf içi küçük grup egzersizleri genellikle öğrencilerin üçte ikisini tamamlaması ile sonuçlanıyor.  Öğrenciler ödevleri hakkında bilgilendirildiklerinde, genellikle küçük gruplara daha da katılımcı oluyorlar, dikkatlice notlar alırlar ve diğer grupların telkinlerini kaydederler.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>