Klinik Hipnoz

Hipnoz Derneği

Hipnoz Derneği
&
Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği

KLİNİK HİPNOZ

A S S E N   A L L A D I N

DUYGULANIM BOZUKLUKLARINDA

KANITA DAYALI

BİLİŞSEL HIPNOTERAPI

NÖROPLASTİK BİR YAKLAŞIM

Assen Alladin, Ph.D., R.Psych.

Clinical Psychologist/Adjunct Associate Professor

Department of Psychiatry

Foothills Medical Centre, Alberta, Canada

22-23 HAZİRAN 2013

www.hipnozdernegi.org.tr

www.athd.org.tr

Eğitime kayıt olmak için lütfen “BURAYI TIKLAYINIZ” ve açılan kayıt formunu doldurunuz.

A  M  A  Ç

Sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz tekniklerini

uygulama becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

H  E   D   E   F    G   R   U   P

Doktorlar /Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar

K  A   T   I   L   I   M   C   I       S   A   Y   I   S   I   :

60 kişi

T  A  R  İ  H  :

22-23 HAZİRAN 2013

Cumartesi-Pazar 

S  Ü  R  E 

2 gün/ 20 saat

09:00-19:00/Toplam 20 saat

E Ğ   İ   T   İ   M   Y   E   R  İ  :

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ- TÜRKİYE

(İstanbul-Kadıköy’den 30 km)

Tel : 0262- 653 6699

E  Ğ   İ   T   İ   M     B   E   D   E   L   İ   :

İki gün için toplam:

500 TL

(Hipnoz Derneği Bağış Makbuzu Karşılığı)

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

İş Bankası Gebze Şubesi

Hipnoz Derneği Vadesiz TL Hesabı

Hesap No:2420 – 2377295 TR61 0006 4000 0012 4202 3772 95

Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

Destekleyen Kurumlar:

 Psikoterapi Enstitüsü  – Psikoterapi Enstitüsü Derneği

www.psikoterapi.com

www.psikoterapi.org

www.psikoterapienstitusu.com

www.hipnoz.com

www.hipnozdernegi.org.tr

KLİNİK HİPNOZ UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ II

KLİNİK HİPNOZ

UYGULAMALI EĞİTİM SERİSİ  

II 

18-19 MAYIS 2013

www.hipnozdernegi.org.tr

Hipnoz Derneği

BAŞVURU

Eğitime kayıt olmak için lütfen “BURAYI TIKLAYINIZ” ve açılan kayıt formunu doldurunuz.

AMAÇ

Sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz tekniklerini

uygulama becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları eğitim materyali olarak kullanılacaktır

H E D E F G R U P

Daha önce her hangi bir kurumdan hipnoz temel eğitimini almış olan

Doktorlar / Diş Hekimleri / Psikologlar / Psikolojik Danışmanlar /Sosyal Hizmet Uzmanları ile

Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan Bütüncül Psikoterapi Eğitimine katılmış olan uzmanlar.

KATILIMCI SAYISI: 35 kişi

S Ü R E:

2 gün/ 20 saat

08:00-18:00/Toplam 20 saat

Cumartesi-Pazar 

EĞ İ T İ M Y E R İ :

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No: 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ- TÜRKİYE

(İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262- 653 6699

E Ğ İ T İ M B E D E L İ :

İki gün için toplam:

300 TL 

Eğitim bedeline dahil olanlar: Eğitim malzemeleri Çay ve kahve ikramları

İş Bankası Gebze Şubesi

Hesap No:2420 – 2377295 TR61 0006 4000 0012 4202 3772 95

(*) Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için kabul; ödeme ve başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.hipnozdernegi.org.tr sitesinde yayınlanacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sonunda Psikoterapi Enstitüsü ve Hipnoz Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir.

E Ğ İ T M E N L E R

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş

Hipnotik trans altında metaforik hipnodrama ile psikohipnoterapinin uygulanması.

 

Dr. Ali Özden Öztürk

Cerrahi Uygulamalarında Hipnoz

 

Uzm. Dr. Ender Vardar

Hızlı Hipnoz Endüksiyon Tekniklerini

Dr. Hakan Vulkan

Hipnoz ile Regresyon Terapisi

Uzm. Dr. Betül sezgin

Psikoterapi ve Hipnoz uygulamalarında dilin kullanımı

Destekleyen Kurumlar:

www.psikoterapi.com

www.psikoterapi.org

www.psikoterapienstitusu.com

20-22 Eylül Anksiyete Bozuklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Arthur Freeman

20-22 Eylül Anksiyete Bozuklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Arthur Freeman

arthur_freeman_egitim_duyurusu_jpg

A T Ö L Y E   Ç A L I Ş M A S I

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Dr. Arthur FREEMAN

 

20-22 Eylül 2013

Psikoterapi Enstitüsü, Bayramoğlu

 

A M A Ç

Ruh sağlığı uzmanlarıyla Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamalarına ilişkin teorik ve metodolojik bilgilerin paylaşılması, video gösterimleri ve vaka süpervizyonları yoluyla Bilişsel Davranışçı Terapinin kuramsal temelinin ve uygulama becerilerinin pekiştirilmesi.

 

K A P S A M

*** Anksiyete Bozukluklarında BDT Tekniklerinin Uygulanması

*** Panik Bozukluk, Agorafobi, Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Obsessif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu

*** Veri Toplama, Vaka Kavramsallaştırma, Tedaviyi Planlama, Tedavinin Uygulanması, Tedavinin Değerlendirilmesi, Nüksetmenin Önlenmesi

*** Anksiyete Bozukluklarında Stres Azaltma, Bireysel Terapi, Rahatlama Teknikleri

*** Biyofeedback Ekipmanı ile Örnek Gösterim

*** Genel Uyarılma Bozuklukları ve Kişilik Bozukluklarında Anksiyete Semptomları

*** Madde Kullanımı ve Anksiyete Ilişkisi

*** Sosyal Anksiyete, Sosyal Fobi ve Asperberger Sendromu arasındaki Farklılıklar

*** Çocuklarda Anksiyete Tedavisi

H E D E F  G R U P

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri.

S Ü R E

3 Gün

09:00-18:00 Toplam 18 saat

Eğitim dili İngilizce olup eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara Psikoterapi Enstitüsü onaylı katılım sertifikası verilecektir.

K A T I L I M   Ü C R E T İ *

KAYIT TARİHİ

ÜCRET

1 Haziran – 31 Ağustos

1.000 TL

1 Eylül’den sonra

1.100 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havalesinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Erken kayıt ücretlerinden yararlanabilmek için Katılım Ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında aşağıdaki hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontunu basvuru@psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi

2425 – 0432025

 TR740006400000124250432025

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

KATILIM İPTAL KOŞULLARI

31 Mayıs 2013 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra talep edilen kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.

Kayıt iadeleri kongre bitimini takip eden 30 iş günü içinde yapılacaktır.

Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak bildiriniz.

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Cad. No285 Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ
(İstanbul-Kadıköy 30 km uzaklıkta) Tel : 0262 653 6699

www.psikoterapi.org – www.psikoterapi.com – www.psikoterapienstitusu.com

Dr. Arthur FREEMAN

Bilişsel Davranışçı Terapi alanında dünyaca ünlü bir uzman olan Dr. Arthur Freeman, 75’in üzerinde mesleki yayına imza atmış bir klinisyen, eğitimci ve danışmandır. Kırk ülkede atölye çalışmalarında ve uluslararası toplantılarda görev almıştır. Psikanalitik psikoterapi eğitimini New York’ta bulunan Metropolitan Institute for Psychoanalytic Studies bünyesinde almış, ardından Dr. Albert Ellis ve sonrasında Aaron T. Beck’in yanında eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. Çalışmaları 15 dile çevrilmiş olan Dr. Freeman’ın klinik deneyimi bireyler, aileler ve çiftleri kapsamakta olup depresyon, anksiyete ve komorbit kişilik bozukluklarının tedavisi üzerine yoğunlaşmıştır. Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Derneği ile Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Derneği Başkanı olarak görev yapmış, psikoterapiye katkılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Dr. Freeman, 2010 yılında Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü olarak Midwestern Üniversitesi’ne katılmıştır.

 

12. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Uz. Dr. Tahir Özakkaş

***

12. DÖNEM  BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Başvurular Devam Ediyor

Başvuru için  —–> TIKLAYINIZ!

12. Dönem Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Haziran 2013 başvuruları başlamıştır.

Başvurularınızı ön kayıt formunu doldurarak sitemiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

(Eğitime kabuller öngörüşmeden sonra belirlenmektedir.)

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ LTD. ŞTİ.  2013

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ   GENEL

BİLGİLENDİRME  DOSYASI

  1. A.      BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  1. B.      BAŞVURU MEKTUBU ve ÖN KAYIT FORMU
  1. C.      BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

D. KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP

  

A. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programına Psikiyatrist, Tıp Doktoru, Psikolog, PDR ve psikiyatri hemşireliği, sosyal hizmelter uzmanı ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

2. Başvurular, online olarak www.psikoterapi.com sitesi üzerinden Eğitim Başvuru Önkayıt  Formu doldurularak yapılmalıdır. Başvuruya, özgeçmiş ve psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi ilave edilmiş olmalıdır.  Başvurular en kısa sürede değerlendirilecektir.

3. Bütüncül Psikoterapi eğitim programı üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Bunlar 288 saatlik teorik eğitim, 288 saat formülasyon eğitimi, 288 saat süpervizyon eğitimidir. Programın içinde 24 saatlik hipnoz eğitimi de verilecektir.

4. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş denetiminde yapılacaktır. Zaman zaman konunun uzmanı profesyoneller eğitim programlarındaki başlıklara uygun zamanlarda eğitimlere katılabileceklerdir.

5. Eğitimler her ayın bir hafta sonunda Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 24r saatlik programlar şeklinde yapılacaktır. Programlara düzenli olarak katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir eğitime katılmayanlar gruptan çıkartılırlar. Mazaretli olarak üç yıl içerisinde %10 devamsızlık hakkı (toplam 11 gün) bulunmaktadır. %10 devamsızlık hakkı bir gün dahi geçecek olanlar telafiye kalırlar. Telafiye kalan kursiyerler girmedikleri ve giremeyecekleri tüm derslerin ücretini mükerrer kere ödemek suretiyle alt dönemlerden tekrar alırlar.

6. Eğitim oturumları arasındaki sürelerde; verilmiş olan teorik eğitim materyali okunacak, izlenilmesi istenen psikoterapi hastalarının ses ve görüntü kayıtları üzerinde çalışılacaktır.

7. Eğitim ücreti 12 aylık- 6000 TL (KDV hariç) eğitimden önce ilgili banka hesabına yatırılacaktır. Kredi kartına %1,5 aylık fark ile taksit yapılır. Eğitim toplantılarına mazeretli olarak katılamayanlar da ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bunun karşılığında kendilerine mazeretli olarak katılmadıkları ayın eğitim DVD’leri verilecektir.

Psikoterapi Enstitüsü; 1 yıl süre ile  Psikiyatri Asistanlarından bir kişiye %100 burs, bir kişiye ise %50 burs vericektir.

(*) Eğitim ücretleri 3 yıl için sabit olmayıp, enflasyon doğrultusunda enstitü tarafından yeniden ücretlendirilebilir.

8. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere her etapta (Teorik, formülasyon ve süpervizyon) Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimine Katılım ve sınavları geçenlere başarı Sertifikası verilecektir.

9. Eğitim Grupları her yaz dönemi açılmaktadır.

10. Eğitim programının içeriği Tahir Özakkaş’ın Bütüncül Psikoterapi Kitabının konu dağılımına ve Psikoterapi Enstitüsü yayınlarına göre yapılacaktır.

11. Eğitim materyalleri Dr. Tahir Özakkaş’ın 30 yıllık hasta takip arşivindeki sesli ve görüntülü kayıtlar üzerinden yapılacaktır. (Bu kayıtlardan sadece eğitim amaçlı olarak izin vermiş olan hastaların kayıtları kullanılacaktır.)

12. Eğitimler, Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.’nin Bayramoğlu/Darıca/Gebze adresindeki eğitim ve kongre merkezinde yapılacaktır. Eğitim aralarında çay ve kahve ihtiyaçları enstitü tarafından karşılanacaktır.

13. Eğitimlerde belirli bir aşamaya gelmiş kursiyerlere Psikoterapi Enstitüsü bünyesinden hasta yönlendirilecektir.

14. ‘Bütüncül Psikoterapi’ öznel bir psikoterapi yaklaşımını içermektedir. Hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle vurgulanmakta ve üzerinde önemle durulmaktadır.

15. Psikoterapi Enstitüsünün eğitim faaliyetleri, yayın faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla bağlantıları artarak devam etmektedir. Bu çerçevede uluslarası bir çok kurumun Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.

16. Bütüncül Psikoterapi Eğitimine ilaveten Uluslarası kurumlarla yapılan ikili anlaşmalar sayesinde online ve yüzyüze eğitimler organize ederek birinci elden terapist, eğitmen ve süpervizör yetiştirme çalışmaları da sürmektedir.

Eğitim ve Kongre Merkezi:

Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Darıca /KOCAELİ

Tel : 0262 6536699 0262 6536698   Gsm: 0532 2674794   Fax : 0262 6535345

www.psikoterapi.com

www.psikoterapi.org

www.hipnoz.com

B. BAŞVURU MEKTUBU ve ÖNKAYIT FORMU

BAŞVURU MEKTUBU (psikoterapi eğitim istek taleplerinin gerekçesi)

ÖN KAYIT FORMU (*):

Adı, Soyadı:

Doğum Yeri, Tarihi:

Mesleği:

Çalıştığı kurum ve görevi:

İş Tel :

Cep Tel :

E-Mail :

DETAYLI BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

0262 6536699

C. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1.    AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapatik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve aile terapisi

Grup Terapisi

Hipnoterapi

2.    AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar bozukluk, Psikoz, Panik bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia,  Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar), Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk/ kleptomani / priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları ( depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları.

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

Ayrıca Masterson ve Aktarım Odaklı Terapi Yaklaşımına göre Kişilik Bozuklukları ayrı bir değerlendirme perspektifinde de ele alınmaktadır.

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

D. KAMUYONA AÇIK MEKTUP

Psikoterapi Enstitüsü, 2005 yılından bu yana, ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerden (psikiyatrist, uzman hekim, pratisyen hekim, psikoterapist, psikolog, sosyal çalışma uzmanı, uz. psikiyatri hemşireleri) aldığı talepler doğrultusunda psikoterapi, psikohipnoterapi eğitimlerini hayata geçirmektedir.

Ruh sağlığı alanında hasta kabul eden, bireysel eğitim ve süpervizyon ihtiyacı olan profesyonellere yönelik düzenli ve uzun süreli bir çalışmanın içerisinde olmakla beraber bu çalışmalara yönelik Yasal ve uygulama alanındaki farklarla, alana yönelik ihtiyaçlar bağlamında Terapi eğitimi, uygulaması, terapist kimliği ve ilişkili pek çok konuda ülkemiz şartları nedeni ile açıklığa kavuşmamış noktalar bulunmaktadır. Bu hususlar bağlamında, Psikoterapi Enstitüsü olarak uluslar arası bir çerçeve ve ilkeler dizisini ülkemiz ihtiyaçları düzleminde vurgulamak ve paylaşmak gereğini duymaktayız.

Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevenin gerekliliği ve doğrultusunda çalışmakta ve aynı zamanda, kamusal bir duyarlılık kazandırma ile alana yönelik gerekli yasal düzenlemeler için ihtiyaç duyulacak mesleki, akademik altyapı çalışmalarına destek olacak girişimler ile işbirliklerini yaratmak konusunda da bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler doğrultusunda çizmeye çalıştığımız söz konusu çerçeve, var olan durumu ve olması gerekeni tanımlamaktadır:

1. T.C yasalarına göre hasta kabul etme, teşhis koyma, tedavi uygulama ve takip etme hakkı sadece hekimlere verilmiştir. Hekimler dışındaki mesleklerin hasta görme yetkileri yoktur. Hasta kabul ettiklerinde bir şikayet halinde cumhuriyet savcıları tarafından takibe ve cezalandırılmaya maruz kalmaktadırlar.

2. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ters ve çağın gerisinde kalmış güdük bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hekim kökenli olmayan psikanalistler yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak hasta kabul edebilmektedirler. Türkiye’de bu konuda atılmaya çalışılan adımlar maalesef hekimler tarafından engellenmekte ve yasal düzenlemeler yapılamamaktadır. Muhtemelen iktidar kaybı ve rant kaygısı engellemenin temel dinamikleridir.

3. Hekim olmayan ruh sağlığı çalışanları bu zorluğu veya engeli HASTA kelimesi yerine DANIŞAN kelimesini koyarak aşmaya ve yasal takibattan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren çok değerli ve yetkin psikolog ve terapist mevcuttur. Bu çalışanların eğitim süreçlerine baktığımızda yurt içinde ve dışında çok ciddi bir eğitim almışlar ve başarılı birer uygulayıcı olmuşlardır. Yasal sıkıntılardan korunmak için, ekip ruhu anlayışı içinde psikiyatristlerle birlikte faaliyet yürütmektedirler.

4. Türkiye deki eğitim kurumlarından eğitim almış ruh sağlığı çalışanlarına baktığımızda, aldıkları eğitim ve müfredat programları yeterli bir düzeyde değildir. Çünkü Türkiye deki bu tip eğitim kurumlarının kuruluş amaçları ve yasal dayanakları farklıdır. Bu

yetersizlik durumu lisans üstü eğitim ve bir takım gönüllü sivil derneklerin ciddi eğitim çalışmaları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu tip ek eğitim almış çalışanların belirli bir yetkinliğe ulaştığı görülmektedir ve desteklenmelidir.

5. Ancak bu yetkinliğe ulaşmadan hasta kabul eden ve mesleki çok ciddi hatalar yapan çok sayıda çalışan mevcuttur. Arz talep ilişkisi perspektifinde vatandaş böyle bir hizmet talep etmekte ve bu talebe mevcut yapı ile cevap verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin böyle bir gerçeği varsa, bu konu mutlaka disiplinize edilmeli ve akredite edilmiş müfredatlarla eğitim verilmelidir. Bu konularda yetkin olan çalışanlar, bilgilerini mutlaka paylaşmalıdırlar. Bütün geçiş dönemlerinde olduğu gibi hatalar, yanlışlar, sömürüler ve eksiklikler olacaktır. Yapılan hataları asgariye indirmek, bilimsel düzeyi artırmak ve etik değerleri içselleştirmek için eğitim ve paylaşımlar aralıksız sürdürülmelidir.

6. Konuya tıp doktorları açısından bakıldığında da ciddi bir takım açmazlar ve yanlışlıklar tesbit etmek mümkündür. Yasalarımıza göre hekim tüm hastalıkları tedaviye yetkili tek kişidir. Bu bağlamda pratisyen hekim bilgi ve becerisi oranında tüm hastalıkları

tedavi edebilir. Yasalarımıza göre uzmanlık yetkisi ise; uzmanlık alanı ile ilgili bir kliniği sevk ve idare edebilme ehliyetinin kazanılmasıdır. Yani uzmanlık alanı ile ilgili hasta bakma yetkisi değil, bir kliniğin sevk ve idare yetkisidir. Hekim olarak tüm

hastalara bakma yetkisine zaten sahiptir. Ancak mevcut fiili uygulamada durum farklıdır. Pratisyen hekim sanki sadece reçete tekrarlarını yapan, hastaları kategorize edip uzman hekime sevk eden trafik memuru gibidir. Uzmanlarda sadece kendi branşlarındaki hastaların tedavisini bilen, diğer alanlara karışmayan bir konuma düşmüşlerdir. Bu durum tıbbın özüne aykırı, yabancılaşma ve parçalanma getiren yanlış bir uygulamadır. Hekim her alanla ilgili her zaman bilgisini yenilemeli ve yetkin olduğunu hissettiği alanlarda da müdahale edebilmelidir.

7. Bugün pratisyen hekimlerin bir yabancılaşma, memnuniyetsizlik, uzmanlığın altında ezilme duyguları içinde olduğunu gözlenmektedir. Pratisyen hekimler, bir çok alanda kendilerini geliştirip, çok başarılı uygulamalar yapabilirler. Ki, uygulama içinde, özellikle Anadolu’da, hastalarla en çok muhatap olan pratisyen hekimlerin bu çerçevede psikoterapi ve psikohipnoterapi ile yapabilecekleri çok şey vardır. Cinsel problemler, yeme bozuklukları, pediatrik problemler, panik atak, sosyal fobi, sigara ve madde bağımlılığı, motivasyon artışı, öfke kontrolü, stres yönetimi vb.

8. Uzman hekimler kendi branşları ile ilgili psikoterapi ve psikohipnoterapiyi her zaman uygulayabilirler. Bu durum kendilerine bir zenginlik kaynağı ve hastalarına şifa sebebi olabilir.

Sonuç olarak Psikoterapi Enstitüsü, bu çerçevedeki tüm psikoterapi ve psikohipnoterapi eğitimlerini destekleyen bir eğitim kurumu ve söz konusu eğitim ve uygulama alanı için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi, yasallaştırılması ve uluslararası ya da AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi konusundaki çalışmalara katkı veren bir sivil toplum örgütü olarak çalışmaktadır.

Bu bağlamda, mesleki, kişisel ve kurumsal işbirliklerine açık olduğumuzu bildirmek ister, alana yönelik çağdaş ve işlevsel yasal uygulamalar için birlikte çalışma gereğini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla…

Psikoterapi Enstitüsü Ltd. Şti.

Tahir Özakkaş MD.,PhD.

Psikoterapi Enstitüsü

ozakkas@psikoterapi.com

Takip et: @Tahirozakkas

3. Dönem Masterson Yaklaşımı Eğitimi – Uz. Dr. Tahir Özakkaş

3. Dönem Masterson Yaklaşımı Eğitimi – Uz. Dr. Tahir Özakkaş

E Ğ İ T İ M

PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİLERDE

“MASTERSON YAKLAŞIMI”

Borderline, Narsisistik, Şizoid Kendilik Bozuklukları

Tanı, Ayırıcı Tanı, Teknik ve Tedaviler

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Ön Kayıt Formu İçin —> TIKLAYINIZ!

A M A Ç

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alana yönelmiş öğrencilere , psikanalitik psikoterapi uygulamalarından biri olan J.F. Masterson ‘ın “Terk Depresyonu Kuramı” hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyimin paylaşılması.

H E D E F

Katılımcılar, bu eğitim programının sonunda Masterson’ın psikanalitik psikoterapi uygulamaları çerçevesinde, Masterson’ ın Terk Depresyonu Kuramı’ nın oluşumunun tarihsel sürecini, kurama kaynaklık eden; gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri, bağlanma çalışmaları, nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bilgiyi, kişilik bozukluklarından kendilik bozukuluklarına geçiş sürecini, kendilik bozukluklarının tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi süreçleri ile ilgili genel bir bilgi ve beceri sahibi olmayı hedefleyeceklerdir.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberlik mezunları, sosyal hizmet uzmanları ve bu bölümlerin lisans – yüksek lisans öğrencileri.

K O N U L A R

Masterson Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi

Masterson Yaklaşımının Kaynakları

Gelişimsel Psikoloji (Margaret Mahler, Daniel Stern vd.)

Bağlanma Çalışmaları (Bowlby, Aisworth vd.)

Nesne İlişkileri Kuramı

Nörobiyolojik Çalışmalar

DSM ve Kişilik Bozuklukları

Terk Depresyonu Kuramı

Sınır (Borderline) Kendilik Bozukluğu

Narsisistik Kendilik Bozukluğu

Şizoid Kendilik Bozukluğu

Kendilik Bozukluklarının Alt Tipleri

Kendilik Bozuklularının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Ayırıcı Tanısı

Kendilik Bozukluklarının Komorbiditesi

Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi

Yüzleştirme Terapi Tekniği

Yorumlama Terapi Tekniği

Aynalayarak Yorumlama Terapi Tekniği

Destekleyici Psikoterapi

Terapotik İşbirliği Süreci

Derinliğine Çalışma

Terapinin Bitirilmesi

Travma ve Kendilik Bozuklukları

Sosyo Kültürel Yapıların Kendilik Bozukluklarına Etkisi

Gerçek Kendilik Kapasiteleri

Gerçek Kendiliğin Yaratıcılıktaki Durumu

S Ü R E

4 ay, 12 gün

09.00-18.00 arası

Toplam 72 saat

E Ğ İ T İ M   T A R İ H L E R İ

Eğitim Tarihleri Belirlendiğinde Duyurulacaktır!

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara atölye çalışması sonunda Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:

Sevgi Çorabatur

0262 653 66 99

basvuru@psikoterapi.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

4 AYLIK EĞİTİM BEDELİ –  2.332,80TL (KDV DAHİL)

Kredi kartına taksit yapılır. ( %1,5 aylık fark ile )

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025

TR740006400000124250432025

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi

Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No : 285

Bayramoğlu-Darıca/KOCAELİ (İstanbul-Kadıköy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699