HİPNOZ  DERNEĞİ
6. D Ö N E M   H İ P N O Z   E Ğ İ T İ M İ”
16-17-18 Eylül 2011

ÖN KAYIT FORMU
(doldurmak için tıklayınız)

www.hipnoz.com
www.psikoterapi.org 
www.psikoterapi.com

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.
Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F   G R U P :

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik danışmanlar /Sosyal hizmet uzmanları

KATILIMCI SAYISI :30-35 kişi

S Ü R E : 4 ay

Hafta Sonları– toplam 120 saat
Her ayın 3. hafta sonuna gelen
Cuma-Cumartesi-Pazar
4 ay – 30 saat/ay

E Ğ İ T İ M   T A R İ H İ

§  16-17-18 Eylül 2011

§  18-19-20 Kasım 2011

§  16-17-18 Aralık 2011

§  20-21-22 Ocak 2012

E Ğ İ T İ M   Y E R İ :
Hipnoz Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Sahil Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.
No : 285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)
Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T M E N L E R

§  Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

§  Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇORAK

§  Uz. Dr. Dilek Türkoğlu

§  Uz. Dr. Funda Güdücü Sağır

§  Prof. Dr. Osman ÖZCAN

§  Uz.Dr. Cenk KİPER

§  Dr. Hasan KENDİRCİ

§  Psk. Mustafa Tuncer

§  Dr. Haluk Alan

§  Dr. Mehmet Tekneci

E Ğ İ T İ M    M A T E R Y A L İ
Aşağıdaki eğitim materyalleri katılımcılara ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

§  Katılımcı Bilgi notları

§  Hipnoz 1. cilt

§  Hipnoz 2.Cilt

§  Cinsel problemlerde hipno-terapi

§  Alerji ve deri hastalıklarında hipno-terapi

§  Psikiyatri 1. Cilt

§  Psikiyatri 2. Cilt

§  Otohipnoz CD si

§  Otohipnoz Çöp İmha CD si

E Ğ İ T İ M  B E D E L İ (*):
Eğitim bedeline dahil olanlar:
Eğitim malzemeleri
Çay ve kahve ikramları

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ÜYELERİ İÇİN:

§  120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 450 YTL+KDV (toplam 486 YTL/aylık)

§  Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 1944 YTL dir.

§  Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 1846 YTL) .

§  Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2250 YTL dir.

PSİKOTERAPİ ENSİTÜSÜ ÜYESİ OLMAYAN KATILIMCILAR İÇİN

§  120 saatlik genel hipnoz eğitiminin aylık bedeli 600 YTL+KDV (toplam 648 YTL / aylık)

§  Dört aylık KDV dahil toplam fiyat 2592 YTL dir.

§  Peşin ödemelerde % 5 indirim vardır (4 AY TOPLAM 2462 YTL).

§  Kredi kartına 10 taksit toplam KDV dahil 2900 YTL dir.

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabül; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnoz.com sitesinde yayınlanacaktır.
(**) Kayıt için aşağıdaki önkayıt  formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ.Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti

İş Bankası Darıca Şubesi

Hesap No:2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

S E R T İ F İ K A S Y O N

1.       Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2.       Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3.       Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4.       Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5.       Sınav ve uygulama geçiş notu 85 tir.

ÖN KAYIT FORMU

İndirmek için tıklayın.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
Aysun Çamkerten
0262 653 6699
basvuru@hipnoz.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

P R O G R A M

I . B A S A M A K

§  Hipnozun Tanımı

§  Mitler ve Yanlış Bilinenler

§  Hastayı Hazırlama ve Eğitime

§  Hipnozun Tarihi

§  Hipnoz Teorileri

§  Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

§  İndiksüyon Prensipleri

§  Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

§  Hipnoz Seviyeleri

§  Derinleştirme Teknikleri

§  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

§  Otohipnoz

§  Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

§  Ego Güçlendirme Metotları

§  Dolaylı Telkin Teknikleri

§  Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri

§  İdeamotor İncelemesi

§  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

§  Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

§  Hipnozda Metoforların Kullanımı

§  Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

§  Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

§  Etik ve Profesyonel Organizasyonlar

§  Karışık Teknikler

§  Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

§  Riskler ve Negatif Etkiler

II. B A S A M A K

§  Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

§  İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

§  Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

§  Ego Güçlendirme Metotları II

§  Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

§  Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

§  Dolaylı Telkin Metotları II

§  Çaocuklara Hipnotik İndüksiyon II

§  Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

§  İdeamotor İncelemesi II

§  Terapötik Metoforların Yapılandırılması

§  Psikosomatik Bozuklukların ve Tıbbi Durumların Tedavisi II

§  Karışık Teknikler II

§  Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

§  Otomatik Yazma

§  Eyleme Geçen Rüyalar

§  Diğer Hipno-projektif Teknikler

§  Ego-durum Terapi

§  Derin Trans Fenomeni

§  Zaman Çarpıtmasının Kullanımı

§  Yaş İlerletme

§  Adli ve Araştırıcı Hipnoz

§  Grup Hipnozuyla Çalışma

§  Hipnodrama

§  Spor ve Atletik Performansta Hipnoz Kullanımı

§  Klinik Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi

§  Vaka Konsültasyon Görüşmesi

§  Hipnozda Başarısızlıklar

§  Hipnozda Yapılandırma

III. B A S A M A K

§  Hipnozun Özü

§  Geleneksel Hipnoz

§  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

§  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

§  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

§  Hipermnezinin Adli Kullanımı

§  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

§  Kontrendikasyonları

§  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

§  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

§  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

§  Sözel Kalıplar

§  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

§  Metodoloji Araştırması

§  Hipnoz

§  İmajinasyon Görüşleri

§  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

§  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

§  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

§  Kanser Hastalarına Hipnoz

§  Anestezide Hipnoz Kullanımı

§  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

§  Grup Hipnotik İndüksiyonu

§  Sporda Hipnozun Etkililiği

§  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

IV. B A S A M A K

§  Hipnozun Özü

§  Geleneksel Hipnoz

§  Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

§  Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

§  Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

§  Hipermnezinin Adli Kullanımı

§  Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve

§  Kontrendikasyonları

§  Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

§  Hipnozun Klinik Olmayan Kullanımı

§  Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

§  Sözel Kalıplar

§  Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

§  Metodoloji Araştırması

§  Hipnoz

§  İmajinasyon Görüşleri

§  Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

§  Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

§  Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

§  Kanser Hastalarına Hipnoz

§  Anestezide Hipnoz Kullanımı

§  Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

§  Grup Hipnotik İndüksiyonu

§  Sporda Hipnozun Etkililiği

§  Geriatrik Hastalarda Hipnoz

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>